Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Många vuxna studerar för att byta yrke – Finland sticker ut i ny utbildningsrapport

Uppdaterad 12.09.2023 13:47.
En kock sätter ut gourmetmat på tallrikar i en restaurang.
Bildtext Det behövs allt fler yrkeskunniga människor både i Finland och globalt.
Bild: Sergio Azenha / Alamy/All Over Press

Många vuxna studerar vid yrkesutbildning i Finland. Andelen är betydligt högre än i många andra industriländer, visar en färsk OECD-rapport. Vid Prakticum i Helsingfors hyllas yrkesstudiernas flexibilitet.

Den årliga rapporten Education at a Glance som publiceras av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD visar att yrkesstudier lockar många finländare, både ungdomar och vuxna.

OECD är en samarbetsorganisation för industriländer med 38 medlemsstater, bland annat Finland.

Det internationella intresset för yrkesutbildning har vuxit de senaste åren. I årets rapport har man tagit fasta på hur yrkesutbildningen kan göras mer mångsidig, för att svara på arbetsmarknadens behov som hela tiden är i förändring.

Det behövs allt fler yrkeskunniga människor både i Finland och globalt. Därför är det viktigt att yrkesutbildning ses som ett attraktivt val för både unga och äldre, med goda möjligheter till vidare utbildning och karriärer, fastslår rapporten.

Mera: Var fjärde österbottnisk yrkesstuderande fortsätter till högskola: ”Jag tror att intresset kommer att öka ytterligare”

Nästan 70 procent på andra stadiet går i yrkesskola

I Finland studerar närmare 70 procent av alla som går på andra stadiet inom den grundläggande yrkesutbildningen, medan motsvarande siffra för OECD-länderna i genomsnitt är 44 procent.

Att siffrorna ser ut så här beror på det stora antalet vuxenstuderande.

Av finländare i åldern 15–19 som studerar på andra stadiet så går 44,8 procent yrkesutbildning, vilket ligger en bit över genomsnittet för OECD-länderna (37,4 procent).

Ser man däremot på antalet personer i åldern 25–34 så sticker Finland ut rejält. Av personer i den åldern som avlagt yrkesutbildning på andra stadiet så är Finlands andel (36,8 procent) nästan dubbelt så hög än genomsnittet (19,7 procent).

En ljushårig kvinna rör om i en kastrull med en stor slev. Hon är i ett storkök.
Bildtext Yrkesutbildning som innehåller mycket praktik på arbetsplatser under studierna ökar möjligheterna för den studerande att ta sig in i arbetslivet, visar OECD-rapporten.
Bild: Emilia Åberg / Yle

Medelåldern inom yrkesutbildning på andra stadiet är 28 år

Yrkesutbildningen i Finland lockar alltså många vuxenstuderande som vill lära sig nya färdigheter för att möta behovet på arbetsmarknaden – samt också de som helt och hållet vill sadla om och byta bransch.

Medelåldern för studerande inom yrkesutbildning på andra stadiet är högre i Finland än i många andra länder: 28 år, jämfört med 21 år i OECD-området som helhet och 20 år i EU-länderna.

Bland OECD-länderna finns det stora skillnader när det gäller yrkesstudiernas utformning och målgrupp. I vissa länder som Sydkorea, Israel och Turkiet så är det nästan enbart tonåringar som avlägger grundläggande yrkesexamen.

I länder som Finland och Nederländerna riktar sig yrkesstuder till både yngre och äldre målgrupper – och bland dessa brukar medelåldern ligga mellan 20 och 30 år.

I några få länder studerar å andra sidan ytterst få ungdomar inom yrkesutbildningen, vilket leder till en medelålder kring 30 år eller högre. Hit hör Nya Zeeland, Australien och Irland.

Hoppade av universitetet – vill bli kock

Vid Yrkesinstitutet Prakticum i Helsingfors så blir antalet vuxenstuderande hela tiden fler.

Svenska Yle träffar Leik Bäckman, 24 år gammal, som tidigare gjort diverse jobb inom olika branscher, men nu studerar till kock. Han berättar att han hoppade av universitetsstudierna eftersom han ville satsa på en mer praktisk utbildning.

