Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Jurist på Vasa stad om avfallstransporterna: ”Exceptionellt om avfallsnämnden inte följer NTM-centralens krav”

Stor hög med brännbart avfall
Bildtext Sopberget vid Westenergy i Korsholm.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Sebastian Rönnlund, jurist på Vasa stad, anser att det bara finns ett rätt beslut att fatta för Vasaregionens avfallsnämd som möts på tisdag kväll; Det som myndigheterna kräver. Att stadsstyrelsen skulle ta över ärendet från nämnden är inte ett alternativ.

NTM-centralen hotar med böter på 50 000 euro om Vasaregionens avfallsnämnd inte fattar ett beslut enligt vilket det är kommunerna som ordnar med avfallstransporterna.

– När övervakningsmyndigheten har gett en förpliktelse med vite, och som grundar sig på förvaltningsdomstolens tidigare beslut i ärendena, är det ganska klart att det bara finns ett rätt sätt att fatta beslut i dessa ärenden, säger Sebastian Rönnlund.

Han är jurist för stadsmiljösektorn på Vasa stad.

Rönnlund ser det som exceptionellt om avfallsnämnden går in för att inte följa det som NTM-centralen nu kräver. Om det inte efterföljs är det sannolikt att NTM-centralen fortsätter höja bötessummorna tills ett lagenligt beslut har fattats.

Enligt Rönnlunds uppfattning är det i första hand Vasa stad som betalar eventuella böter. Avfallsnämnden är en del av Vasa stads förvaltning.

Det kan också gå så att man i andra hand delar upp summan mellan medlemskommunerna.

– I samarbetsavtalet finns en paragraf om hur man delar på skadestånd. Då måste man fundera på om man strikt följer det eller om man kommer överens om något annat, säger Rönnlund.

Avfallsnämnden består av Vasa, Korsholm, Vörå, Malax, Korsnäs och Storkyro.

Stadsstyrelsen kan inget göra

Det finns ingen möjlighet för Vasas stadsstyrelse att ta över ärendet från avfallsnämnden.

– I samarbetsavtalet står att stadsstyrelsen inte har övertagningsrätt. Det är dessutom en gemensam nämnd och beslutsmakten utgår direkt från avfallslagen. Så stadsstyrelsen har inte möjlighet att gå in i ärendet, säger Rönnlund.

Styrelsen kan uppmana, vilket man också gjort, men där tar också makten slut.

Vasaregionens avfallsnämnd möts på tisdag kväll.