Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Glädjande fjällrävsnyheter också i år – 16 valpar av den extremt hotade arten har observerats

Naaleja Lapissa.
Bildtext Fyra fjällrävsvalpar i Utsjoki sommaren 2023. Bilden har tagits i samband med boinspektionerna på långt håll, för att bevara fjällrävarnas bofrid.
Bild: Petri Piisilä / Forststyrelsen

Den akut hotade fjällrävens fortplatning lyckades för andra året i rad. Åtminstone 16 fjällrävsvalpar föddes i Finland under sommaren.

De två observerade kullarna med totalt 16 valpar finns i fjällområdena i Utsjoki och Enontekis, rapporterar Forststyrelsen, som ansvarar för skyddet av fjällräven i Finland.

I Enontekis lyckades fjällrävens fortplantning i samma lya som i fjol, då den akut hotade fjällräven förökade sig för första gången på över 25 år i Finland.

Förutom de två observerade kullarna hittades också tre lyor bebodda av fjällräv, men inga valpar observerades där.

I Finland rör sig årligen uppskattningsvis 10–20 fjällrävar, men antalet observationer har ökat under de senaste åren.

För närvarande uppskattas den gemensamma fjällrävsstammen i Norge, Sverige och Finland uppgå till cirka 550 vuxna fjällrävar.

Fjällrävsunge.
Bildtext Fjällräven är akut hotad i Finland.
Bild: Paul Williams/Shutterstock/All Over Press

Många hot mot fjällräven

Forststyrelsen och WWF upprätthåller utfodringsstationer där fjällräven rör sig eftersom förekomsten av fjällrävens bytesdjur, sorkar och lämlar, är instabil.

Ett annat viktigt sätt att skydda fjällräven är att jaga räv i fjällområdena. Skyddsarbetet för fjällräven utförs i nära samarbete med Sverige och Norge.

På lång sikt hotas fjällräven av den globala uppvärmningen och dess följder. Också människans närvaro i fjällödemarkerna utgör ett hot, då matrester och fisk i terrängen hjälper fjällrävens värsta fiende rödräven att överleva.