Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Vd Thomas Stendahl är i akut behov av arbetskraft – samtidigt avancerar regeringens planer på att tvinga arbetslösa utlänningar lämna landet

Uppdaterad 12.09.2023 09:30.
Så här beskriver Lovals vd Thomas Stendahl bolagets läge för tillfälle. - Spela upp på Arenan

Arbetet med att begränsa arbetslösa utlänningars frist att söka nytt jobb till tre månader går vidare. Tanken är att de ska lämna Finland om de inte hittar jobb på den tiden.

Bolaget Loval i Lovisa söker arbetskraft, även från utlandet, med ljus och lykta.

Loval producerar elektriska motstånd som kan användas i industriella värmepumpar. Då hela Europa lägger om sin energiproduktion har efterfrågan på Lovals motstånd skjutit i höjden. Lovals kunder växer med 30 till 50 procent per år.

Nu bygger Loval en ny fabrikshall utan att veta var de ska kunna hitta folk som kan arbeta i den. Vd Thomas Stendahl skräder inte orden:

– Vi behöver inte doktorer, vi behöver inte licentiater. Vi behöver folk som jobbar på fabriksgolvet och behovet är stort, säger Stendahl.

Arbets- och näringsministeriet meddelade i fredags att beredningen av en lag som är tänkt att tvinga utländska arbetare att lämna Finland inom tre månader, ifall de förlorar sitt jobb och inte hittar ett nytt, har inletts.

Det här vill regeringen ändra

Arbets- och näringsministeriet skriver att rätten och plikten att arbeta ska få större betydelse för uppehållstillstånd för arbetstagare. Samtidigt vill regeringen hjälpa utlänningar som söker jobb mer än man gör i dag.

Arbetsminister Arto Satonen (Saml) tycker att privata arbetsförmedlare kunde ha en större roll än de har i dag.

Också nu kan myndigheterna dra in uppehållstillstånd då utlänningar blir arbetslösa. Det finns ändå ingen fastslagen tidsperiod för när utlänningar måste lämna Finland. Det finns inte heller någon systematisk övervakning av hur länge arbetslösa utlänningar stannar i Finland.

Nu är det tänkt att arbetsgivarna i framtiden skulle förpliktigas att meddela Migrationsverket om en utlänning som vistas i Finland med uppehållstillstånd för arbetstagare, förlorar sitt jobb.

Samtidigt vill regeringen utvidga utlänningars rätt att söka arbete. Den som har fått uppehållstillstånd för att arbeta för en arbetsgivare skulle i fortsättningen få söka arbete hos andra arbetsgivare inom samma bransch.

Utlänningar skulle också få söka arbete inom branscher där det råder en äkta brist på arbetstagare, skriver Arbets- och näringsministeriet.

Arbets- och näringsministeriet kommer under beredningen att utreda lagstiftningens inverkan på tillgången av arbetskraft.

Mycket är ännu oklart

Det finns en stor oro för att den nya lagen ska skrämma bort folk som annars kunde tänka sig att flytta till Finland efter arbete.

Jarmo Tiukkanen som är regeringsråd på Arbets- och näringsministeriet säger att lagen kommer att beredas av en arbetsgrupp.

– Arbetsgruppen kommer bland annat att fundera på eventuella undantag då utlänningar som förlorat sitt jobb kunde få stanna längre än tre månader i Finland. Då skulle de kunna ta emot jobb också om det dröjer lite längre än tre månader innan de får nytt jobb.

Työ- ja elinkeinoministeriön hallitusneuvos Jarmo Tiukkanen.
Bildtext Jarmo Tiukkanen som är regeringsråd på Arbets- och näringsministeriet säger att reglerna kommer att bli sådana att utlänningar ska kunna stanna i Finland.
Bild: Jorma Vihtonen / Yle

Det är också oklart om ett bolag som Loval kommer att kunna bevisa sina problem att hitta arbetskraft på ett sätt som räknas enligt lagen.

Jarmo Tiukkanen säger att arbetsgruppen måste utreda hur man ska fastställa vilka branscher som lider av en äkta brist på arbetskraft.

– Utgångspunkten är att bristen på arbetskraft framgår avi olika typer av statistik, till exempel om arbetsplatsannonser. Tillstånden måste bygga på fakta och inte på arbetsgivarnas egen uppfattning.

Snabba reaktioner önskas

Enligt Arbets- och näringsministeriet är det mycket viktigt att reglerna är så klara som möjligt.

– Om till exempel arbetsskyddsmyndigheterna eller polisen granskar arbetsplatsen borde det vara helt klart om en arbetstagare har rätt att utföra arbete inom den bransch hen jobbar i eller inte. Nu kommer arbetsgruppen att söka en mekanism som är så klar som möjligt för alla parter. Viktigt är också att få klara system för hur länge tillstånden att arbeta är i kraft, säger Jarmo Tiukkanen.

Däremot är det inte lika klart hur snabbt ministeriet kan reagera när det går som för Loval. Om efterfrågan växer snabbt kan myndigheternas reaktion släpa efter.

– Visst borde systemet kunna reagera snabbt på arbetsgivares behov. I dagens läge fastslås de regionala riktlinjerna för vilka branscher som inte behöver utföra en tillgångsprövning med ett halvt års mellanrum. Det nya systemet borde kunna anpassas så att företag som behöver arbetskraft skulle kunna anställa utlänningar som redan finns i Finland så att bolaget inte ska behöva rekrytera folk utomlands, säger Jarmo Tiukkanen.