Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

”Det har hänt att eleverna blivit rädda för högstadieeleverna” – Mårtensdals skola delar lokaler med finskt högstadium

En skolas stenvägg. På väggen står det "Mårtensdals skola".
Bildtext Mårtensdals skola renoveras och byggs ut. I början av 2025 flyttar lågklasserna pch det svenskspråkiga daghemmet Timotej in. Arkivbild.
Bild: Yle/ Lukas Rusk

Mårtensdals skola renoveras och eleverna har flyttat till tillfälliga lokaler i närheten. Några klasser håller till i samma byggnad som sjuorna från Kilterin koulu, och det har inte varit helt problemfritt att blanda yngre och äldre elever.

Sedan skolstarten den 10 augusti håller eleverna i Mårtensdals skola tillfälligt till i Sanomalas lokaler nära Vandaforsens tågstation i Vanda. Det beror på att en renovering av skolbyggnaden som börjar i september.

Det nya bildningscentret ska vara redo för inflytt i början av 2025 och består även av ett svenskspråkigt daghem.

”Eleverna rädda för de äldre”

Mårtensdals skolelever vistas i två olika tillfälliga lokaler. Majoriteten av klasserna finns i en paviljong på skolgården medan två musikklasser håller till på femte våningen i Sanomalahuset.

Musikklasserna delar byggnaden med cirka 100 högklasselever från finskspråkiga Kilterin koulu, som använder de övriga våningarna.

Att blanda elever i de lägre klasserna med elever i de högre klasserna har inte varit helt problemfritt, enligt Mårtensdals skolas rektor Per Wiander.

– Det har förekommit fall där våra elever blivit rädda för högstadieeleverna, säger han.

Högstadieeleverna har ett annat språkbruk och sätt att vara på

Per Wiander

Wiander säger att det skiljer sig mycket mellan en elev i trean och sjuan eller åttan.

– Skolkulturen är annorlunda. Högstadieeleverna har ett annat språkbruk och sätt att vara på, säger Wiander.

Minskar på mötena mellan elever

Situationerna har gått att reda ut i samarbete med Kilteris koulus personal.

– Vi har kommit fram till lösningar där vi minskar på mötena mellan eleverna så att det uppstår färre situationer där de små eleverna kan bli rädda.

Skolorna har olika matturer och rasttider, men helt ofrånkomligt är det inte att eleverna möts eftersom de använder samma skolgård, ingång, aula och trappuppgång.

En annan insats är att göra eleverna bekanta för varandra.

– Väneleverna från Kilteri kommer att besöka oss för att berätta om sin vänelevsverksamhet. På så vis känns högstadieeleverna inte lika främmande.

I övrigt har det det gått bra med flytten. Både lärare och elever har börjat hitta de nya rutinerna, säger Wiander.

Omfattande renovering görs

Daghemmet byggs intill skolans byggnad och kommer att ha en yta på 1 900 kvadratmeter. Skolans yta blir 2 500 kvadratmeter.

Projektet beräknas kosta 14 miljoner euro.

Utöver skol- och daghemsverksamhet kommer lokalerna att användas för svenskspråkig eftermiddagsverksamhet, av musikinstitutet och för ungdomsverksamhet. Det kommer också att finnas ett bibliotek.

Föreningar kommer också att ha möjlighet att använda lokalerna.

Svenskspråkigt bildningscentrum i västra Vanda 2025

Bygget planeras vara klart i december 2024 och inflytten sker i början av 2025. Då kommer även det svenskspråkiga daghemmet Timotej att flytta in.

Wiander ser stora fördelar med den nya lösningen och konstaterar att västra Vanda nu får ett eget svenskspråkigt bildningscentrum.

– Tanken är att skolan och småbarnspedagogiken ska samarbeta på flera sätt. Vi kan hålla gemensamma aktiviteter och vi kan använda oss av varandras utrymmen.

Dessutom skapas en röd tråd genom barnens lärstig, från det första året på daghemmet till sjätte klass i skolan.

Wiander konstaterar att samarbetet kommer att behövas utvecklas.

– Vi behöver ha en samsyn på inlärning och hitta gemensamma spelregler inom huset.

Diskussion om artikeln