Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Bokrecension: ”Smärtan slår en månkrans kring hjärtat” — Mikaela Nyman skriver dikter om global kapsejsning och undantagstillstånd

Författaren Mikaela Nyman.
Bildtext Författaren Mikaela Nyman är född och uppvuxen på Åland, men bor numera på Nya Zeeland.
Bild: Ebony Lamb Photography

”För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled” är en rik och rymlig diktsamling som gång på gång överraskar och överrumplar sin läsare.

För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled – titeln på Mikaela Nymans nya diktsamling är en förhållningsregel och en tillståndsbedömning, en lägesrapport och en sorgeprocess.

Rivströmmen är en stark, smal ström som rör sig rakt ut från stranden och som kan trötta ut simmare som förgäves försöker kämpa sig fram mot vattenflödet istället för att leta sig åt sidan till, bort från den stridaste strömmen.

I Mikaela Nymans dikter blir rivströmmen en bild för en miljökatastrof som inte går att hejda, man tvingas anpassa sig, hitta andra utvägar och lösningar. Man tvingas leva på hoppet och trotset.

När århundradets syndafloder (ja, de är många) drar fram och river med sig allt i sin väg kanske man inte kan göra så mycket annat än att likt Martin Luther plantera ett äppelträd, eller varför inte solrosor:

”Vi har rustat upp och rustat ner

vi fattar att historien inte är slut

planterar solrosor

spränger trotsigt alla sömmar”

Dikter födda ur olika undantagstillstånd

År 2019 gav Mikaela Nyman ut diktsamlingen När vändkrets läggs mot vändkrets som i hög grad kretsade kring sorgens molande smärta och förlusten av en syster.

I dikterna rörde sig Mikaela Nyman mellan Åland, där hon är född och uppvuxen, och Nya Zeeland, där hon är bosatt idag.

I När vändkrets läggs mot vändkrets skildras den personliga förlusten som en del av en större helhet där jordbävningar, miljöförstörelse och klimatkatastrofens verkningar sätter sina tydliga spår i vardagen.

Den nu aktuella diktsamlingen skildrar likaså olika globala kapsejsningar och undantagstillstånd – förutom den akuta klimatkatastrofen och dess konsekvenser genomlever världen först en pandemi som verkar få de mest oväntade sidoeffekter (som en kraftigt ökad efterfrågan på uppstoppade djur), för att därefter slungas in i ett brutalt och hänsynslöst krig i Ukraina:

”Tänker på tio fingrar tryckta

mot fönstret på tåget till Polen

inifrån / utifrån / fem mot fem

kylan och vätan tränger ut domnar

bilderna från Mariupol bilderna

de riktiga barnen kommer att måla måste få måla

I dem förekommer allt

utom nudlar

hur mycket vi än önskar att deras tankar ska kretsa

kring mat”

Omslaget till Mikaela Nymans diktsamling.
Bild: Ellips förlag

I många av dikterna är känslan av klaustrofobi påtaglig.

En instängdhet som dels är rent konkret – inte minst på grund av pandemin och alla restriktioner, dels ett mentalt tillstånd där risken för utplåning är överhängande.

Diktjaget lyssnar till ”universums knarrande brus / besynnerligt klagande som om det lider / av foglossning” och tankarna går än till Kursk, än till Estonia, än till de tunga andetag och hjärtslag som två italienska radioamatörer uppfattade i början av 1960-talet – ett allt svagare SOS som till slut försvann ut ur jordens omloppsbana.

En ensam rymdfarkost som hamnat ur kurs och som färdas genom okända och oändliga rymder – tankarna går osökt till Harry Martinsons epos Aniara.

Maoriska myter

I diktsamlingen När vändkrets läggs mot vändkrets tog diktjaget hjälp av maoriernas myter, riter och traditioner kring släktskap, familj, liv och död för att ta sig igenom den tunga sorgeprocessen.

Den maoriska kulturen, språket och myterna är också starkt närvarande i den nu aktuella diktsamlingen För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled.

Myter förknippas inte sällan med naturupplevelser – som när diktjaget lullar runt i skymningen i jakt på fladdermöss som maorierna associerar med den mytiska rovfågeln hokioi som sades förebåda död och katastrof.

Eller när diktjaget frågar barnen vad de skulle illustrera bokstaven T med och de svarar Taniwha – i den maoriska mytologin ett övernaturligt väsen som lever i floder, i grottor eller i havet, framför allt på ställen med farliga strömmar. I en del traditioner ses taniwha som en beskyddare, i andra som ett rovdjur.

På ett spännande sätt knyter Nyman samman Åland och Nya Zeeland – inte minst genom naturens starka närvaro/frånvaro:

”andas in rewarewa / mãnuka / spetsat med ozon

saknar björkars klorofyllexplosion / spår av kåda

skärgårdens rodnande granit (---)”

En rik och rymlig diktsamling

Rent kompositionsmässigt är dikterna inte uppställda enligt det traditionella mönstret en dikt per sida, utan dikterna flödar fram över sidorna med endast tre punkter (…) som avskiljningsmarkör.

Greppet understryker att dikterna bildar en sammanhängande helhet, ett slags tankeflöde som ibland påminner om randanmärkningar eller dagboksanteckningar. Men också till synes vardagliga händelser och iakttagelser, minnen och hågkomster, leder ofta in i existentiella frågeställningar, vidsträckta och vittfamnande resonemang.

För att ta sig ur en rivström måste man röra sig i sidled är en rik och rymlig diktsamling som gång på gång överraskar och överrumplar sin läsare.

Vid varje omläsning trasslar man in sig i nya tanketrådar, ser oväntade kopplingar, noterar nyanseringar och anspelningar man missat.

Mikaela Nymans språk växlar mellan det strama och det lekfulla, det vetenskapliga och det vardagliga – häri uppstår en spänning som får texten att sjuda och vibrera.