Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HFD: Postens information om personuppgifter var inte tillräckligt tydlig för dem som inte betalade extra för sin flyttanmälan

ballonger med postens logo i postens huvudkontor
Bildtext Enligt HFD försökte Posten inte medvetet förleda sina kunder och Posten har också försökt åtgärda bristen på information.
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Posten har inte informerat den som gjort flyttanmälan tillräckligt tydligt om rätten att förbjuda Posten att förmedla personuppgifterna vidare.

Det här fallet handlar om hur väl Posten lyckats informera sina kunder om att de har rätt att förbjuda att deras personuppgifter förmedlas vidare i samband med att de gjort en flyttanmälan. Posten informerade bristfälligt om det här i nästan två års tid och varje år gör hundratusentals personer en flyttanmälan till Posten.

Nu har högsta förvaltningsdomstolen slagit fast att dataombudsmannen hade orsak att ålägga Posten en påföljdsavgift på 100 000 euro på grund av att Posten brutit mot den allmänna dataskyddsförordningen.

Dataombudsmannens påföljdskollegium ålade Posten påföljdsavgiften 2020 eftersom kollegiet ansåg att Postens hantering av personuppgifter inte var tillräckligt genomskinlig för kunder som använde Postens tjänst för flyttanmälningar. Den biträdande dataombudsmannen hade redan tidigare gett Posten en anmärkning av samma orsak.

HFD konstaterar i sitt beslut att de som gjorde flyttanmälan och även betalade för Postens tilläggstjänster hade fått tydlig information om möjligheten att förbjuda vidareförmedling av personuppgifter. Det här beror på att kunder som betalade för tilläggstjänster skulle godkänna produktvillkoren som nämnde rätten att förbjuda vidareförmedling av personuppgifter.

Däremot fick de kunder som inte köpte tilläggstjänster i samband med flyttanmälan inte den här informationen tillräckligt tydligt.

Posten vilseledde inte medvetet

Enligt HFD har Posten inte medvetet försökt vilseleda sina kunder och Posten har också försökt förtydliga informationen. Men situationen med den bristfälliga informationen hade ändå pågått under nästan två års tid och hundratusentals adressändringar görs varje år. Bland annat av de här orsakerna ansåg HFD att påföljdskollegiet hade rätt att utfärda påföljdsavgiften.

Helsingfors förvaltningsdomstol slog tidigare slagit fast att att anmärkningen var giltig men upphävde påföljdsavgiften eftersom förvaltningsdomstolen ansåg att det delvis handlade om en mindre förseelse som inte var entydig.

Dataombudsmannen överklagade domen från Helsingfors förvaltningsdomstol till Högsta förvaltningsdomstolen.