Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Politiker måste utveckla sina förmågor

Från 2015
Ilse Klockars och Ulrica Isaksson.
Bildtext Ilse Klockars och Ulrica Isaksson.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Fredagssnackaren Ulrica Isaksson är besviken på många politiker i Raseborg. Hon anser att de tänker på sin lilla håla i stället för att se på staden som helhet. Isaksson tror det blir annorlunda under den nya stadsdirektörens styre.

Raseborg ska se över hela sin verksamhet och även de beslut som redan fattats ska granskas. Det sade stadsdirektör Tom Simola när ha presenterade budgeten för 2016.

Fräsch direktör lyfter fram problemen

2020 är ett viktigt år. Då ska Raseborgs ekonomi vara bra igen.

Det är det enda rätta, säger Ulrica Isaksson om Tom Simolas idéer att få ordning på Raseborgs ekonomi.

- Han är ny, fräsch, pigg och energisk och kan titta kritiskt på hur klokt allt är och göra allting effektivare. Det är inte han som fattar besluten, men han kan lyfta fram det som behöver göras.

Så här borde alla stora problem i landet lösas, anser Isaksson som är enhetsassistent på Yrkeshögskolan Novia i Ekenäs.

- Det blir fel då man har skygglappar på och bara ser på gamla idéer. Det är klart att man ska se hur man gjort tidigare, men jag ser positivt på det här.

Även gamla beslut måste granskas

Tom Simola vill också granska beslut som fattats tidigare, till exempel att förvaltningen ska flytta från Fixhuset i Ekenäs till Ekåsens huvudbyggnad.

Ulrica Isaksson tycker att även det är rätt.

- Det är en styrka att kunna se på de beslut som redan fattats. Man måste se om det finns fog för besluten eller om man kan göra det på ett bättre sätt.

Ilse Klockars jobbar för Hangö stad och anser också att man måste se över beslut som fattats.

- Det hjälper ibland att en ny person ser på förvaltningen, om man inte själv har skickliga ledare. Det är krävande, men det är lättare att ställa de kritiska frågorna om man inte är insyltad.

Besviken på politikerna

Ulrica Isaksson förklarar varför hon ser positivt på Tom Simolas sätt att tackla de ekonomiska svårigheterna i Raseborg.

Raseborg bildades 2009 av Ekenäs, Karis och Pojo. Isaksson säger att det gamla sättet att tänka på sina egna hemorter hänger med förvånansvärt länge. Det gör henne besviken.

- Jag minns första kommunalvalet i Raseborg och man tänkte att nu ska åtminstone majoriteten tänka på Raseborgs bästa. Men nej, alla höll på sina hemorter.

Isaksson vill att man ska tänka på Raseborg som en helhet i stället.

- Och det ser jag nu. De andra direktörerna som tillsattes då staden grundades hade sina rötter på olika orter i Västnyland, men det har inte Tom Simola. Därför ser jag positivt på detta.

Ulrica Isaksson är i alla fall nöjd med att Raseborg grundades.

- Jag är besviken på många politiker som bara ser på sin egen lilla håla. Men nu svänger det.

Politikerna måste utvecklas

Ilse Klockars anser att politiker borde tänka på att utveckla sin förmåga att fundera i nya banor även om man inte går in för en fusion med andra kommuner.

- Det här hör till politikernas ansvar, de ska inte försvara sina gamla positioner utan se på helheten med öppet sinne. Det tycker jag att de kunde utveckla.

Även Hangö har en ny stadsdirektör i Denis Strandell. Ilse Klockars tycker att Strandell ser på staden med öppet sinne.

- Det känns som att en fräsch fläkt kommit till staden. Men man behöver stöd för att kunna utföra saker och ting, man kommer inte långt om man försöker gå ensam mot strömmen.

Stora beslut för de anställda

Raseborgs ekonomi ska var i skick 2020 enligt Tom Simola. Ilse Klockars ser tidsperspektivet som realistiskt.

- Saker blir sällan bättre av att man drar ut på tiden. Det viktiga är att analysera läget, ha visioner och hitta riktningen. Det tar tid att verkställa besluten, men alla gagnas av att man sätter fart nu.

Ett av förslagen för att få bättre ekonomi handlar om att staden måste få en enklare organisation. Förvaltningsenheterna och förtroendeorganen måste bli färre, så med andra ord behövs det inte lika många byråkrater, politiker och politiska organ.

Nu borde årsverkena minska med ungefär hundra, alltså den mängden arbete som hundra människor på heltid presterar under ett år. Nya samarbetsförhandlingar står för dörren redan i vår.

Ulrica Isaksson tycker att det är bra att det får ta tid innan besluten verkställs.

- Det är beslut som påverkar alla anställda. Det är frågan om vem som har jobb eller inte och vad man ska arbeta med och var arbetsplatsen är.

Västra Nyland och Svartåtuppen

Fredagssnackarna saknade också tidningen Västra Nyland som inte kom hem i pappersformat i morse på grund av poststrejken.

De undrade också om det är nödvändigt att bekymra sig över en tupp som galar i Svartå.

Fredagssnack podcast

20:36

Effektivera!

Diskussion om artikeln