Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Västnyländska politiker: Nu är det dags att hålla låda över planerna att dra in vårdcentraler

två kvinnor vid torget i ekenäs
Bildtext Marie Bergman-Auvinen (t.v.) är SFP-politiker i Ingå. Birgitta Gran är Hangöpolitiker från Vänsterförbundet.
Bild: Linus Westerlund / Yle

Marie Bergman-Auvinen (SFP) från Ingå och Birgitta Gran (VF) från Hangö är båda emot förslaget att det i Västnyland endast skulle finnas vårdcentraler i Ekenäs och Lojo. Visst kan servicenätet ses över, men små kommuner får inte glömmas bort.

Birgitta Gran är ersättare i välfärdsområdets fullmäktige och styrelse. Hon var med på välfärdsområdets styrelsemöte 11.9 och förundrade sig över hur snabbt styrelsen skulle behandla utkastet till servicestrategi.

Politiker vill behålla vårdcentralerna i Västnyland - oroade över bristen på personal

19:33

I utkastet till servicestrategin finns ett förslag på att stänga ner alla hälsovårdscentraler förutom dem i Ekenäs, Lojo, Kyrkslätt, Nummela i Vichtis samt fyra vårdcentraler i Esbo. Det är ett av tre möjliga scenarion, där det minst radikala skulle vara att behålla de nuvarande vårdcentralerna.

– Det räcker inte att vara orolig. Nu är det hög tid för alla invånare som känner oro att agera, reagera och kontakta beslutsfattare, säger Hangöbon Birgitta Gran från Vänsterförbundet. Hon önskar också att lokalpolitiker från alla partier skulle engagera sig i frågan.

Marie Bergman-Auvinen är vårdföretagare och lokalpolitiker i Ingå. Hon har reagerat på att kommunerna fick väldigt lite tid på sig att ta ställning till utkastet till servicestrategi.

– Vårt utlåtande far iväg den här veckan. Vi hinner inte ens behandla det i kommunstyrelsen för tidtabellen är så stram. Men vi har en liten arbetsgrupp och vi har ett utlåtande som påminner om det som Raseborg och Sjundeå har. Vi förespråkar att vårdcentralerna finns kvar, säger Bergman-Auvinen från Ingå.

Diskussion om artikeln