Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Vårdpersonal med utländsk bakgrund vittnar om ojämlik behandling

Närbild av en sjukskötares händer och en äldre kvinnas händer. Sjukskötaren kollar den äldres värden.
Bildtext Finland har ett skriande behov av vårdpersonal.
Bild: Aleksei Gorodenkov / AOP

Många av Tehys medlemmar med utländsk bakgrund anser att vårdpersonalen inte behandlas jämlikt. Förmän och vårdpersonal har också diametralt olika åsikt om huruvida arbetsplatsen förberett sig tillräckligt på att ta emot utländsk vårdpersonal.

Social- och hälsovårdsbranschen är inte tillräckligt förberedd på att ta emot utländsk vårdpersonal. Det här visar en enkätundersökning som social- och hälsovårdarfacket Tehy har gjort.

18 618 Tehy-medlemmar deltog i undersökningen, 17 679 av dem var vårdpersonal och 939 arbetade med att leda vårdarbete.

Mer än hälften av de svarande uppgav att det fanns vårdpersonal med utländsk bakgrund på deras arbetsplats.

Flera av de deltagare som själva hade utländsk bakgrund berättade att de blivit utsatta för rasism och diskriminering. Bland de som hade utländsk bakgrund ansåg 38 procent att alla arbetstagare inte bemöts jämlikt på arbetsplatsen. Bland alla svarande var det bara 24 procent som var av den här åsikten.

Förmän och arbetstagare har olika uppfattning

De som deltog i enkätundersökningen ansåg att man kan förbättra situationen till exempel genom att säkerställa språkkunskaperna hos de utländska sjukskötarna, genom att avsätta mer tid för handledning och genom att ordna utbildning om mångkulturella frågor för arbetsgemenskapen.

Nästan hälften av personerna i ledande position anser att man förberett sig för att ta emot utländsk arbetskraft medan bara en dryg tiondel av arbetstagarna var av samma åsikt.

Enligt Tehys ordförande Millariikka Rytkönen tyder undersökningsresultaten på att man inte har satsat tillräckligt på mottagandet av vårdpersonal från utlandet.

Tehy anser att branschen måste ta itu med problemet så snabbt som möjligt, bland annat för att Finland har ett skriande behov av vårdpersonal och konkurrerar med andra länder om den utländska arbetskraften.

Källa: STT