Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

SFP-politikern Heidi Himmanen missnöjd med hur lite svenskan syns i Lojo

Uppdaterad 15.09.2023 11:47.
kvinna i varm jacka
Bildtext Heidi Himmanen är SFP:s enda representant i Lojo stadsfullmäktige. Arkivbild.
Bild: Yle/Christoffer Westerlund

Himmanen anser att svenskan synts för lite i samband med stadens 700-årsjubileum. SFP i Lojo och en rad svenskspråkiga föreningar i staden kommer att ordna en svensk 700-årsfest den 1 oktober.

Lojo är en frivilligt tvåspråkig stad sedan 1997. Bara 3,5 procent av Lojoborna var svenskspråkiga år 2021, så staden måste inte vara tvåspråkig.

Staden har ändå valt att satsa på tvåspråkighet och senast ifjol ansökte staden om att fortsätta som tvåspråkig stad fram till 2032.

Lojos 700-årsjubileum var droppen som fick bägaren att rinna över för SFP-politikern Heidi Himmanen - svenskan syns för lite

7:22
Tiina Grönroos intervjuade Heidi Himmanen i fredagens morgonsändning.

Heidi Himmanen (SFP) är bekymrad över Lojo stads svenskspråkiga kommunikation. Hon anser att Lojo på ett bra sätt lyckades synliggöra tvåspråkigheten i samband med bostadsmässan, men i år har kommunikationen om stadens 700-årsjubileum varit väldigt finskspråkig.

– Vi blev så pass sura på enspråkigheten att vi bestämde oss för att ordna en egen svenskspråkig fest för att fira Lojo 700 år den första oktober på Åsvalla, säger Himmanen.

Heidi Himmanen lämnade 13.9 in en fullmäktigemotion om svenskan i Lojo. Ytterligare tolv andra fullmäktigeledamöter har skrivit under motionen.

De här politikerna står bakom motionen om att svenska ska synas mer i Lojo

Andra saker som Himmanen lyfter fram i motionen är en invånarenkät som bara fanns på finska och att Laurentiushuset borde få en svensk skylt.

”Lojo måste synas på svenska om vi vill locka inflyttare. Många nyländska kommuner, så som Ingå, Sjundeå, Raseborg, har lyckats bättre med att hälsa människor välkomna på båda språken”, skriver Himmanen i motionen.

Heidi Himmanen önskar också att Lohjan Liikuntakeskus, ett företag som ägs av staden och ansvarar för idrottsväsendet i Lojo, skulle följa språklagen och använda svenska i sin kommunikation.

Heidi Himmanen och politikerna som undertecknat motionen vill att Lojo stad ser över sina tillvägagångssätt när det gäller språket. Man kunde göra instruktioner för personalen om saken och till exempel ordna kurser för dem som vill bli bättre på svenska.

– Staden har ordnat kurser i svenska för dem i ledande position, men vi hoppas med den här motionen att alla anställda som vill ska få gå svenskakurser, säger Heidi Himmanen.

Artikeln uppdaterades 15.9 kl. 10.20 med kommentarer från morgonens radiointervju.

Rättelse 15.9 kl.11.43 Satu Nybäck hör numera till De Gröna och inte Socialdemokraterna, och Lohjan liikuntakeskus beskrivs som ett företag som ansvarar för idrottsväsendet och inte ett idrottscenter.

Diskussion om artikeln