Hoppa till huvudinnehåll

Utrikes

Klimatarbetet, ekonomin och framtidens teknik i fokus vid årets tal till den europeiska unionen

Uppdaterad 13.09.2023 16:36.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen
Bild: © European Union 2023 - Source : EP

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade mycket om utmaningar men talet i sin helhet var hoppfullt. Hon talade om ett Europa som stärkts av de senaste årens globala utveckling.

EU står starkt var budskapet från von der Leyen under talet till unionen som hålls en gång per år och som ska sammanfatta EU:s utveckling under året, och visionerna för framtiden.

von der Leyen inledde sitt tal genom att betona vikten av det kommande valet till Europarlamentet nästa juni som ett led i att försvara demokratin. Talet var hennes sista som kommissionsordförande, men hon förväntas ställa upp för omval.

von der Leyen räknade upp de utmaningar som unionen ställts inför, och framgångsrikt lyckats tackla, under året. von der Leyen sa att hon och hennes stab hade levererat på 90 procent av de förslag som hon la fram när hon tog över ledarskapet för kommissionen 2019.

– Vi har bevittnat födelsen av en geopolitisk union som stöttar Ukraina, står upp mot Rysslands aggressioner, bemöter ett påstridigt Kina och skapar nya samarbeten, sa hon.

Det gröna arbetet

Klimatarbetet tog täten i von der Leyens tal.

von der Leyen lyfte först och främst fram EU:s miljösatsning The European Green Deal, den europeiska gröna given, som en central del i den europeiska ekonomin, och utlovade åtgärdspaket för att utveckla den europeiska vindkraften. Hon hyllade också EU:s förmåga att ställa om sin energipolitik efter de utmaningar som den ryska aggressionen i Ukraina har inneburit.

En pojke cyklar nära ett vindkraftverk.
Bildtext Energioberoendet betonades, och behovet att fortsätta satsa på det gröna energiarbetet.
Bild: ullstein bild/ All Over Press

– Framtiden för den gröna teknikindustrin ligger i Europa, sa von der Leyen och möttes av applåder.

Hon menade att ett framgångsrikt klimatarbete kan gå mycket väl hand i hand med en fördelaktig ekonomisk utveckling och att det bör vara Europas ambition den kommande tiden också.

Ekonomin

von der Leyen sa att pandemiårens svårigheter sakta börjat övervinnas, och att problemet i nuläget inte är brist på arbetsplatser utan arbetskraft. För att åtgärda detta vill hon satsa på att få in fler kvinnor och unga i arbetslivet, och även satsa på kvalificerad arbetskraftsinvandring.

Utvecklingen av stöd för företag i EU och bekämpning av åtgärder som underminerar konkurrenskraften var också en tydlig del av agendan.

von der Leyen sa att man kommer att inleda utredningar kring orimliga och orättvisa subventioner till företag utanför EU som gör det omöjligt för europeiska företag att vara konkurrenskraftiga – och här var udden tydligt riktad mot Kina och deras aggressiva stöd till kinesisktillverkade elbilar som enligt von der Leyen hotar den europeiska utvecklingen av egna elfordon.

Sähköauto latauksessa autoliikkeessä.
Bildtext Europa har en chans att bli ledande på elbilsmarknaden, men internationella handelshinder och underminering av konkurrenskraften måste bekämpas, vilket EU också tänker göra inom den närmaste framtiden, meddelande von der Leyen.
Bild: Juha Kivioja / Yle

von der Leyen meddelade också att man kommer att reducera EU:s byråkratiska krav för mindre företag i ett försök att lätta på trycket för dem, eftersom man bedömer att den administrativa tyngden och rapporteringsskyldigheten till EU många gånger tömmer de mindre företagens resurser och hämmar deras utvecklingsmöjligheter. Det ska också öppnas en tydlig samtalskanal direkt till von der Leyen så att man bättre har koll på kommande utmaningar.

Tekniken

von der Leyen framhöll behovet av en gemensam industripott för att utveckla Europas möjlighet att hålla sig i framkant när det gäller framtidens teknologiska möjligheter. Kommissionen föreslog redan i juni ett program döpt till STEP (Strategic Technologies for Europe Platform) med målet att generera 160 miljarder euro i investeringsmedel för att stimulera privatinvesteringar i så kallade kritiska teknologier som exempelvis mikroelektronik, kvantdatorteknik, artificiell intelligens, bioteknik och grön teknik.

Hon berömde EU:s arbete med att ligga i bräschen när det gäller lagstiftning och regelverk för artificiell intelligens och arbetet med att reglera stora teknikföretag och andra digitala utmaningar som desinformation och brott mot människors rättigheter online.

Smartelefon med Threads logga hålls upp framför en dator med EU:s flagga
Bildtext Teknikens framsteg måste tillvaratas men också regleras så att man inte förlorar kontrollen över den, konstaterades det under talet.
Bild: Michael Kuenne/PRESSCOV/Shutterstock/All Over Press

Vikten av att ha ett kontrollerat och ansvarsfullt grepp om utvecklingen av artificiell intelligens betonades också, och von der Leyen meddelande att man kommer att låta utvecklare av AI få tillgång till kraftfulla datorer för att se till att utvecklingen sker effektivt och ansvarsfullt.

Utrikespolitiken

von der Leyen betonade EU:s fortsatta stöd till Ukraina, och meddelade att man förlänger skyddet för ukrainska medborgare som flytt undan det ryska anfallskriget. Hon sa också att Ukrainas väg till ett EU-medlemskap har tagit stora steg framåt, även om det finns arbete kvar att göra ännu.

Ursula von der Leyen ja Volodymyr Zelenskyi hymyilevät toisilleen. Taustalla EU:n ja Ukrainan lippuja.
Bildtext EU värnar om Ukrainas framtid och kamp, var budskapet under talet. Ursula von der Leyen har träffat Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj ett flertal gånger (bilden tagen i februari i år då de möttes i Kiev) och försäkrat att Europa fortsätter backa Ukraina så länge som det krävs.
Bild: Sergey Dolzhenko / EPA

von der Leyen talade också om vikten att fördjupa och utveckla samarbetet med Afrika för framtiden för att bemöta exempelvis ryska ambitioner på kontinenten. Hon flaggade också för ett tätare samarbete mellan Indien och mellanöstern genom utveckling av tågförbindelser och energi- och digital infrastruktur.