Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingåborna tror inte på att minska antalet hälsocentraler i Västnyland – de som behöver tjänsterna mest drabbas hårdast

Uppdaterad 13.09.2023 10:25.
Ett collage på tre personer som intervjuats för en voxpop i Ingå om framtidens vårdcentraler.
Bildtext Ingåborna Roberto Wahlberg, Petteri Kangas och Sanna Spisak tycker alla att Ingå hälsocentral försvarar sin plats.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Ingåborna är nöjda med sin hälsocentral och hoppas den inte stryker på foten då Västra Nylands välfärdsområde i framtiden förverkligar sin servicestrategi.

En rundvandring i Ingå kommuncentrum ger snabbt vid hand vad invånarna tänker om scenariot att västligaste Västnyland endast skulle ha två större vårdcentraler i framtiden; en i Ekenäs och en i Lojo.

– Jag tycker det är jättedåligt att allt koncentreras och att allting ska ha stora enheter, vad än det gäller.

En ljushårig kvinna i Ingå centrum.
Bildtext Yvonne Nykopp föredrar mindre enheter.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Det säger Yvonne Nykopp från Ekenäs, som stannat till i Ingå för en kopp kaffe.

Viktigt med personlig vård

Trots att Ekenäs verkar få behålla en vårdcentral, tycker Nykopp ändå att mindre enheter är att föredra.

– Kanske det inte enbart är nackdelar för större enheter kan ha större resurser, med tanke på utrustning. Men med tanke på den enskilda personen tycker jag ändå att det är viktigt med personlig kontakt, att man möter patienten.

Roberto Wahlberg, som tagit sig till till hälsocentralen på cykel, uppskattar också mindre enheter.

– Man har ju en egenvårdare här i Ingå också som man känner, så det känns ju bra.

En man med keps på huvudet.
Bildtext Roberto Wahlberg uppskattar att ha nära till hälsocentralen.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Det enda han önskar är att man oftare skulle få en läkartid direkt, som det är nu går den första kontakten ibland via en sjukskötare. Men det är inte sagt att man skulle få en läkartid snabbare på en stor enhet heller, tänker han.

– Ska de stora vårdcentralerna svälja fler patienter med mindre personal så låter det ju som att det inte är en bra lösning.

Knappast billigare med transport längre bort

Sven-Olof Björklöf, som sitter i en bil utanför hälsocentralen, är inne på samma linje. Han tycker att det system som finns i Ingå hittills har fungerat bra.

– Det skulle vara en stor förlust för Ingå och Ingå är ju ganska stort och glest bebyggt så det fordrar sedan taxitransporter hit och dit och det är inte alltid riktigt så trevligt. Dyrt blir det med.

– Fördelarna kunde ju eventuellt vara att man sparar in lite pengar, men hittills tycker jag åtminstone att det verkar som om det inte kommmer att gå att spara, utan att det tvärtom kan bli dyrare. Tiden får utvisa.

Utsidan av Ingås hälsocentral.
Bildtext Ingå hälsocentral är en av de mindre enheterna i västligaste Västnyland som kanske stänger i framtiden om vården koncentreras till två vårdcentraler med ett bredare utbud av olika social- och hälsovårdstjänster inom Västra Nylands välfärdsomårde.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Roberto Wahlberg säger att en koncentration av vårdcentraler förmodligen skulle drabba dem hårdast, som redan har svårast att ta sig till vårdenheterna i dag.

– Kanske skulle det bli svårast för personer som inte har bil utan ska passa ihop det busstidtabeller. Jag tror det går två bussar mot Lojo sjukhus i dagens läge.

Litet och nära bra då man behöver tjänster ofta eller akut

Inte heller Petteri Kangas som tar en kopp kaffe ute i solen tycker två vårdcentraler låter som en bra idé.

Han har på senare tid varit tvungen att använda sig av hälsocentralens tjänster i rätt stor utsträckning och han säger sig vara nöjd med den service han får där. Han har endast en halv timmes väg till centrum, så resorna har inte utgjort något problem för honom.

En man på en uteservering vid en å.
Bildtext Petteri Kangas har på sistone ofta haft ärende till Ingå hälsocentral. Då är det bra att den är nära.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Men han besöker också Lojo sjukhus regelbundet. För att ta sig dit krävs egen bil, eftersom de allmänna kommunikationerna inte fungerar så väl.

– För endast en liten undersökning så blir det lång väg i framtiden, sammanfattar han sina tankar.

Sanna Spisak har i dag besökt hälsocentralen på grund av ett akutfall inom familjen.

Sanna Spisak heter en kvinna som akut uppsökt Ingå hälsocentral idag.
Bildtext En akut tilldragelse fick Sanna Spisak att uppsöka Ingå hälsocentral.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Hon tycker att personalen redan verkar ha fullt upp. Dagens akutfall krävde en hel del flexibilitet och arrangemang från personalens sida, men familjen fick den vård de behövde.

– Jag förstår att man måste spara, men jag är rädd för att man i framtiden inte undersöker mindre åkommor som senare kan visa sig vara allvarliga, vilket kan bli dyrt i slutändan. Jag har svårt att se nyttan med att man verkar försöka spara snabbt, men kortsiktigt.

Digitala lösningar bra för dem som behärskar tekniken

De personer som Yle Västnyland talar med förhåller sig också en smula reserverade till förslaget på att utveckla användningen av digitala tjänster inom välfärdsområdet.

– Det väcker ganska negativa känslor hos mig. Man får ju dagligen kämpa med olika digitala tjänster och det kan bli ganska jobbigt om man är lite äldre och ska sitta och fundera vilken knapp man ska trycka på, säger Yvonne Nykopp.

– Det är ju kanske ett sätt för att göra det enklare för den som har möjlighet att vara inkopplad digitalt, och det blir ju allmännare. Det är en fördel, men löser inte allas problem, säger Sven-Olof Björklöf.

Svenskan kan bli ännu mer trängd

Västnylänningarna ser också en risk för att den svenska servicen tappar ytterligare domäner ifall vårdcentralerna blir färre och vården mer koncentrerad. Redan nu är det orealistiskt att förvänta sig att man alltid skulle få vård på svenska.

Yvonne Nykopp anser ändå att svenska bör tryggas.

– Det finns ju redan idag många inom vården som inte talar svenska. De som är svenskspråkiga och äldre, de behöver få vård på sitt modersmål.

Petteri Kangas är nöjd med den finskspråkiga servicen, men ser gärna att tvåspråkigheten hålls stark.

– I Ekenäs tror jag nog att man kan få vård på svenska också i framtiden, i Lojo kanske det blir svårare. Men jag tycker ändå det är viktigt att det skulle erbjudas vård på båda språken i framtiden.

Långa avstånd och äldre befolkning gör att Ingå behöver en egen hälsocentral

9:58

13.9.2023 klockan 8.30 byttes huvudbilden.

Diskussion om artikeln