Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tomas Häyry: Vasaregionens avfallsnämnd ”frispelar helt och hållet”

Porträttfoto på Tomas Häyry
Bildtext Stadsdirektör Tomas Häyry.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Det finns orsak att se över samarbetsavtalet för avfallsnämnden. Det anser Vasas stadsdirektör Tomas Häyry. Som det är nu kan stadsstyrelsen i Vasa inte ta över ärenden från nämnden.

Vasaregionens avfallsnämnd valde på tisdag kväll att bordlägga ärendet om avfallstransporterna. Tvisten har pågått i nästan tio år.

Nu börjar irritationen inom Vasa stad vara påtaglig. Vasas stadsdirektör Tomas Häyry säger att nämnden ”frispelar”.

– Det här är synnerligen problematiskt, säger Häyry.

I samarbetsavtalet mellan kommunerna har man skrivit in att stadsstyrelsen i Vasa inte kan ta över ärenden från avfallsnämnden.

Tycker du att man borde skriva om avtalet?

– Jag tycker att det finns grund för det, när man ser på situationen som har uppstått, säger Häyry.

Vasas stadsstyrelse har uppmanat avfallsnämnden att fatta ett beslut enligt NTM-centralens krav.

”Var är vi olagliga?”

Ida Sulin är ledande jurist på Kommunförbundet.

Hur pass uppseendeväckande är det att en nämnd vägrar fatta ett beslut som en domstol och NTM-centralen kräver?

– Rätt ovanligt är det ju nog. Om lagstiftningen är klar och tydlig så brukar nog beslutsfattarna följa lagstiftningen.

Men frågan är väl just hur pass tydlig lagen är. Sulin säger att hon inte är bekant med avfallslagen, men hon är på det klara med att lagstiftningen är snårig.

Och en del av nämndens medlemmar anser att det fortfarande är oklart på vilket sätt man bryter mot lagen.

– Var är vi olagliga? Vi har bara fått svaret att vi är olagliga, säger ordförande Anna-Lena Ahlnäs (SFP).

Myndigheterna hjälper med tolkningen

Men när en lag är svår att tolka så finns det myndigheter som kan hjälpa med tolkningen.

– Man har domstolar för att kunna hjälpa med lagtolkningar och det finns NTM-centraler att få stöd av om man tycker att man inte själv klarar av att tolka lagen, säger Ida Sulin.

Kvinna i blommig klänning står framför en trävägg.
Bildtext Ida Sulin, ledande jurist på Kommunförbundet.
Bild: Finlands Kommunförbund rf

Om avfallsnämnden inte fattar ett lagenligt beslut blir det till en början böter på 50 000 euro.

Kan då medlemskommunerna ingripa i avfallsnämndens arbete, eller är allt upp till politikerna som sitter i nämnden?

– Det sätt som medlemskommunerna kan påverka på är att tala med sina egna representanter i nämnden, säger Sulin.

Vasa stad är alltså ansvarskommun men har inte har rätt att ta över ärendet från avfallsnämnden.

– Utgångspunkten är att Vasa som ansvarskommun har en övertagningsrätt. Men den rätten kan man utesluta i samarbetsavtalen och i det här fallet har man gjort just det, säger Sulin.

Vörås kommundirektör: Avfallslagen svårtolkad

Vörå kommun är en av medlemmarna i avfallsnämnden. Deras representant i nämnden, Elina Ihamäki-Närkki (SFP), har röstat för att man ska gå enligt NTM-centralens krav.

Vörås kommundirektör Jan Finne är försiktig med att uttala sig i frågan.

– Vi har ett samarbetsavtal kommunerna emellan och huvudansvaret ligger väl nog hos Vasa stad och Korsholms kommun som är de största kommunerna. Vi har fört diskussioner om den här saken men det finns inga enkla lösningar, säger Finne.

Vit man i 40-årsåldern med glasögon, svart polo och svart kavaj, står i en trappa och tittar rakt in i kameran.
Bildtext Jan Finne, kommundirektör i Vörå.
Bild: Sofi Nordmyr / Yle

Någon personlig åsikt vill Finne inte gå ut med.

– Det är många parter i det här ärendet och man måste försöka hitta en lösning.

Finne ser att roten till problemen ligger i lagstiftningen. Enligt honom är avfallslagen svårtolkad som ett resultat av kompromisser i riksdagen.

– Den ger rum för både tolkningar och valmöjligheter. Det är nog ditåt man ska vända blicken om man vill hitta skyldiga, säger Finne.

Korsholm: ”Måste komma till skott”

Marcus Beijar är förvaltningsdirektör i Korsholm. Han tycker att läget är bekymmersamt.

– Om vi ser på de beslutsförslag som föredragande har gett och som också har varit en vända via förvaltningsdomstolen så anser jag att vi måste komma till skott, säger Beijar.

Borde nämnden följa det som förvaltningsdomstolen och NTM-centralen kräver?

– Såtillvida att det inte framkommer något annat. Och något sådant har jag hittills inte sett.

Korsholms representanter i nämnden, Johan Håkans (SFP) och Margareta Rodas (SFP), har inte gått på NTM-centralens linje.

Marcus Beijar
Bildtext Marcus Beijar, förvaltningsdirektör i Korsholm.

Ska medlemskommunerna alls blanda sig i nämndens arbete?

– Om vi kan bistå våra representanter med något så ska vi göra det, om vi har den sakkunskap som efterfrågas. Men vi ska komma ihåg att avfallsnämnden är en del av Vasa stads förvaltning. Så ansvaret för nämndens verksamhet ligger hos Vasa stad, säger Marcus Beijar.

Avfallsnämndens nästa möte hålls den 27 september. Tidsfristen som NTM-centralen satt går ut den 30 september.