Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

ECB höjer styrräntor än en gång – nytt rekord för räntan på bankinsättningar

Uppdaterad 14.09.2023 17:29.
Chefen för Europeiska centralbanken Christine Lagarde vid ECB:s presskonferens den 14 september 2023. ECB  beslutade att styrräntorna ska höjas med ytterligare 0,25 procentenheter.
Bildtext ECB-chefen Christine Lagarde säger att det nuvarande ränteläget kommer att sänka inflationen om räntorna hålls på den här nivån tillräckligt länge.
Bild: Lehtikuva

Europeiska centralbanken höjer de tre centrala styrräntorna med ytterligare 0,25 procentenheter, meddelade ordförande Christine Lagarde efter bankens styrelsemöte på torsdagen.

Orsaken till dagens beslut i ECB-rådet om att höja tre centrala styrräntor med 25 punkter är att inflationen fortfarande är för snabb.

Räntan på bankinsättningar höjs till 4,00 procent, refinansieringsräntan till 4,50 procent och marginalräntan till 4,75 procent från och med 20 september, alltså om sex dagar.

Inflationen och särskilt den underliggande inflationen bekymrar fortfarande Europeiska centralbanken. Banken har granskat siffror efter att sådan konsumentprisutveckling som beror på tillfälligheter eller faktorer som inte direkt beror på marknadskrafterna i ekonomin har rensats bort.

Analytiker hade inför räntebeskedet dryftat frågan om ECB vågar höja styrräntan ytterligare en gång för att stävja inflationen i euroområdet.

Möjligheten för en höjning bedömdes vara omkring 50 procent. En höjning ansågs vara en belastning i ett läge när de ekonomiska utsikterna har försämrats.

Lagarde: Långsammare tillväxt - Spela upp på Arenan

Det är en bit kvar till två procent

Många med bostadslån har hamnat i ekonomisk knipa på grund av stigande levnadskostnader och räntor.

Samtidigt är inflationen fortfarande uppe i 5,3 procent i euroområdet, alltså rejält över den eftersträvade nivån på 2,0 procent.

Det har visserligen varit mycket värre – exempelvis i november 2022 var inflationen 10,1 procent på månadsnivå.

Bolåneräntorna kan stiga lite

Jan von Gerich som är chefsanalytiker på Nordea säger att dagens höjning var den mest oväntade som Europeiska Centralbanken har gjort hittills.

– Många väntade sig att banken inte skulle höja räntan den här gången, men nästan hälften väntade sig en höjning. Marknaden började prissätta en höjning först i går. Läget var osäkert ända in i det sista. Det visar också att ECB är nära den högsta räntenivå de vill uppnå. Nu signalerar centralbanken att den kanske inte kommer att höja räntan mera.

Jan Von Gerich Nordea Pääanalyytikko.
Bildtext Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich tror inte på en stor höjning av tolv månaders euriborränta i morgon. Han säger att de kortare marknadsräntorna kommer att stiga mera, men förändringen kommer inte att vara stor på längre sikt.
Bild: Markku Rantala / Yle

För vanliga bolånetagare kan ECB:s överraskande höjning i dag eventuellt synas som en liten räntehöjning på 12-månaders euriborräntan i morgon. Samtidigt minskas trycket på en höjning av att räntan inte väntas stiga ytterligare i framtiden.

Jan von Gerich säger att Centralbankens syn på framtiden har en stor betydelse för hur banklånens räntor utvecklas.

– Nu signalerade centralbanken att den kanske inte kommer att höja styrräntorna mera. Den kommer att hålla räntorna höga en längre tid. Vi ser alltså varken snabba räntehöjningar eller räntesänkningar i framtiden.

Många väntar sig nu att räntan ska börja sjunka nästa sommar. Det är ännu osäkert, men också de förväntningarna minskar trycket att höja marknadsräntorna i det här skedet.

Tionde försöket att stoppa inflationen

ECB har med sina nio tidigare räntehöjningar uttryckligen siktat på att få bukt med inflationen. Det var i juli i år som räntan höjdes senast.

Och vad gäller nivån på räntan så kan man i ganska exakt tio år gamla nyheter från hösten 2013 läsa att ECB sänkte styrräntan med 0,25 procentenheter till 0,25 procent.

Räntorna hölls låga eller obefintliga i många år, bostadsköpare fick stora lån och många banker lät bli att stresstesta bostadsköparnas betalförmåga med högre ränta.

Inflationen har stegrats från och med hösten år 2021, främst på grund av coronapandemin och Rysslands invasion av Ukraina.

Europeiska centralbankens uppdrag är att förvalta euron, hålla priserna stabila och driva EU:s ekonomiska och monetära politik.

Artikeln har kompletterats med Jan von Gerichs kommentarer klockan 16:46. Artikeln kompletterades med ett videoklipp med Christine Lagarde klockan 17.29.

Mera: Räntan kan snart ha nått sin topp – se hur inflationen mattats av i Finland, USA och Europa

En man står framför en färgglad och ljus frukthandel. Sevilla, södra Spanien.