Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Dynamo Närpes gör sin största satsning någonsin för att locka arbetskraft till staden

En man och en kvinna står på var sin sida om en tv.
Bildtext Stefan Malm och Sofia Lindegård är nöjda med att kunna lansera den nya webbportalen Work in Närpes.
Bild: Juho Teir / Yle

Work in Närpes, WIN, heter den nya webbportal som Dynamo Närpes lanserade idag. Det är en webbplats som ska bidra till att hitta arbetskraft och öka inflyttning till staden.

Arbetskraftsbristen blir allt tydligare även i Närpes och statistikcentralens siffror visar tydligt att den arbetsföra befolkningen minskar drastiskt på grund av landets låga nativitet.

Detta innebär att företagen får det allt svårare att hitta kompetent arbetskraft och därför har näringslivsbolaget Dynamo Närpes lanserat an ny sajt för att hjälpa till med situationen.

– Vi försöker skapa en helhetsbild av vad vi är och gör i Närpes för att en nyfinländare ska komma hit och jobba. Ska vi ha företag här i våra bygder också i framtiden så måste vi göra något och vi tycker att vi med den här sajten kan förbättra läget för vår del, konstaterar vd:n Stefan Malm.

– Tanken är att få fler att flytta hit, inte bara jobba här utan skapa sig ett liv här, bo här, existera, konstaterar i sin tur kommunikatören Sofia Lindegård.

Enligt Malm är det fråga om en unik webbplats där all information finns samlad för potentiella inflyttare till staden.

– Man ska inte behöva lämna sidan för att få information om jobbet, vården, utbildningen. tillstånden, finansieringen, bostäderna. Det är en jättestor satsning då folk flyttar till en annan ort och man har jättemånga frågor. Det har vi haft i åtanke då vi började planera det här att man ska få all information från ett och samma ställe.

En man med blå kostym sitter i en stol.
Bildtext Enligt Stefan Malm behövs utländsk arbetskraft för att kunna fylla det behov som näringslivet har.
Bild: Juho Teir / Yle

Företagen har också varit med i utvecklingsprocessen och bidragit med viktiga synpunkter.

– Vi fick bara positiv respons från dag ett och arbetsgivarna sa direkt att de anser att det här är en vettig sak och att vi måste göra något tillsammans för att få det här i skick. Det budskapet tog vi med då vi började planera för framtiden och vad den här sajten ska innehålla, säger Malm.

Webbplatsen kräver också ett engagemang från företagen i staden och både Malm och Lindegård hoppas att alla företag i staden i framtiden kommer att använda sig av sajten.

– Det kräver att man går in på sajten och registrerar sig som användare. Efter det kan du mata in dina lediga jobb. Det är en väldigt enkel process, säger Lindegård.

Arbetet med att utveckla webbplatsen påbörjades redan för knappa två år sedan och det har varit fråga om en stor satsning.

– Vi vågar inte ens säga hur mycket arbetstimmar vi lagt ner på det här. Vi talar absolut för Dynamo Närpes del om den största satsningen, både finansiellt och resursmässigt, som vi någonsin gjort. Dessutom har vi gjort det utan projektpengar, säger Malm.

Men enligt Malm finns det ett stort behov för en sådan här satsning. Arbetslöshetsgraden i Närpes har traditionellt varit väldigt låg och även om alla arbetsföra i Närpes skulle ha ett jobb, så skulle staden ändå behöva arbetskraft utifrån.

– För oss är det ingen skillnad om det är utländsk arbetskraft, eller folk från grannkommunerna eller -städerna. Alla ska vara lika välkomna.