Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Söderkullaförälder om väntan på ny skola: ”Det känns som att det inte går att lita på något som lovas kring det här”

Elever jobbar på olika ställen i ett rum. Vissa sitter vid skrivbord, andra på golv.
Bildtext Föräldrar till barn i Söderkulla börjar tröttna på kommunens tröghet. Arkivbild från Söderkulla skola i skolcentret Miili.
Bild: Jan-Erik Holmkvist

Skolcentret Miili i Söderkulla i Sibbo kommer inte att räcka till för alla elever nästa läsår. Söderkulla skola väntar på att få flytta ut och in i ett eget skolhus, men byggstarten drar ut på tiden.

– Det känns som att det inte går att lita på något som lovas kring det här. Det är ändå frågan om barn och deras framtid, säger Marianne Granholm-Turtio, mamma till ett förskolebarn och en förstaklassare i Söderkulla skola.

Från början var målet att ha inflyttningsfest 2024, sedan tänkte man sig att byggandet av det nya skolhuset skulle starta då. Ännu i den senaste budgeten och ekonomiplanen står det att målet är inflyttning 2026, även om man också nämner beslutet om att ändra planerna för skolan så att bygget blir lite mindre och billigare.

Budgeten för nästa år görs upp i höst och förslaget är nu att Söderkulla skola ska börja byggas 2026. Kommunens tjänsteinnehavare hänvisar till att det kommer att ta tid att göra om planerna för skolan, och att Miilis nya idrottshall ska börja byggas 2025. Man vill inte ha i gång två stora byggprojekt på campuset samtidigt.

Mera: Lång väntan på nytt skolhus för Söderkulla skola – rektorn: ”Den här lösningen fungerar inte nästa läsår”

En grå och en tegelröd byggnad med cyklar intill.

– Det känns helt otroligt att man igen flyttar på byggstarten, med tanke på att det helt klart har signalerats att den nuvarande byggnaden inte räcker till för alla de tre skolornas elevmängder och behov, säger föräldern Granholm-Turtio.

Hon tycker den nya skolan borde prioriteras framför en ny idrottshall, även om behovet av en ny idrottshall också är stort.

Politikerna i svenska utbildningssektionen anser att man inte kan vänta längre med byggstarten av Söderkulla skola än till 2025. I linje med det anser bildningsutskottet att de stora summorna för skolbygget borde börja delas ut 2025, inte 2026 som tekniska utskottet föreslår i sitt utkast till investeringsdelen i budgeten 2024–2026. Tekniska utskottet behandlar budgetens investeringsdel på nytt i oktober och budgeten som helhet klubbas igenom i vinter.

En gräsbevuxen tomt vid en stor daghemsbyggnad.
Bildtext Det är meningen att Söderkulla skolas nya skolhus ska byggas på tomten framför daghemmet, invid Tasträskvägen.
Bild: Mira Bäck / Yle

Fullt hus

Granholm-Turtio är styrelsemedlem i Söderkulla skolas föräldraförening. Även om Granholm-Turtios egna familj ännu inte har lång erfarenhet av skolgången i Söderkulla så har hon hört om andra föräldrars erfarenheter. Till exempel har en förälder berättat för Granholm-Turtio att hens barn inte mår bra i skolan eftersom personalen har bytts ut ofta.

Förra hösten slog Söderkulla skolas dåvarande rektor larm om att det var svårt att hitta behörig personal. Han ansåg att läget försvårats efter flytten in i skolcentret Miili och misstänkte att dess öppna lärmiljöer kan kännas främmande för lärare som är vana vid traditionella klassrum.

Enligt rektor Charlotta Sillman är personalläget mycket bättre nu. Hon skriver i ett sms att rekryteringen i våras lyckades utmärkt och att alla klasslärartjänster nu är besatta med behöriga lärare.

Elever lyssnar på en lärare. De sitter på en soffa och på golvet.
Bildtext Lektion på gång i skolcentret Miili. Arkivbild.
Bild: Jan-Erik Holmkvist

Den öppna lärmiljön fungerar inte optimalt då Miili-komplexet är gjort för att ha plats för en enhet, inte tre olika skolor med var sin förskola. Kommunen planerar till exempel att installera mellanväggar för att grupperna lättare ska kunna koncentrera sig på sitt.

Med omkring 950 elever är byggnaden full, trots att den egentligen borde rymma mellan 150 och 250 elever till. Nästa läsår kommer det att behövas tilläggslokaler för någon grupp då språkbadet utökas med en årskurs till. Året därpå ska ytterligare en årskurs språkbadselever flytta in.

Börjar tappa tron på kommunen

Sibbobon Anu Ingmans yngsta barn går i femman i Söderkulla skola. Trebarnsmamman Ingman har följt med svängarna kring Söderkulla skola ända sedan familjens äldsta barn började förskolan 2012.

Det gamla skolhuset hade inneluftproblem och Söderkulla skola har flera gånger flyttat omkring mellan olika tillfälliga lokaler i väntan på ett eget, fungerande skolhus.

– Jag tror att föräldrar och familjer börjar vara ganska trötta. Man börjar tappa tro och hopp i kommunen. Barnen växer och det kan vara att ett barns hela skolgång har varit rörig. Det känns bara inte rättvist, säger Ingman.

En leende kvinna i läderjacka står framför en beige vägg.
Bildtext Sibboföräldern Anu Ingman tycker det skulle vara dags för Söderkulla skola att få ett eget hus. Hon påpekar att det fortfarande står enbart Sipoonlahden koulu på skolcentret Miilis vägg, utifrån skvallrar inget om att här också finns två andra skolor.
Bild: Mira Bäck / Yle

Hon tycker det är orimligt att byggandet hela tiden skjuts upp, speciellt för barnens del. De behöver ha en fungerande vardag för att må bra.

– Den största svenskspråkiga skolan i södra Sibbo har saknat tillräckliga lokaler otroligt länge, säger Ingman.

Hon anser att skolgången i Miili-komplexet inte riktigt varit det man som förälder önskar att skolgången ska vara.

– I år är det faktiskt tillfälligt lite bättre. Nu har vi fått mer personal och lokalerna är bättre. Tidigare var det väldigt rörigt, de letar efter saker och efter utrymme. De har till och med mitt i en lektion behövt gå ut ur klassrummet för att någon annan klass har behövt det just då, berättar Ingman.

Hon anser liksom Granholm-Turtio att en ny skolbyggnad borde prioriteras framför en ny idrottshall.

Vy över Miili-campuset. Gräsbevuxta tomter framför en daghemsbyggnad och det stora skolkomplexet till vänster.
Bildtext Miili-campuset sett från Tasträskvägen. Det stora huset till vänster är skolcentret Miili. Söderkulla skola ska byggas framför daghemmet till höger i bild.
Bild: Mira Bäck / Yle

– Om Sibbo vill profilera sig som en någorlunda barnvänlig kommun så börjar det vara dags att fatta beslut som stöder det, säger Ingman.

Hon tycker skolan har en bra personal som har kämpat otroligt mycket. Både de och barnen skulle vara värda bättre, anser Ingman.

– Om det är någon med barn i skolåldern som funderar på att flytta till södra Sibbo så skulle jag följa väldigt noggrant med hur det här beslutsfattandet går. För tillfället kan man inte rekommendera en flytt hit för någon som har barn i lågstadieåldern, säger Ingman.