Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Så vill regeringen förändra bostadsbidraget – en ren sparåtgärd

Sanni Grahn-Laasonen i grön kofta.
Bildtext Ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen (Saml) säger att regeringen vill spara 355 miljoner i året genom att ändra på kriterierna för bostadsbidraget.
Bild: Antti Haanpää / Yle

Bostadsbidraget kommer att sjunka med ungefär 100 euro per månad och flera som tidigare fått bidraget kommer helt att bli utan. Förslaget till ny lag är klart och ska snart diskuteras i riksdagen.

Under de kommande två åren kommer det allmänna bostadsbidraget sjunka med i medeltal 100 euro per månad. Den största förnyelsen är att bidraget i fortsättningen bara täcker 70 procent av hyran istället för 80 procent som hittills.

Förslaget till den nya lagen om bostadsbidrag framställdes i rasande fart på Social- och hälsovårdsministeriet. När den skickades på utlåtanderunda, meddelades det att tiden för kommentarer också är ovanligt kort.

Från ministeriet säger man att det beror på att lagen ska hinna med till budgetförhandlingarna i höst.

– Orsaken till varför lagförslaget gjorts är att balansera de statliga finanserna. Det är en sparlag, säger ministern för social trygghet Sanni Grahn-Laasonen (Saml).

De största besparingarna ska ske genom att mängden personer och hushåll som får bostadsbidrag minskar. Det här ska man bland annat uppnå genom att höja inkomstgränserna och helt ta bort bidraget från bostadsägare.

Så vill regeringen förändras bostadsbidraget

  • Bostadsbidrag betalas inte längre till personer som bor i ägarbostad.

  • Andelen hyra som ersätts sjunker från 80 procent till 70 procent.

  • Helsingfors slås samman med resten av huvudstadsregionen i hyrestabellerna. Det betyder att maxhyran som man kan få full ersättning för sjunker.

  • För tillfället kan du ha förvärvsinkomster på 300 euro utan att det påverkar bostadsbidraget, det här räknas bort när bidragets storlek bestäms. Enligt förslaget ska det här avdraget på förvärvsinkomsterna helt slopas.

  • Inkomstgränsen för att ha möjlighet att få bostadsbidrag sjunker. Flera faktorer påverkar inkomstgränsen, bland annat av hur många barn och vuxna som hör till hushållet.

Enligt lagförslaget är det hushåll med två vuxna och barn som kommer att påverkas mest. Över 23 procent av hushållen tappar hela sitt stöd och förändringarna i bostadsbidraget är i medeltal 140 euro för dessa hushåll. Par utan barn påverkas nästan lika mycket då över 25 procent helt blir utan stöd och de som behåller stödet får i medeltal 127 euro mindre i månaden.

Största euromässiga förändringen drabbar ändå ensamboende personer som tappar cirka 70 euro av bostadsbidraget. Bidraget räknas enligt hushåll.

Gröna kritiska – kan drabba sysselsättningen

De grönas ordförande Sofia Virta kritiserar det nya lagförslaget om bostadsbidraget. Enligt Virta kan förändringarna i värsta fall leda till mer barnfamiljfattigdom.

– Jag ser det som oerhört skadligt att det här är en nedskärning som explicit riktas mot arbetande låginkomsttagare och hushåll som får bostadsbidrag utöver löneinkomst, säger Virta.

De grönas ordförande Sofia Virta pratar i plenum.
Bildtext Sofia Virta (Gröna) oroar sig för hur en nedskärning i bostadsbidraget påverkar barnfamiljerna.
Bild: Silja Viitala / Yle

Som exempel nämner hon en ensamstående person som bor i en stad och jobbar på daghem.

– En nedskärning i bostadsbidraget kan leda till att den inte kan bo i staden längre eller jobba på dagiset - där vi redan har en skriande behov av professionella.

Virta säger att lagen i värsta fall kan kan bli motsatsen till en sparlag när det kommer till sysselsättningen.

Lagförslaget är ute på remissrunda i en och en halv vecka, vilket är kortare tid än vanligt. Virta oroar sig om tiden räcker till för att göra en ordentlig konsekvensanalys på hur lagen kommer att påverka till exempel barnfamiljer.

– Jag har en stor rädsla att de här besluten fördjupar barnfamiljsfattigdomen.

Remissrundan avslutas den 20 september. Lagen är planerad att behandlas i riksdagen under vecka 41.

Mera: Nytt lagförslag kan tvinga 56 000 stödtagare att flytta