Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Rudus vill öppna sandtagen på Kråkö i Borgå igen – senast satte åkergrodan stopp för projektet

Efter en paus på 50 år planerar nu Rudus att gräva upp sand och grus ur sandgroparna på Kråkö. Ett nytt rekreationsområde med badplats hör också till planerna.

Bolaget har lämnat in en ansökan om miljötillstånd för marktäkt och krossning. Ärendet bereds nu av miljövården i Borgå.

– Den stora utmaningen är åkergrodan som lever på området och förökar sig där. Det är förbjudet att förstöra sådana platser. Det finns också andra arter i sandgroparna som är hotade, till exempel olika trollsländor, säger Carita Forsberg-Heikkilä miljöforskningschef på Borgå stad.

Kring själva hanteringen, att krossa grus, finns det också många frågor som ska utredas.

– Det är många saker som man måste beakta när man börjar behandla det här miljötillståndet. Buller, damm, trafik, grundvattnet, sällsynta arter och närheten till ett Natura 2000-område, säger hon.

Carita Forsberg-Heikkilä och Jesse Mether vid en sandgrop.
Bildtext Borgå stads miljövårdschef Jesse Mether och miljöforskningschef Carita Forsberg-Heikkilä på en av de höga sandåsarna som kan bli bortschaktade.
Bild: Mikael Kokkola / Yle

Mängden sand och grus som Rudus nu vill utvinna uppgår till dryga 1,5 miljoner kubikmeter.

För att transportera bort all sand och grus behövs i snitt 25 turer varje vardag under 11 till 15 års tid. Det betyder omkring 55 000 körningar med släpförsedda lastbilar. De nuvarande sandtransporterna från Sandhöjden på Vessö minskar sedan i samma omfång enligt Rudus.

– Det gamla sandtaget har under åren utvecklats till ett värdefullt rekreationsområde med betydande miljövärden, konstaterar Terhi Rauhamäki, som är miljöchef på Rudus.

Området är också värdefullt för Rudus.

– Den sand som finns på Kråkö lämpar sig särskilt bra för betongtillverkning, så kallat betonggrus. I Nyland finns det inte längre några andra platser med liknande förekomster, säger hon.

Bland annat därför är det enligt miljöchefen på Rudus vettigt att slutföra sandtagningen på Kråkö.

Terhi Rauhamäki
Bildtext – Jag hoppas att Borgåborna förstår att det handlar om ett gammalt sandtag, som det lönar sig att använda till slut, säger Rudus miljöchef Terhi Rauhamäki.
Bild: Rudus

– Det går att göra så att miljövärdena bevaras och till och med förbättras och att invånarnas rekreationsmöjligheter också blir bättre, säger Terhi Rauhamäki.

Hon poängterar att det handlar om ett gammalt sandtag och inte om orörd natur. Att simma i den större sandgropen ska vara möjligt också under hela sandtagningstiden.

Flygbild på grodpölarna på Kråkö med sandgropen i bakgrunden
Bildtext De för åkergrodan viktiga små dammarna finns nere till vänster om den konstgjorda sjön.
Bild: Atte Henriksson / Yle

För miljövården i Borgå handlar det ändå främst om att ta ställning till marktäkten, inte till planerna på rekreationsområde.

– Om det senare blir ett fint rekreationsområde på Kråkö för Borgåborna, är det förstås en bra sak, men det är ändå en biprodukt av allt det som miljövården i Borgå nu ska ta ställning till. Vår uppgift är att väga naturvärden mot följderna av sandtagning, säger Jesse Mether, miljövårdschef i Borgå.

Mitt under intervjun landar en slända på hans vänstra axel och sitter kvar där en stund. Kanske en sällsynt och skyddad slända?

– Det är helt möjligt. Här finns till exempel bred kärrtrollslända, sibirisk vinterflickslända och citronfläckad kärrtrollslända, säger Carita Forsberg-Heikkilä.

