Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Namnen på Helsingfors stads hobbyverksamheter strider mot lagen, enligt JO

Namnen på Helsingfors stads hobbyverksamheter ”EasySport” och ”FunAction” strider mot lagen.

Det här enligt biträdande justitieombudsmannen, JO.

Staden har enbart gett engelskspråkiga namn på verksamheterna som erbjuds avgiftsfritt till barn och unga.

JO påpekar att det här strider mot både grundlagen och språklagens paragrafer eftersom nationalspråken är finska och svenska.

Verksamheternas webbplatser finns i nuläget på finska och engelska men inte på svenska.

”EasySport” är för barn i lågstadieåldern och ”FunAction” för ungdomar i åldern 13–17 år.

Staden har nu tid på sig till årsskiftet att vidta åtgärder.

Relaterat

En kvinna gräver med liten spade i sandlåda. Framför henne till vänster syns en ung pojke bakifrån, han gräver också i lådan.

Antalet svenskspråkiga i Finland minskar – lyckas vi vända trenden?

Slaget efter tolv om svenskans ställning.

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

En kvinna ser in i kameran.

Expert ger tre tips för livskraftiga språköar: ”Eldsjälar har en tendens att brinna ut”

Språkökonceptet kan utvidgas till tvåspråkiga kommuner.