Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Allt fler finländare riskerar att bli utbrända på jobbet och oroväckande många känner sig ensamma

en ung kvinna har somnat vid sin dator.
Bildtext Risken för utmattning har ökat med fem procentenheter jämfört med 2019.

Arbetshälsoinstitutets färska rapport visar att finländarnas välmående i arbetslivet inte återhämtat sig sedan pandemiåren. Speciellt ensamheten och bristen på gemenskap är ett allvarligt problem.

Finländarnas välmående i arbetslivet har fortfarande inte återhämtat sig efter coronaåren som sänkte nivån. Det här visar Arbetshälsoinstitutets färska rapport. Såväl arbetsförmågan och arbetsmotivationen var mindre sommaren 2023 än i slutet av 2019.

Jämfört med 2019 har riskgruppen för utbrändhet ökat med omkring fem procentenheter och nu hotas var fjärde arbetstagare av utbrändhet. Risken att bli utbränd har framför allt ökat bland kvinnor.

Enligt professor Jari Hakanen är bristen på gemenskap på arbetsplatserna ett problem som måste tas på allvar.

”Det kommer att innebära särskilt stora utmaningar i samhället när det gäller att minska på utbrändhet och den ökade ensamhet som många upplever”, säger Hakanen i ett pressmeddelande.

Bristen på gemenskap måste tas på allvar

Tidigare har partiellt distansarbete sett ut att ha en positiv effekt på välmåendet i arbetslivet. Nu har skillnaderna ändå jämnat ut sig mellan de grupper som jobbar helt eller delvis på distans.

”I vissa livssituationer kan man spara tid och krafter genom att arbeta hemma och detta syns i den här undersökningen som en liten nedgång i kronisk trötthet i arbetet. Å andra sidan kan man vid långvarigt distansarbete känna tristess och uppleva att arbetet inte är meningsfullt”, säger Hakanen.

Enligt undersökningen upplever var tredje arbetstagare under 36 ensamhet. Känslan av ensamhet har ökat bland män och bland dem som jobbar på distans.

Jari Hakanen anser att bristen på gemenskap på arbetsplatsen måste tas på allvar eftersom ensamhet paradoxalt nog gör det ännu svårare för oss att söka oss till andras sällskap.

Han rekommenderar att man fortsätter tala om distansarbete på arbetsplatserna för att pröva sig fram till metoder som kombinerar såväl arbetstagarnas autonomi, behovet av gemenskap och fördelar för arbete och välmående.