Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Veckjärviborna oroade över sjöns tillstånd då Borgå stad planerar campingplats på stranden

Uppdaterad 14.09.2023 14:47.
Många personer sträcker upp en hand på ett möte.
Bildtext Diskussionen gick het på mötet och många som äger mark intill Veckjärvi sjö var på plats.
Bild: Hanna Othman / Yle

Borgå stad har börjat med planarbetet för dalen söder om Staffasvägen i byn Veckjärvi. Förslaget är att det är där som staden ska bygga den nya campingplatsen.

I tisdags (12.9) ordnade stadens planläggare ett möte där invånarna fick diskutera området och planerna. Ännu visades inga ritningar, utan tjänstemännen ville hellre höra om de farhågor som finns och diskutera vad som kan ritas in på området som kan tjäna byborna.

Det var väldigt klart att de flesta som bad om ordet var emot att campingen ska byggas i Veckjärvis strandlandskap. Åtminstone i den utsträckning som en utredning av Ramboll har föreslagit.

Enligt utredningen kan man förvänta sig 17 000 övernattningar årligen. Grannarna är skeptiska till om det är hållbart för området.

Flygbild över Borgå.
Bildtext Här i dalen planeras campingområdet byggas. I stranden finns Neste roddares skjul, uppe på backen till höger ligger Hongas servicehem.
Bild: Borgå stad/Johannes Korpijaakko

– Jag är rädd för att staden hyr ut området till någon spekulant som vill göra pengar. Han kommer förstås att vilja utnyttja Veckjärvi så långt det går, och då går det ut över oss landägare och vattenägare, säger Stefan Backlund som äger 63 hektar skog, mark och vattenområde.

Han är också rädd för att det betyder slutet för både friden i byn och jakten på området. Under sommarmånaderna häckar en massa fåglar i sjön, och i september börjar jakten.

– Det kommer en massa människor som vill ströva runt på våra områden, som inte klarar av sådana påfrestningar, säger han.

Många personer sitter samlade på bänkar och stolar under ett möte och lyssnar till en kvinna som talar.
Bildtext Ungefär 45 personer deltog i mötet som hölls i Weckjärvi Allmogeförenings föreningshus. Framme vid scenen står Anne Rihtniemi-Rauh och Mikko Nikkanen från stadsplaneringsavdelningen,
Bild: Hanna Othman / Yle

Veckjärvisjön mår dåligt enligt de närvarande, och också enligt en rapport som Föreningen vatten- och luftvård för östra Nyland och Borgå å har gjort.

Det är lågt vatten i sjön och vattnet rör sig inte som det borde enligt Backlund.

– Man vill ju inte ens ta bastuvattnet från sjön mera, den är full av blågrönalger hela sommaren, säger en man under mötet.

I årtionden har det redan funnits en informell överenskommelse mellan dem som bor runt sjön om att ingen kör med motorbåt där. Det finns en rädsla för att en kraftig motor kan lyfta upp gammalt sediment från bottnen, som möjligtvis kan vara hälsovådligt.

Bland annat nämns kräftdöden som skedde i början av 2000-talet. Ett år försvann plötsligt alla kräftor ur sjön på en gång.

Flera personer är samlade runt ett bord som det ligger två kartor på.
Bildtext Inspektion av kartorna för området. Ett förslag som kom från invånarna var att få en allmän bastu vid stranden.
Bild: Hanna Othman / Yle

Mötet leds av Borgå stads planläggare Anne Rihtniemi-Rauh. Hon säger att de kommer att göra flera utredningar innan de presenterar en detaljplan.

Ett förslag som kastades fram var möjligheten att höja vattennivån i sjön. Rihtniemi-Rauh sade att också det kan undersökas som ett alternativ.

Efter mötet konstaterade hon att det var ett bra möte med exceptionellt många deltagare.

– Många väldigt intressanta saker lyftes fram och jag fick höra ny information som jag inte känt till från tidigare, säger Rihtniemi-Rauh.

En grön, orörd äng, omringad av träd. Platsen ligger söder om Staffasvägen i Borgå.
Bildtext Dalen ligger grön och orörd i dagens läge. Enligt Rambolls utredning kunde här finnas 50 karavanare om några år.
Bild: Hanna Othman / Yle

Nu ska det utredas vilken effekt en campingplats kan ha på sjön. Jordmånen ska undersökas och vägverket ska höras gällande vart man kunde bygga en korsning.

Rihtniemi-Rauh påpekar att Ramboll-utredningen handlade om vad allt som kunde byggas på området, utgående från vad som finns på andra håll i Finland.

– Men det är inte bestämt att campingplatsen kommer att byggas på det sättet som den målades upp i utredningen, säger hon.

Mika-Rainer Gustavson.
Bildtext Det blev klart vad byborna tycker, och de tycker inte att det ska komma en camping hit, summerar Mika-Rainer Gustavson efter mötet.
Bild: Hanna Othman / Yle

– Jag är rädd för att vi får en Puuhamaa i byn, och det vill vi inte ha, säger Stefan Backlund.

Nu fortsätter planläggarna med att jobba på ett förslag för dalen söder om Staffasvägen. Om sex till nio månader kommer skissen till påseende och då kan Borgåborna kommentera den. Efter det görs förändringar utifrån kommentarerna och efter ungefär ett halvår till kommer ett förslag till detaljplan att presenteras.

Artikeln uppdaterades 14.9 klockan 14.47: förslaget om att höja vattennivån i Veckjärvi kom inte från Rihtniemi-Rauh utan från deltagarna i mötet.