Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad tar i bruk anonym rekrytering

Det innebär att valen till intervjuer sker på basis av ansökan, utan att man ser namn, kontaktuppgifter, ålder, kön eller övrig identifikation.

I våras lämnade Socialdemokraternas, Vänsterförbundets och De grönas fullmäktigegrupper in en motion i frågan.

Ärendet behandlades på stadsstyrelsemötet där förslaget var att anonym rekrytering används inom förvaltningarna i staden då det finns behov av det.

Helena Lesch-Saarinen (SFP) gav ett avvikande förslag som gick ut på att orden ”då det finns behov av det”, tas bort och att staden helt enkelt tar i bruk systemet. Det kunde styrelsen godkänna enhälligt.

Hangö stadsfullmäktige hade inget att invända mot det här på sitt möte (tisdag 12.9), så ärendet antecknades för kännedom.

Relaterat

Långt kontrakt för Östra hamnen i Hangö ses över

Hangö segelförening HSF har anhållit om att få ett långt arrendekontrakt på 20 år efter att det nuvarande kontraktet går ut i slutet av år 2026.

Hangö stad vill ännu titta lite närmare på hur stora investeringar som behöver göras i Östra hamnens infrastruktur i Hangö, innan man beslutar hur långt arrendekontrakt man beviljar operatören för gästbåtshamnen, Hangö segelförening HSF.

Stadsstyrelsen har remitterat ärendet för att få mer tid att gå igenom investeringsbehovet och kostnader.