Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ny finsk drönarteknologi kan bli ett inslag på framtidens slagfält

Kaksi ukrainalaissotilasta harjoittelemassa
Bildtext Den finskutvecklade drönaren blir ett vapen som framförallt kommer att bli ett gissel för fotsoldater, i synnerhet i terräng där det inte finns någonstans att ta skydd.
Bild: Gleb Garanich / Reuters

En ny typ av drönare har utvecklats av ett finländskt bolag som man hoppas ska bli ett nytt kapitel i drönarkrigsföring i framtiden. Men maskinen kan strida mot existerande konventioner om hur man får föra krig.

Den fjärrstyrda quadkoptern, en drönare med med fyra propellrar, är försedd med en laddning fylld med tusentals metallkulor av volfram, ett kompakt och mycket tungt material som kan ge hög genomslagskraft. Kulorna sägs enligt företaget ha kraft nog att penetrera lättare bepansring och fordon.

När drönaren släpper sin last detonerar laddningen och sprider kulorna i en konformad riktning nedåt över en stor yta och orsakar massiv skada på personer och strukturer.

Företaget Insta hoppas att den finska försvarsmakten ska bli en kund. Enligt företagets representant som talade med dagstidningen Helsingin Sanomat tror man att ett sådant här vapen ska vara till stor nytta för Ukraina på slagfältet.

Sotatieteiden dosentti Ilmari Käihkö kuvattuna Helsingissä 4. heinäkuuta 2023.
Bildtext Ilmari Käihkö tror att drönare blir allt vanligare i framtidens krig
Bild: Hans-Peter Dhuy / Yle

Krigsvetaren Ilmari Käihkö vid försvarshögskolan i Stockholm ser fördelarna, men poängterar att det i nuläget är värt att komma ihåg att det finländska företaget vill göra reklam för sin produkt och få den att låta så bra som möjligt.

– Om det fungerar som företaget säger kan det vara ett bidrag till Ukraina och så kommer vi säkert att se det på slagfältet runtom i världen. Men vi vet ju ännu inte om systemet fungerar i praktiken, det måste testas i krig helt enkelt. Och än så länge vet vi inte vad det kommer att kosta.

Käihkö säger också att det bara är en tidsfråga innan tekniken sprider sig om det väl tas i bruk.

– Man ska komma ihåg att om Ukraina börjar använda det här vapnet så kommer Ryssland förr eller senare också få tag på det. Och sedan är det väl andra försvarsmakter i världen som också är intresserade av det.

Internationella konventioner kan komma i vägen

Att det är en teknologi som kommer att sprida sig betyder också att det kommer att krävas internationellt engagemang för att hantera det.

Det finns ett antal överenskommelser, internationella konventioner, som reglerar användningen av vissa typer av vapen som kan riskera att skapa onödigt lidande inte minst för civila. Om sådana här nya vapen krockar med konventionerna beror mycket på hur och var drönaren används säger Jani Leino, juridisk rådgivare vid Finlands Röda Kors.

Stadsvy över ett sönderbombat Aleppo.
Bildtext Krig i stadsmiljöer är speciellt förödande för civilbefolkningen
Bild: EPA

– Alla vapen kan användas lagligt och olagligt. Poängen är att man alltid måste göra skillnad på militära mål och civila mål, oberoende om effekterna kommer från ett cyberangrepp eller användningen av traditionella vapen. Problemet är framförallt vapen som har bred områdeseffekt så som till exempel det här sägs ha, säger Leino.

Svårigheterna med sådana här vapen är framförallt när man använder dem i stadsmiljöer eller platser där det finns civil bebyggelse.

– I dagens läge är de största humanitära konsekvenserna för civilbefolkning och civila mål just explosiva vapen som används i urbana omgivningar där det finns både civila och militära mål och där det inte finns ett effektivt sätt att skilja dem åt.

Röda Korset har därför också konsekvent gått ut och uppmanat stater att undvika vapen med brett skadeområde i befolkade miljöer för att det finns överhängande risker för ”urskillningslösa effekter” även om avsikten inte varit att direkt skada civila.

Drönarna är del av den teknologiska utvecklingen - och den ska ingenstans

Drönare i krig har blivit ett allt vanliga inslag i vardagen i och med Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Ilmari Käihkö tror att det här är något vi får vänja oss vid.

– Den tekniska utvecklingen går väldigt snabbt. Nu kan exempelvis Ukraina och Ryssland fylla luften med drönare som delvis kan övervaka, delvis anfalla motståndaren och så vidare, så det finns nya användningsområden. Och det skapar nya möjligheter men också nya problem, inte minst för motståndaren. Så vi har en kapprustning på gång, där inte bara Ukraina och Ryssland utan alla andra försvarsmakter i världen försöker komma ifatt.

Artikeln redigerades 19:00 med ändring av ordet ”tungsten” till ”volfram”, som är den korrekta benämningen på svenska.