Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Växande orter behöver fler hyresbostäder – Korsholm bygger i egen regi medan Karleby ännu funderar och väntar på vem som öppnar spelet

Alhaalta päin kuvattu kerrostalon julkisivu, jossa näkyy parvekkeita.
Bildtext Karleby räknar med att nya satsningar inom industrin ska ge uppemot 1 700 nya arbetsplatser. Det kan innebära drygt 5 000 nya invånare, och alla ska de ha tak över huvudet.
Bild: Heini Holopainen / Yle

Varken Korsholm eller Karleby har byggt hyresbostäder på många år. Nu har Korsholm kommit till skott. I Karleby funderar man just nu på hur man ska inhysa väntade inflyttare. Blir staden tvungen att bygga i egen regi?

I Korsholms kommun bygger just nu ett hyreshus i kommunal regi, i Smedsby, det första på många år säger kommundirektör Rurik Ahlberg.

– Det är det första på väldigt länge. Vi jobbar med vårt bostadspolitiska program och kom fram till att det behövs fler hyresbostäder, säger Ahlberg.

Man i glasögon och mörk vinterjacka
Bildtext Rurik Ahlberg berättar att Korsholm växer samtidigt som det inte finns tillräckligt med hyresbostäder. Så pass så att många väljer att flytta till en annan ort där det finns lediga bostäder.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Inte heller i Karleby har staden byggt bostäder i någon större omfattning, undantaget studentbostäder.

Nu står staden inför en planerad investeringsboom inom industrin som kommer att kräva fler bostäder. Samtidigt som byggbranschen nationellt befinner sig i ett trängt läge.

– Det är klart att vi som stad blir tvugna att fundera på hur vi ska få igång byggandet för nya invånare. Och det borde göras nu, det är för sent sen när det är på gång, säger utvecklingsdirektör Jonne Sandberg.

Växande kommuner behöver nya bostäder

Karleby räknar med 1 600 till 1 700 nya arbetsplatser inom kemiska industrin. För att få det totala antalet väntade inflyttare kan man multiplicera talen med tre.

– Det innebär att det handlar om ganska många människor. Men exempelvis Kannus eller Kronoby är också ett naturligt val av bostadsort. Därför borde alla kommuner i området ta behovet av bostäder i beaktande, säger Sandberg.

Sandberg säger att Karleby inte har tagit några beslut, men att det just nu pågår en intern diskussion inom staden. Man samlar information, men inga beslut är tagna.

Man i svart kostym står i en foajé.
Bildtext Jonne Sandberg i Karleby tycker inte att det hör till ett en kommuns kärnverksamhet att bygga och äga bostäder i någon större utsträckning.
Bild: Jakob Lillas / Yle

En stor orsak till att Korsholm faktiskt tog beslutet att bygga är att kommunen växer. Men Rurik Ahlberg säger att det har funnits ett latent behov under en längre tid. Kommunen märker inte alltid så tydligt att invånare uttrycker önskemål om en hyresbostad.

– Istället ser vi en tyst ström av människor som flyttar bort till andra kommuner med fler hyresbostäder. Det syns främst statistiskt hos oss, säger Ahlberg.

Korsholms målgrupp för nybyget är unga invånare, familjer som bygger hus och skilsmässor som orsakar behov av ny bostad. Situationerna är många och varierande och Ahlberg säger att Korsholm i dagsläget inte har tillräckligt många alternativ för att möta behovet.

Höga hyresnivåer är ett stort problem

Rurik Ahlberg säger att den privata hyresmarknaden fungerar ungefär som tidigare, men problemet är prisbilden. Nybyggda hyresbostäder tenderar att vara dyra att hyra.

– Vi skulle behöva fler hyresbostäder av olika slag, både de som är relativt dyra men även mera förmånliga alternativ, säger Ahlberg.

Kommunen kan ändå inte bygga hyresbostäder med hur förmånlig hyresnivå som helst, kommunen ska hålla marknadshyrenivå för sina hyresbostäder.

– Vi kan inte hålla hyran nere. Det betyder att hyran för en tvåa eller trea i ett nybygge landar på mellan 900 och 1000 euro i månaden, kanske mera. Det går inte ihop med de belopp som Fpa godkänner, det ligger på 600 till 700 euro, säger Ahlberg.

Det här innebär att nybyggda bostäder inte är så förmånliga för invånarna. Här vill Rurik Ahlberg sända en hälsning till staten som han anser ha glömt bort de nya tillväxtcentrumen.

– De större städerna och gamla bruksorterna har ett stort bostadsbestånd, men vi som växer nu senare saknar det beståndet. Vi växer mera än många andra orter som till och med rivit hyresfastigheter eftersom orterna krymper, säger Ahlberg.

Problemet ligger i att man nationellt sett fokuserar på de större städerna och där bygger bostäder på löpande band, medan man är blind för de övriga orterna anser Ahlberg. Det här innebär att kommunerna får ta sig en ordentlig funderare när det gäller att bygga nya bostäder. I Korsholms fall innebär det en noggrann avvägning.

– Vi börjar med ett hus och hoppas att det går runt. För att kunna erbjuda mera förmånliga alternativ tar kommunen också över gamla pensionärsboenden ute i byarna för att landa på en hyresnivå som passar Fpa:s godtagbara hyreskostnader, säger Ahlberg.

De större städerna och gamla bruksorterna har ett stort bostadsbestånd, men vi som växer nu senare saknar det beståndet

Rurik Ahlberg

Är det kommunens ansvar att bygga bostäder?

Jonne Sandberg anser inte att bostadsbyggen i kommunal regi är ett optimalt alternativ. Karleby har inte heller ett bostadspolitiskt program så som Korsholm och Jakobstad.

Sandberg säger att det viktigaste och mest problematiska just nu är att överhuvudtaget få igång byggandet.

– Det är utmaningen just nu. Frågan är vem som vågar öppna spelet och börja bygga? Några av de planerade investeringarna behöver komma i gång så att marknaden ser behovet riktigt på riktigt, säger Sandberg.

Jag tycker att kommunerna borde göra det som hör till deras kärnverksamhet, det är inte att bygga och äga bostäder i någon stor utsträckning

Jonne Sandberg

Jonne Sandberg säger att det antagligen är själva världsläget som just nu gör att kommuner börjar bygga i egen regi. Kommunerna blir tvungna att tänka om i många stora frågor.

– Men inte är det någon genväg till lycka att kommunerna ger sig in på en så att säga privat marknad. Det borde hittas smartare och mera hållbara lösningar, säger Sandberg.

Byggande av hyresbostäder är väl inte en av kommunernas lagstadgade uppgifter?

– Nej, det är det inte. Men vi har ett kommunalt bolag som äger och disponerar de bostäder staden äger. Jag tycker att kommunerna borde göra det som hör till deras kärnverksamhet, det är inte att bygga och äga bostäder i någon stor utsträckning. Vi har tillräckligt med infraprojekt ändå, det är klokare att satsa pengar på dem, säger Sandberg.

Rurik Ahlberg håller delvis med. Det är inte kommunens lagstadgade uppgift att bygga bostäder.

– Nej, men å andra sidan säger lagen att kommunen ska sörja för boende, det är en ganska stor abstraktion. Men man kan väl säga att större städer har en klar bostadspolitik som mera landsbygds betonade orter saknar, säger Ahlberg.

Diskussion om artikeln