Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö stad förlänger miljonlån till Hangö hamn med tio år – enligt ägaren är avtalet primärt inte en fråga för hamnbolagets styrelse

Finnlines fartyg
Bildtext Hangö hamn Ab ägs till 100 procent av Hangö stad, så ägaren har ganska mycket att säga till om.
Bild: Johanna Lindholm / Yle

Hangö stad förlänger ett lån på nästan 29 miljoner euro till sitt dotterbolag Hangö hamn Ab. Beslutet krävde en omröstning i fullmäktige (12.9).

– Principiellt en viktig fråga som behandlas av koncernledningen, inledde stadsdirektör Denis Strandell innan fullmäktigeordföranden Aila Pääkkö (SDP) öppnade för diskussion.

Det var Rolf Nyström (Obunden) som kom med ett remissförslag.

Nyström ville inte att fullmäktige skulle godkänna förslaget om att Hangö stad förlänger ett lån till sitt dotterbolag Hangö hamn Ab på nästan 29 miljoner euro med ytterligare tio år.

Rolf Nyström var av den åsikten att Hangö hamns styrelse förbigåtts och inte hörts i frågan.

– Bolaget lyder under aktiebolagslagen och det förutsätter att Hangö hamns styrelse tar ställning till frågan. Så har nu inte skett, sade Nyström som motivering till varför han ville remittera ärendet.

Sannfinländarnas Pertti Ruuska stödde Nyströms förslag. Ruuska sade att han inte har något emot att formaliteterna sköts som föreslaget, men att det ändå verkar som om hamnbolagets roll kringskurits i sammanhanget.

Förslaget fick inget gehör, omröstningen slutade med 28-2 och låneavtalet förlängdes därmed med 10 år. En ledamot, Sannfinländarnas Tony Särs, var frånvarande och hade ingen suppleant på plats.

Lånet förlängs, inga nya lån aktuella

Låneavtalet som fullmäktige röstade om, handlar om ett lån på 28 723 500 euro som staden beviljade sitt dotterbolag Hangö hamn år 2013.

I praktiken, när hamnen bolagiserades och övertog hamnverksamheten, så övertog bolaget den andel av skulderna av staden som kunde hänföras till hamninvesteringar och det tidigare affärsverket ombildades till ett aktiebolag som ingår i koncernen Hangö stad.

Lånet förfaller i december.

– Det handlar inte om att lyfta nya lån utan om att förlänga avtalet för lånet, säger Denis Strandell.

Enligt honom har hamnbolaget inte amorterat lånet, däremot betalat en årlig ränta som ger en betydande inkomst till stadens kassa.

Tanken är att fortsätta enligt samma modell.

Utöver ränta på lånet, betalar Hangö hamn Ab också markhyror åt staden och om ekonomin tillåter, även dividend till ägaren.

Enligt stadsdirektören är det här en överenskommelse mellan staden och stadens till 100 procent ägda dotterbolag Hangö hamn, som är i enlighet med stadens intressen.

Har hamnbolagets styrelse sidsteppats?

Diskussionen i fullmäktigesalen kom mest att handla om vilken roll hamnbolagets styrelse har inom ramarna för koncerndirektiven och beslutsfattandet beträffande frågor som berör hamnens verksamhet.

Stadsdirektören betonade att allting gått i enlighet med koncerndirektiven.

– Med koncernledningen avses i kommunallagen stadsdirektören tillsammans med stadsstyrelsen. I detta fall är det koncernledningens sak att bestämma hur bolagets finansiering ska se ut. Bolagets vd har givetvis diskuterat saken med styrelsen, så styrelsen är fullt medveten om att lånet löper ut och att det kräver åtgärder.

Strandell säger att saken vore en annan om hamnbolaget skulle vilja lyfta ett nytt lån eller skulle ansöka om lån.

– Då skulle det vara en fråga för styrelsen att först ta ställning till och därefter koncernledningen.

Källor: Fullmäktigemötet på stadens kanal, frågor till Denis Strandell.

Diskussion om artikeln