Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

R-kiosknätverket glesnar i rasande takt – se var flest kiosker har stängt

Sedan 2016 har ungefär 200 R-kiosker lagts ner.

Landets största kioskkedja R-kioski har nu bara hälften så många försäljningsställen som på 1980-talet. De senaste åren har allt fler kiosker stängts, visar Svenska Yles granskning.

2000-talet har fört med sig stora omställningar och en accelererande kioskdöd.

Svenska Yle har gjort en geografisk analys av förändringarna i kiosknätverket.

Analysen visar att över hälften av kioskerna i Norra Finland, Österbotten och Södra Savolax har försvunnit sedan år 2016. Kartorna visar förändringen landskapsvis.

Kartan visar R-kioskerna i Finland 2016 landskapsvis. Flest kiosker finns i Nyland, 188 stycken, men även i Lappland finns 24 kiosker.
Kartan visar antalet R-kiosker landskapsvis 2023. Antalet har minskat mest i Lappland, Norra Österbotten och Kajanaland.
Jämförelse av två bilder: Dra i bollen med pilarna för att se hur kiosknätverket har förändrats på landskapsnivå.
Bilder: Maija Hurme / Yle (vänster), Maija Hurme / Yle (höger)

Nätverket har krympt i rasande fart

Den norska dagligvarukedjan Reitan köpte anrika R-kioski Oy av Sanoma Oyj år 2012. Den nya ägaren satte som mål att alla kiosker ska drivas av ”köpmän”, det vill säga företagare som ingår franchising-avtal med moderbolaget.

Redan fyra år efter ägarbytet var målet mycket nära: 96 procent av kedjans 600 kiosker drevs då av köpmän. Men sedan vände trenden.

Kiosknätverket har krympt i rasande fart och består nu av drygt 400 kiosker.

Svårt att rekrytera köpmän till kioskerna

Kedjan har haft problem med att rekrytera köpmän till de kvarvarande kioskerna och i dag drivs var femte kiosk av R-kioski Oy. Det strider mot franchising-strategin.

Svenska Yles granskning visar samtidigt att avtalen med köpmännen förhållandevis ofta avbryts i förtid.

R-kioski ingår treåriga franchisingavtal, men bland de köpmän som började år 2021 har ungefär en tredjedel slutat, och bland de som började 2022 har ungefär var fjärde slutat.

Beräkningarna är gjorda utgående från uppgifter från handelsregistret och Fimeas och Valviras register över försäljningstillstånd för tobak och övriga nikotinhaltiga produkter.

Vd Teemu Rissanen om R-kioskis läge och framtid:

Tuffa år i kioskbranschen

Ekonomiskt har de senaste åren också varit svåra för R-kioski Oy.

Bolaget gjorde länge flera miljoner euro i vinst årligen, men år 2019 vände resultatet till minus och i senaste bokslutet från år 2022 är förlusten åtta miljoner euro.

Redan innan norska Reitan kom in i bilden upplevde R-kioski turbulenta årtionden.

År 2008 gjorde Sanomas R-kioskverksamhet i Finland sitt bästa ekonomiska resultat någonsin.

Sanoma hade inlett en kraftig internationell expansion av kioskkedjan under slutet av 1990-talet.

Koncernen drev som mest hundratals kiosker i Estland, Lettland och Litauen och öppnade under 2000-talet R-kiosker också i Ryssland, Tjeckien och Rumänien.

I dag har de här kioskerna försvunnit eller bytt varumärke.

R-kioskerna finns kvar bara i Finland och Estland, där de drivs av ett estniskt dotterbolag till Reitan.

113-årig historia

R-kioskis historia går över 110 år tillbaka i tiden. På 1980-talet var kedjan som störst, då fanns det över 800 R-kiosker i Finland.

R:et i R-kioski syftar ursprungligen på järnvägen (fi. rautatie). Bolaget hette ursprungligen Rautatiekirjakauppa (Järnvägsbokhandeln), senare Rautakirja.

De första kioskerna fanns vid järnvägsstationer.

Historien upprepar sig såtillvida att kiosknätverket nu igen tydligare koncentreras till viktiga trafikknutpunkter.