Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvinnor i Jakobstad undrar om foster som kunnat bli levande barn har aborterats på grund av läkarens misstag: ”Jag ångrar idag att jag tog det där pillret”

Uppdaterad 14.09.2023 06:36.
Modell av foster i livmodern
Bildtext Oavsett vad de här fostren är för vården eller vetenskapen eller gynekologen så för mammorna är det redan ett älskat barn, säger Jannica till Yle Österbotten.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Flera kvinnor berättar för Yle Österbotten att de känner igen sig i fallet Linda. Gemensamt för dem alla är att de varit på besök hos samma gynekolog, fått höra att det inte finns något liv i deras livmoder och rekommenderats abortpiller.

Kvinnor från Jakobstadsregionen fortsätter rikta allvarliga anklagelser mot en och samma gynekolog vid Malmska sjukhuset. En dryg handfull har vänt sig till Yle Österbotten för att berätta att de haft en erfarenhet som liknar Lindas.

Linda är en ung kvinna som just nu väntar sitt första barn. Gynekologen vid Malmska sjukhuset gav henne abortpiller då han under en ultraljudsundersökning inte kunde upptäcka något foster i hennes livmoder. Linda litade på läkaren och tog pillret, som var den första omgången av det läkemedel som krävdes för en medicinsk abort. Den andra dosen tog Linda inte. Hon åkte istället till sjukhuset i Karleby, där man fann att hennes foster lever och har ett hjärta som slår.

Samtidigt har två experter lyft fram att gynekologer ska vara oerhört försiktiga med att döma ut en graviditet för tidigt. Vid minsta osäkerhet ska läkaren avvakta och boka in kvinnan på en ny ultraljudsundersökning inom en vecka eller två.

Yle Österbotten känner till den verkliga identiteten på kvinnorna i både tidigare rapportering och dem som för den här artikeln intervjuats om sina erfarenheter. Svenska Yle tillåter i det här fallet anonyma källor eftersom det handlar om känsliga detaljer som berör källornas hälsa.

Gynekologen svarar inte, inte heller välfärdsområdet

Eftersom de kvinnor som Yle Österbotten intervjuat för denna artikel är sådana vi inte rapporterat om tidigare och de anklagelser som nu riktas mot den utpekade gynekologen är allvarliga har Yle Österbotten gett mannen möjlighet att bemöta kritiken.

Vi har försökt nå gynekologen via e-post, telefon och sms. Han har getts rimligt med tid att svara på våra kontaktförsök, men inte gjort det.

Gynekologen har tidigare försvarat sig och de argument han lade fram då kan du läsa här.

Inte heller Österbottens välfärdsområde beviljar Yle Österbotten någon intervju med anledning av de nya anklagelserna. Välfärdsområdet hänvisar till att man inte kan kommentera enskilda patientfall i media.

Vi har även frågat välfärdsområdet om man har kvar fullt förtroende för den utpekade gynekologen och om han jobbar kvar som normalt. Välfärdsområdet skriver att de tyvärr inte kan svara på dessa frågor heller.

Detta har hänt

Jannica, Marianne och Helena – tre kvinnor men bara två barn

Det är alltså inte bara Linda som varit med om att få en felaktig missfallsdiagnos av den utpekade gynekologen i Jakobstad.

Yle Österbotten har intervjuat tre kvinnor som känner igen sig i fallet Linda. Vi kallar dem Jannica, Marianne och Helena. Vill du läsa de enskilda kvinnornas berättelser kan du välja att klicka upp texterna nedan.

Jannica och Helena är idag glada och tacksamma över att de inte lyssnade på gynekologen. Om de hade tagit det abortläkemedel som läkaren erbjöd eller rekommenderade dem så hade de aborterat foster som senare visade sig leva och må bra. Jannica har idag ett 2-årigt barn och Helena ett 17-årigt.

Marianne valde att ta abortpillret som läkaren ordinerade och hennes foster aborterades. Hon drabbades sedan av tvivel och började undra om det kan ha varit så att hennes foster trots allt levde. Ett svar på den frågan är naturligtvis omöjligt att få.

Gemensamt för alla kvinnorna, även Linda, är samtidigt att de upplevt den utpekade gynekologen som fumlig, slarvig och väldigt snabb under ultraljudsundersökningen. De uppger att ultraljud hos andra gynekologer har känts väldigt annorlunda.

Därtill uppger kvinnorna att läkaren också är väldigt snabb med att ställa missfallsdiagnos. Han tar inga mått på hinnsäcken, varken enligt vad kvinnorna berättar eller enligt det som läkaren antecknat i journaltexten. Detta behöver enligt experter göras ifall något tyder på att det är fråga om en tidig graviditet och inget foster än så länge kan upptäckas med ultraljud. Läkaren erbjuder heller inget nytt ultraljud, vilket enligt experter ska erbjudas om det finns minsta osäkerhet kring diagnosen.

Två av kvinnorna, Marianne och Helena, valde att anmäla det de varit med om till den dåvarande patientombudsmannen vid Malmska sjukhuset. I bägge fallen upplevde kvinnorna att deras anmälningar inte bemöttes professionellt.

Gemensamt för kvinnorna är också att de uttrycker en oro eller undran om att de kanske inte är ensamma om att ha drabbats av det här.

Jannica har en glad 2-åring

Marianne känner tvivel som är tungt att bära

Helena, svägerskan som inte tog något abortpiller

Gynekologstol i mörk belysning
Bild: Kim Blåfield / Yle

Fler snarlika erfarenheter

Bland de drygt 130 texter som skickats in till Yle Österbotten om gynekologerna vid Malmska sjukhuset finns fler än Jannica, Marianne och Helena som skriver att de varit med om något liknande.

Dessa personers identitet känner Yle Österbotten inte till och vi har inte kunnat ställa tilläggsfrågor till dem eller intervjua dem på något sätt, och därför publicerar Svenska Yle inte berättelserna.

Kvinna håller sig för huvudet
Bild: Kim Blåfield / Yle