– Det har varit en mycket bra upplevelse. Speciellt med flexibiliteten de erbjuder här på Prakticum i och med att jag är vuxen. Jag har ju hyra att betala och är inte 15 år mera och bor hemma. Jag har klarat av arbeta på sidan och anpassa mitt schema så att det fungerar för mig, säger Bäckman.

Studerande vid yrkesutbildning sitter och skriver på datorer.
Bildtext Merkonomstuderande vid Prakticum över sina färdigheter med Microsoft Excel.
Bild: Niklas Fagerström

Synd om vuxenutbildningsstödet avskaffas

Camilla Karlsson har tidigare jobbat som närvårdare, men upplevde att arbetet var för fysiskt tung och har nu valt att pröva på att utbilda sig till merkonom. Hon siktar på att jobba med löneräkning i framtiden.

Hon berättar att hon har möjlighet att studera på heltid på grund av vuxenutbildningsstödet, som finns tillgängligt för personer i arbetslivet som vill sadla om eller bygga på sina färdigheter.

Regeringen har planer på att slopa vuxenutbildningsstödet, vilket har lett till kritik från olika håll.

– Jag tycker att det är synd eftersom det är många som i framtiden skulle vilja byta jobb och inte isåfall har möjlighet att studera på heltid utan att behöva jobba på sidan. Så det kan nog vara många som isåfall beslutar att de inte kan studera, säger Karlsson.

Var tredje studerar teknik

I OECD-länderna överlag så är det främst teknikstudier som lockar, visar utbildningsrapporten.

I snitt får cirka 35 procent av alla yrkesstuderande på andra stadiet inom OECD sin utbildning inom de så kallade STEM- ämnena (naturvetenskap, teknologi, matematik och ingenjörskonst). Det här stämmer också för Finlands del med med 29 procent av de utexaminerade.

Andra populära branscher är handel och förvaltning, social- och hälsovård och servicebranschen.

Glasdörr till en TE-byrå.
Bildtext Både män och kvinnor utan utbildning efter grundskolan löper stor risk för att bli arbetslösa.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

Sysselsättningsgraden lägre än i andra OECD-länder

Sysselsättningsgraden bland finländare i åldern 25–34 som avlagt en yrkesexamen är 79 procent.

Det här är lägre än genomsnittet för Norden som ligger kring 90 procent, och för EU- och OECD-länderna överlag på 83 procent.

Sysselsättningsgraden för unga som avlagt en yrkesutbildning på andra stadiet är ändå klart högre än för dem med enbart grundskoleutbildning som ligger på 49 procent.

Det som smäller högst när det gäller både chanser att få både jobb och hög lön är en högskoleexamen. Både i Finland och i OECD-länderna överlag så är sysselsättningsgraden för de som avlagt högskoleexamen ungefär tio procentenheter högre jämfört med en yrkesexamen.

En intressant detalj från rapporten är att Finland tillsammans med Nya Zeeland är de enda två OECD-länderna där en yrkesexamen i genomsnitt inte leder till någon högre lön jämfört med enbart grundskoleutbildning.

Yrkesutbildningen ökar ändå stabiliteten i arbetskarriären och öppnar också upp många möjligheter till vidareutbildning, vilket kan ge högre inkomster.

Högre risk för kvinnor att bli arbetslösa

Rapporten visar också att kvinnor löper en större risk för att bli arbetslösa utan utbildning efter grundskolan.

I Finland var sysselsättningsgraden för kvinnor utan varken yrkes- eller studentexamen endast 41 procent år 2022, medan sysselsättningsgraden för kvinnor med högre utbildning var 86 procent.

Bland männen var motsvarande siffror 55 och 92 procent.

Skillnaderna håller ändå på att utjämnas, och man kan se att också män med endast grundskoleutbildning allt oftare riskerar att bli arbetslösa.

12.9.2023 kl. 13.46: Artikeln har uppdaterats med kommentarer från yrkesstuderande vid Prakticum.

Diskussion om artikeln