Sällsynt trollslända i sandgrop på Kråkö, en citronfläckad kärrtrollslända.
Bildtext Citronfläckad kärrtrollslända fotograferad i sandgroparna på Kråkö.
Bild: Markku Tunturi

Grustäkten omfattar ett 24,5 hektar stort område och miljötillståndet är tänkt att gälla i 15 år. En stenkross hör också till planerna. Den kommer att användas cirka en månad per år.

– Vi siktar på att klara av grustäkten på 11 år, men det beror på efterfrågan, därför ansöker vi om ett lite längre tillstånd, säger Terhi Rauhamäki, miljöchef på Rudus.

Sandtaget vid Kråkömalmen är gammalt. I större skala inleddes sandtagning på 1930-talet och pågick fram till 1960-talet. I början av 2000-talet sökte och fick Rudus lov att fortsätta med grustäkt, men då dök den fridlysta åkergrodan upp.

– Rudus beslöt då att förbättra åkergrodans livsmiljö genom att gräva några nya dammar åt den. De pölar som grodan fanns i höll på att växa igen. På så sätt fick vi åkergrodan att flytta bort från det nu aktuella sandupptagningsområdet. Därför kan vi nu börja med marktäkt utan att störa den, säger Rauhamäki.

Åkergroda på simtur.
Bildtext En äkta Kråkö-åkergroda fotograferad av Markku Tunturi, som ingående har dokumenterat naturen i sandgroparna. Många av hans bilder och fynd finns noterade på nätsidan Laji.fi.
Bild: Markku Tunturi

Ända sedan 2014 har Rudus årligen kartlagt åkergrodans förekomst samt den övriga naturen på området. Också en hel del andra sällsynta arter, främst sländor, har hittats.

– Åkergrodan är ett sällsynt och verkligt fint djur som vi länge har skyddat och studerat på området. Biologernas rapporter om att den mår bra och förökar sig har vi tagit emot med glädje, säger Terhi Rauhamäki.

De senaste åren har åkergrodan också siktats vid de stora sandgroparna där marktäkten nu planeras. Det visar Rudus egna kartläggningar.

Åkergrodan

– Åkergrodan på Kråkö är lite som flygekorren på andra ställen. Åkergrodan är en strikt skyddad art. Hur den klarar av en en eventuell marktäkt här ska vi nu utreda, säger Carita Forsberg-Heikkilä.

Enligt Nylands Närings-, trafik-, och miljöcentrals beslut i år behöver Rudus inte göra en ny miljökonsekvensbedömning för marktäkten på Kråkö, den gamla från 2006 – 2007 duger. I sitt utlåtande var tillstånds- och tillsynsnämnden i Borgå av annan åsikt och ville ha en bedömning. Miljöhälsosektionen däremot tyckte inte att det behövdes en miljökonsekvensbedömning.

– Vi anser att Rudus grustäktsprojekt borde ha genomgått en ny miljökonsekvensbedömning, planerna är så pass omfattande, men nu ansåg NTM–centralen att en sådan inte behövs, säger miljövårdschef Jesse Mether.

Flygbild på Kråkö sandgrop
Bildtext Den nya badplatsen är tänkt att komma till vänster på bilden.
Bild: Atte Henriksson / Yle

På Rudus uppskattar miljöchef Terhi Rauhamäki att bolaget kan börja med sandhanteringen om cirka fem år, om allt går enligt planerna.

– Då börjar vi med att bygga ut badplatsen i den större gropen. Vi ska fylla ut strandytan så den blir grund och trygg för barn. En parkeringsplats hör också till planerna, säger hon.

I mitten av oktober kommer Rudus ansökan om miljötillstånd för marktäkt och krossning att läggas fram till påseende i Borgå, för kommentarer och anmärkningar.

– Jag hoppas att invånarna förstår att det handlar om ett gammalt sandtag som det lönar sig att använda till slut, men på ett sådant sätt att miljö- och rekreationsvärdena förbättras, säger Rauhamäki.

Rudus vill öppna sandtagen på Kråkö i Borgå igen

6:46