Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Ska vi göra som i Danmark och skjuta bort alla vildsvin i Finland? Krisen i Sverige väcker frågan

Vildsvin på ett bilflak.
Bildtext Närmare tusen vildsvin skjuts varje år i Finland, på det sättet hålls populationen stabil.
Bild: Privat/Eugen Friman.

Krisen i Sverige kan leda till att Jord- och skogsbruksministeriets vildsvinsgrupp vill se åtgärder. Samtidigt säger jaktchef i Österbotten att jakten kräver spårsnö.

Som vi tidigare rapporterat om i veckan har afrikansk svinpest upptäckts hos fler än tio vildsvin i Västmanland, i skogarna utanför Fagersta.

Den virusburna blödarfebern är mycket allvarlig för vildsvinen men också för produktionsgrisar. Stora områden är därför nu avstängda medan man försöker komma åt varje smittat djur i skogen.

Vidare slaktas en del produktionsgrisar i området, för säkerhets skull. Då vildsvinen är en smittbärare väcks frågan om den stora stammen i Sverige – det finns uppemot 300 000 vildsvin där, framför allt i de södra och mellersta landsdelarna.

– Man har säkert gjort medvetna val redan för många år sedan och tillåtit att stammen växer för att nå den nivå den är på i dag, säger Stefan Pellas, jaktchef vid Viltcentralen i Österbotten.

– Det är ett väldigt vanligt vilt i Sverige och det är svårt att göra något åt situationen nu.

En man står i ett skogsbryn
Bildtext Redan för flera år sedan såg man i Finland risken för smittspridning från vildsvin, enligt Stefan Pellas.
Bild: Yle/Roger Källman

I Finland, däremot, har vi bara 2 500–3 000 vildsvin enligt den senaste beräkningen gjord i februari. Sverige har alltså hundra gånger fler vildsvin än Finland. Att minska mängden i Finland kommer ändå att börja diskuteras nästa vecka, detta eftersom djuret inte på något sätt är till nytta.

Det är ett väldigt vanligt vilt i Sverige och det är svårt att göra något åt situationen nu.

Stefan Pellas

Vildsvin ses enbart som ett skadedjur. Förutom att sprida sjukdomar förstör de grödor och är en trafikfara.

Grisar inomhus, på en svinfarm.
Bildtext Den stora oron är att viruset tar sig till vildsvinsstammen och därifrån in till våra grisfarmer.
Bild: Marcus Lillkvist / Yle

Jord- och skogsbruksministeriet leder sedan i fjol en arbetsgrupp om vildsvinen. Enligt ordförande Vesa Ruusila ska krisen i Sverige diskuteras under gruppens möte på måndag:

– Visst kommer den här målsättningen för antalet vildsvin att diskuteras då. En detalj som påverkar är hur väl vi lyckas begränsa vildsvinsstammens storlek med jakt.

I Danmark gick man för några år sedan in för att göra landet helt vildsvinsfritt, dels genom att bygga stängsel mot Tyskland och dels genom intensiv jakt. Är det en möjlighet för Finland?

– Kommer vi att ha som mål att helt få bort vildsvinen från Finland, det är nog en helt egen diskussion som vi säkert också kommer att föra i gruppen, säger Vesa Ruusila.

Erätalousneuvos Vesa Ruusila
Bildtext Vildsvinsstammens storlek ska diskuteras på måndag, säger Vesa Ruusila.
Bild: Jari Pelkonen / Yle

Enligt jaktchefen Stefan Pellas skulle en sådan ny målsättning vara utmanande:

– Det är inte lätt att jaga vildsvin på barmark, det skulle behövas snö. Målsättningen i dag är att hålla stammen på en mycket låg nivå i landet. Och här i Österbotten har vi redan för många år antagit ett tema att hålla landskapet vildsvinsfritt.

Varför ses det som viktigt?

– Vi har den största svinproduktionen i Finland just här, säger Pellas.

Vår vildsvinsstam är mycket ojämnt fördelad i landet med två större populationer, dels i Östra Nyland och dels i sydost, längs ryska gränsen. Jakt sker regelbundet varje år, ofta i samband med älgjakten, och det skjuts omkring 1 000 djur per år. På det sättet hålls populationen i schack.

Nästan tusen skjuts varje år

Nästan all jakt sker i sydöstra Finland. Från övriga Finland rapporteras enbart om ett tiotal fällda vildsvin per år.

– Man har nog jagat dem aktivt också i sydöstra Finland och försökt få bort dem. Men det är som med många andra djur, det är svårt att få bort dem helt, säger Stefan Pellas.

Två vildsvin i gräset
Bildtext Vildsvin är en ovanlig syn i stora delar av Finland, men i sydost finns de i större mängder.
Bild: Mostphotos

Invandringen från Ryssland är också en faktor som gör att man inte kan ha full kontroll över stammens storlek.

Vildsvin är genetiskt mycket nära våra produktionsgrisar och den stora rädslan är att de skulle sprida afrikansk svinpest till våra svinfarmer. Stefan Pellas konstaterar ändå att läget är under kontroll i Finland.

– Man såg domedagstecknen för svinbranschen redan för många år sedan och tog då tag i saken. Vi har varit väldigt alerta i Finland, men jag tror nog att debatten tar fart nu på grund av situationen i Sverige.

Svinpest – vad är det och behöver du vara orolig? - Spela upp på Arenan