Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Ukraina reagerade negativt på G20-ländernas svepande formuleringar

 Indiens premiärminister Narendra Modi anländer till G20-möte
Bildtext Indiens premiärminister Narendra Modi anländer till G20-toppmötet i New Delhi den 9 september 2023.
Bild: EPA-EFE

Toppmötet mellan världens 19 rikaste länder samt EU – den så kallade G20-gruppen – har enats om en deklaration under den första mötesdagen i New Delhi i Indien. Det ryska anfallskriget i Ukraina berörs bara i allmänna formuleringar.

G20 har under sitt toppmöte nått enighet om en rad frågor, meddelade värdlandet Indiens premiärminister Narendra Modi på lördagen.

Bland annat beslutade länderna att Afrikanska unionen ansluts till gruppen som medlem.

Enligt Modi har parterna också löst meningsskiljaktigheter gällande beskrivningen av läget i Ukraina.

Formuleringarna kring den kontroversiella frågan om Rysslands anfallskrig i Ukraina begränsades till en uppmaning till länder att undvika att med våld inta territorier och att inte använda – eller hota med att använda – kärnvapen.

Det slutliga uttalandet från G20, som släpptes en dag innan toppmötet formellt stängdes, var mindre skarpt formulerat över kriget än det som gjordes under förra årets möte på Bali.

Rysslands invasion i Ukraina nämns inte direkt.

I deklarationen upprepar medlemsländerna sina nationella ståndpunkter och resolutioner som antagits av FN, och uppmanade alla stater att agera i linje med principerna i FN-stadgan.

Vidare uppmanas Ryssland och Ukraina att säkerställa omedelbara och fria leveranser av spannmål, livsmedel och gödsel från bägge länder.

Ukraina: Inget att vara stolt över

Ukraina har redan reagerat på G20:s uttalande om den ryska invasionen, och kritiserar texten för att Ryssland inte nämns där.

Då det gäller inställningen till Rysslands aggression mot Ukraina har 20-gruppen inget att vara stolt över, säger Oleg Nikolenko, talesman för Ukrainas utrikesministerium.

En ny handelsväg – ”en interkontinental grön korridor”– ska koppla ihop Europa, Mellanöstern och Indien

Vid sidan av toppmötet har USA, Indien, EU och en rad andra länder presenterat ambitiösa planer för att skapa en modern handelsväg som förbinder Europa, Mellanöstern och Indien. Avsikten är att länka samman järnvägar, hamnar, el- och datanätverk och vätgasledningar.

Även om programmet är starkt fokuserat på handel tros det kunna få en positiv inverkan också på andra områden. Bland annat hoppas man på att kunna utveckla kontakterna mellan de långvariga antagonisterna Israel och Saudiarabien.

Tanken är att programmet ska integrera Indiens enorma marknad (1,4 miljarder människor) med västländer, erbjuda en motvikt till Kina, stärka Mellanösterns ekonomier och hjälpa till att normalisera relationerna mellan Israel och Gulfstaterna.

USA:s president Joe Biden kallar planen historisk. EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen säger att den så kallade ekonomiska korridoren Indien-Mellanöstern-Europa är mycket mer än bara en järnväg eller en kabel.

För närvarande är Suezkanalen en stor flaskhals för världshandeln. Kanalen hanterar ungefär 10 procent av den globala sjöfartshandeln, men transporterna drabbas ofta av störningar. I mars 2021 orsakade det gigantiska containerfartyget Ever Given ett nästan veckolångt stopp i Sueztrafiken efter att det hade fastnat diagonalt i kanalen.

Kina och Ryssland inte med

Kinas president Xi Jinping deltog inte i G-20-mötet. Det har spekulerats i att Kina trappar ner samarbetet med G20 för att i stället satsa på samarbete inom Brics-gruppen – det vill säga med Brasilien, Ryssland, Indien och Sydafrika.

Inte heller den ryske presidenten Vladimir Putin var på plats i New Delhi. Han löper risk att gripas och ställas inför den internationella brottmålsdomstolen om han rör sig utanför Ryssland.

Källor: Reuters, AP, AFP