Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Varhas styrelse godkände sparförslag – bland annat behovet av inhyrd personal måste minska

Åbo universitetscentralsjukhus
Bildtext Bildsättningsbild. Varhas ekonomi måste balanseras.
Bild: Arash Matin / Yle

Egentliga Finlands välfärdsområdes styrelse godkände på tisdagen sparåtgärder för att balansera ekonomin med vissa tillägg. Bland annat ska personalen involveras mer i processen.

Egentliga Finlands välfärdsområde, Varha, ser ut att få ett underskott på 123 miljoner euro det här året, och det här beror till stor del på personalbristen som ofta leder till att man måste hyra in personal utifrån.

För att få bukt med ekonomin ska välfärdsområdet bland annat använda mindre inhyrd personal, minska personalens sjukfrånvaro, använda de egna fastigheterna i större utsträckning istället för att hyra fastigheter samt effektivera verksamheten på olika sätt. Totalt måste man spara 36 miljoner euro under 2024, och för 2025 och 2026 är sparkravet 127 miljoner euro. Välfärdsområdets styrelse godkände åtgärdsprogrammet på sitt möte på tisdagen, men med vissa tillägg.

Niklas Guseff, styrelsemedlem för SFP, säger att underskottet delvis beror på att kostnaderna för social- och sjukvård också har ökat i kommunerna redan innan välfärdsområdet tog över. För att få bukt med det här problemet så måste saker och ting organiseras på ett effektivare sätt inom välfärdsområdet.

– Nu ser det ut som om välfärdsområdena inte kommer att få mer pengar av staten för att täcka det här underskottet, det kan hända att vi till och med får mindre pengar. Vi måste därför göra någonting åt verksamheten så att den kostar mindre, säger Guseff.

Första fullmäktigemötet i Egentliga Finlands välfärdsområde den 2.3.2022 i Åbo.
Bildtext Niklas Guseff.
Bild: Arash Matin / Yle

I nuläget är åtgärderna som föreslås på ganska allmän nivå, och styrelsen efterlyser nu mer konkreta förslag och åtgärder. På styrelsemötet om två veckor kommer man att diskutera i detalj hur mycket man kan spara genom olika åtgärder, och hur man ska lyckas uppnå vissa mål. Styrelsen vill också att personalen i högre grad ska höras när det gäller olika sparåtgärder.

– Vi ska till exempel minska personalens sjukfrånvaro och minska andelen inhyrd personal, men det är lättare sagt än gjort. Vi måste diskutera mer i detalj hur vi ska klara av det, säger Guseff.

Guseff vill betona att man inte ens har diskuterat att lägga ner några hälsocentraler eller dra in på verksamheten någonstans, trots att man behöver spara.

– Verksamheten inom en viss punkt kan kanske förändras, och vi måste såklart se över våra fastigheter, men vårdbehovet försvinner ju ingenstans. Vi gör vårt yttersta för att våra åtgärder inte ska drabba den konkreta servicen.

Diskussion om artikeln