Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Jaktlagen håller ett extra öga på vildsvinen under älgjakten – fortfarande gott om vildsvin i östra Nyland

Vildsvin står i högt gräs.
Bildtext Jaktlagen fäller vildsvin året om, men kommer lättare i kontakt med dem under till exempel älgjakten. Arkivbild.
Bild: Mikael Grennard

I flera år har jägare i östra Nyland fört en aktiv kamp mot vildsvinen. I samband med höstjakten passar man på att också fälla vildsvin vid utfodringar för att bland annat förebygga spridningen av svinpest.

Det finns fortfarande gott om vildsvin vid gränsen mellan östra Nyland och Kymmenedalen. I takt med att höstens älgjakt börjar håller jaktvårdsföreningarna också ett extra öga på vildsvinsstammen.

– Vildsvinen har inte minskat i Östnyland, stammen är ganska konstant. Sommartid syns de mera sällan för de är inte vid utfodringar. De har sina griskullar och håller sig på små områden, säger Göran Wallén, verksamhetsledare i Lappträsk jaktvårdsförening.

I Walléns hemtrakter, Hindersby-Labby, har man observerat åtminstone 22 individer i en flock och en annan flock med möjligen 12 individer.

– De är dagligen är i havrelanden och på åkrar och i samband med älgjakten skjuter vi också vildsvinen, säger Wallén.

Ett vildsvin
Bildtext Vildsvin får jagas året runt, med undantag för suggor mellan mars och augusti. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Han minns att jägarna fällde 68 vildsvin ifjol i Lappträsk och uppskattar att antalet blir ungefär det samma i år.

Cirka 35 vildsvin håller alltså till i Hindersby-Labby, men Wallén säger att det också kan finnas flockar i grannbyarna Hommansby, Svenskby, Kungsböle, Strömfors och Liljendal.

– I Pockar vet jag att det finns vildsvin och där finns också stora stior med tamsvin. Vi har satt upp en fälla där, men inte fått något i den ännu, säger Wallén.

Vildsvinfällan är en donation av intresseorganisationen Finlands svinuppfödare som Lappträsk jaktvårdsförening införskaffat. Trots att svinpest inte förekommer i Finland för man en aktiv kamp mot hovdjuret året runt.

– Jo, vi har hållit på i flera år. Vi hade dessutom en samövning med Livsmedelsverket i våras i Pockar om hur man förfar om man hittar döda vildsvin.

Wallén betonar behovet av försiktighet så att en situation som den i Sverige inte ska uppstå i vårt land.

Jägarna vet antalet vildsvin

Naturresursinstitutet LUKE rapporterade i januari att vildsvinsstammen minskat i hela landet. Stammen omfattar i genomsnitt cirka 2 500 vildsvin och som tidigare finns det flest vildsvin i sydöstra Finland och i östra Nyland.

Wallén är inte helt överens med institutets statistik om antalet vildsvin.

– Den baserar sig på uppgifter som lämnas in i tjänsten oma riista, men nog är det den lokala jägaren som bäst känner till vad som händer i markerna. Därifrån får du den rätta uppfattningen, inte av Luke där de sitter vid ett skrivbord och värderar enligt statistik från år till år att vi borde ha så och så många djur, säger Wallén.

Kartor över förekomsten av vildsvin i Finland under fyra år.
Bildtext Naturresursinstitutets kartläggning visar att det fortfarande finns flest vildsvin i landets östra delar.
Bild: Naturresursinstitutet Luke

Jaktchef Ohto Salo vid Finlands viltcentral har vildsvin i sydöstra delen av landet på sitt bord.

När det gäller antalet vildsvin förlitar han sig för tillfället på Naturresursinstitutets uppgifter, men säger att älgjakten också medför färska uppgifter om vildsvinsstammen.

– Det finns stora flockar vid gränsen mellan till exempel Pyttis och Lovisa, men noggrannare observationer kommer sedan under älgjakten från bland annat matplatser och viltkameror, säger Salo.

Salo lyfter upp vissa typiska drag som kan försvåra räknandet, till exempel att flockarna flyttar på sig. Antalet krockar eller fällda djur under ett år förklarar inte nödvändigtvis förändrade omständigheter eller ett förändrat beteende.

– Den avmattade trafiken vid östgränsen spelar nog heller ingen roll i stammens storlek. De kommer genom skogen om de kommer, säger Salo.

Lokal stam i Lappträsk

I östra Nyland har flockar observerats på olika håll i regionen då de rör sig mellan till exempel Lappträsk och Strömfors, men i grunden är de rätt stationära.

– Vi har en ganska lokal stam här, de håller sig inom vissa områden. Vi har ju utfodring för hjortar som de besöker och då skjuter vi dem på kvällarna. Vi har lov att skjuta med belysning, säger Göran Wallén.

Hjortjakten började i september och den jägare som orkar och har lust kan nu dessutom sitta på nätterna och vakta på vildsvin.

En veteåker.
Bildtext Havre och vete hör till vildsvinens favoriter. Arkivbild.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

När hösten faller på och åkrarna är tröskade söker sig vildsvinen till matplatserna. Till vintern drar de sig till Röjsjömossen där marken är hård, men så länge hösten är varm får havrefält i Hindersby dagliga besök.

– Här var en som sådde ekologiskt höstvete för två kvällar sedan. När han sådde det sista kom vildsvinen ut ur skogen och bökade upp kornen på nytt.

Även om hovdjuren är vana vid människor relativt nära har ortsborna sällan besök i trädgårdar och rabatter, men rotfrukter uppskattas.

– Vi bor ju inte så tätt, men vissa har haft besök i potatislandet som legat 20–30 meter från huset. Överlag har vi inte trädgårdsskador, mest är det i skogslaggar vid havre- och veteåkrar som de trivs bäst.

Vildsvin får jagas året runt i hela landet, men sugga med kultingar får inte dödas mellan den 1 mars och 31 juli. Det är lagstadgad bytesanmälan på vildsvin.