Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Inget beslut om avfallet i Vasaregionen: ”Vi vet fortfarande inte varför vi är olagliga”

Roskakatoksen lattialla lojuu kellertävää lientä, kertamukeja, biojätettä, roskapusseja. Taka-alalla lattialla kasa roskapusseja ja yli pursuavia jäteastioita.
Bildtext Enligt den nya avfallslagen ska kommunerna anlita transportbolag för brännbart avfall och slam. Det finns dock undantag och det är här som åsikterna går isär vad gäller Vasaregionen. Arkivbild från Lahtis.
Bild: Jarno Kajova / Yle

Den nio år långa tvisten om vem som ska få anlita avfallstransportbolag i Vasaregionen – fastighetsägarna eller kommunerna – fick ingen lösning på tisdagskvällen. Vasaregionens avfallsnämnd beslöt att bordlägga de tre ärenden som rörde frågan.

– Vi vet fortfarande inte varför vi är olagliga. Vi har frågat flera gånger av Camilla (Enell-Öst, avfallshanteringschef, red.anm.) och av NTM-centralen men vi har inte fått uppgifter om vad som är olagligt, säger nämndens ordförande Anna-Lena Ahlnäs (SFP).

Rösterna föll 7-3 för bordläggning av paragraferna 36, 37 och 38, det vill säga de tre ärenden som rörde frågan om vem som ska få anlita avfalls- och slamtransportör.

De som röstade för en bordläggning var Anna-Lena Ahlnäs (SFP), Johan Håkans (SFP), Robert Grönblom (SFP), Peter Remahl (Saml), Jari Hietaharju (C), Margareta Rodas (SFP) och Anna-Lena Kronqvist (SFP).

De som röstade mot en bordläggning var Tobias Simon (Gröna), Mikael Appel (SFP) och Elina Ihamäki-Närkki (SFP).

NTM hotar med vite den 30 september

Tidigare har avfallsnämnden fattat beslut om att fortsättningsvis låta fastighetsägarna själva anlita transportbolag för brännbart avfall och slam. Det trots att avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst gett beslutsförslag om att införa ett kommunaliserat system, det vill säga att kommunerna ska anlita transportbolagen. Beslutsförslaget har gått i enlighet med den nya avfallslagen.

Det finns dock delar i den nya avfallslagen som gör det möjligt för fastighetsägarna att fortsätta anlita transportbolag. Men för att det ska godkännas får det inte finnas några som helst hinder i det område som man fattar beslut om.

Det här har både Vasa förvaltningsdomstol och Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM) påpekat. Nu har NTM som övervakande myndighet gått in och hotat med ett vite på 50 000 euro om inte avfallsnämnden innan den 30 september fattar beslut om att kommunalisera systemet med vem som anlitar transportbolag för avfall och slam.

– Det är som att ha kniven mot strupen. Var är vi olagliga? Vi har bara fått svaret är att vi är olagliga, säger Ahlnäs.

Finns flera svar på var man bryter mot lagen

Avfallshanteringschef Camilla Enell-Öst svarar också hon i telefon efter kvällens möte och förklarar att det nog har presenterats orsaker till varför nämndens beslut bryter mot lagen, både i beredningen och i bilagor.

När det handlar om slamavfallet finns det flera problem, bland annat finns det bolag på området som för avfallet till andra behandlingsställen än de som är lagliga. Det finns också fastighetsägare som anlitar transportbolag som inte har laglig rätt att hantera slamavfall.

Vad gäller det brännbara avfallet finns det områden som hör till Vasaregionens avfallsnämnd där man inte har möjlighet att konkurrensutsätta transportbolagen eftersom det helt enkelt inte finns mer än ett bolag. Det finns också ställen där det inte finns någon transportör alls, ett sådant ställe finns i Storkyro berättar Enell-Öst.

Det räckte dock inte för att fatta beslut på tisdagskvällen.

– Det har inte nämnts vilka bolag som inte har lov. NTM-centralen har vetskapen men vi har inte insyn till 110 procent, säger Anna-Lena Ahlnäs.

Händer inget vid en bordläggning

En möjlighet som diskuterades på mötet var att tillämpa båda alternativen på området, det vill säga att både låta fastighetsägare och kommuner anlita transportbolag.

– Ja, det är möjligt. Men de utredningar vi har gjort gäller gemensamt för hela området. Det finns olika problem i alla kommuner, säger Enell-Öst.

Så vad händer nu?

– Det händer inget vid en bordläggning. Ärendet bara väntar. De begärde ingen tilläggsutredning.

Kom det här fram på mötet?

– Det sades flera gånger. Av mig ska de inte ha mer information, säger Enell-Öst.

Förslag om ett gemensamt diskussionsmöte

Ett förslag som kom som ett extra ärende under mötet presenterat av Peter Remahl (Saml) var att ordna ett diskussionstillfälle där olika parter från Vasaregionen skulle få mötas.

Avfallsnämnden, Stormossen, entreprenörer och olika kommunala tjänstemän skulle få träffas och diskutera, nog med talturer men inte som ett protokollfört möte.

– Det var ett jättebra förslag. Vi behöver verkligen det. Man jobbar inte bra om man inte jobbar tillsammans, säger Anna-Lena Ahlnäs.

Den 27 september klockan 12 hålls nästa möte.

Vasa, Korsholm, Vörå, Storkyro, Malax och Korsnäs hör till Vasaregionens avfallsnämnd.