Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Elpriset är lågt hela lördagen

Solen ligger lågt över skogen vid OX2 Metsälamminkangas vindpark i Vaala.
Bildtext Blåsigt väder är en delorsak till de låga elpriserna under lördagen. Bilden är från en vindpark i Vaala i Norra Österbotten.
Bild: Petteri Löppönen

Att det rörliga priset var högt under fredagen och sjunker drastiskt till lördagen förklaras av mindre elkonsumtion och mer vindkraft.

De som har ett avtal om rörligt elpris som följer elbörsen kan glatt använda tvättmaskiner och dammsugare under lördagen, för priserna på elbörsen är låga. Medelpriset för el på börsen är under en cent per kilowattimme under lördagen.

Har man elbastu och känner för ett tidigt morgonbad passar det också bra, för mellan 03 och 07 på morgonen ligger elpriset på noll.

På förmiddagen klockan 11 kan man i stället ta en paus i elkonsumtionen, för då är elpriset som högst för dagen: 2,06 cent per kilowattimme. Det är i och för sig också billigt jämfört med medelpriset på el under se senaste sju dygnen.

Ett stapeldiagram som visar att det rörliga elpriset 9.9.2023 flukturerar mellan 0 cent/kWh och dryga 2 cent/kWh.
Bildtext Priset på elbörsen lördagen 9.9.2023. Källa: Nordpool.
Bild: Riikka Tähtinen/ Yle (grafik)

På fredagskvällen var elpriset på börsen långt ifrån lördagens siffror. Dygnets dyraste timme började klockan 20, då priset steg till hela 27,73 cent per kilowattimme. Fredagens medelpris på 11,83 cent var mer än fem gånger högre än under lördagen.

De kraftiga svängningarna i elpriset förklaras delvis av elproduktionen och delvis av elkonsumtionen. Under veckoslutet sjunker konsumtionen, men samtidigt stiger produktionen bland annat tack vare förmånliga vindar.

Under fredagen var det svagt med vindkraft, visar stamnätsbolaget Fingrid, och när det blev kväll var det också slut på solkraften. Under lördagen ska det blåsa mer utan att vara stormväder, och meteorologerna utlovar soligt och varmt väder.

I Fingrids vindkraftsprognos ligger lördagens maximum på 3 251 megawatt per timme. Fredagens högsta värde var betydligt lägre, 2 002 megawatt per timme strax före midnatt och under dagen låg minimivärdet nere i 47 megawattimmar.

Under de senaste dagarna har det rörliga elpriset rört på sig rejält. Orsaken har varit begränsningar i elöverföringen mellan Finland och Sverige på grund av reparationer, vilket sammanföll med ett produktionsstopp i Olkiluoto 2. Stoppet berodde på förhöjd fuktighet i en generator och årlig service på Fortums kärnkraftverk i Lovisa.

Artikeln är en översättning och bearbetning av Yle Uutisets artikel Sähkön hinta putoaa aamulla nollaan, koko lauantain ajan on halpaa av Jari Strömberg. Översättningen är gjord av Sara Torvalds.