Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Minst tio jobb hotade på Teri-Hus

Hustillverkaren Teri-Hus i Kronoby inleder omställningsförhandlingar som berör all personal inom alla yrkesgrupper, totalt 35 anställda.

Vd Linda Kass berättar att målet med förhandlingarna är att minska personalen med över tio anställda.

Omställningsförhandlingarna inleds på tisdag och pågår i minst sex veckor.

Samtidigt meddelar svenska Älvsbyhus att man tillfälligt stänger sin fabrik i Kauhajoki från och med årsskiftet. Enligt företaget är orsaken att den finska husmarknaden går rekorddåligt.

Relaterat

Yle inleder två omställningsförhandlingar – upp till 23 personer kan sägas upp

Yle inleder två omställningsförhandlingar den 6 oktober.

En av omställningsförhandlingarna inleds på enheterna Sport och evenemang samt Kreativt innehåll och medier. Omstruktureringen omfattar totalt 164 personer och upp till 10 personer kan sägas upp.

I det andra fallet handlar det om Yles scenografiverkstad i Helsingfors. Scenografiverkstadens lokal kommer att rivas år 2025, och en del av verksamheten flyttas till Tammerfors.

Yle planerar att lägga ner sin scenografiverksamhet i Helsingfors i slutet av år 2024 och i stället köpa in fler externa tjänster. Samtliga 13 personer som förhandlingarna rör kan komma att sägas upp.

Ylen Mediatalon sisäänkäynti, linkkitorni taustalla.

Yle förnyar produktionsplaneringen och scenografiverksamheten

Målet är att svara mot förändringar i verksamhetsmiljön i enlighet med bolagets strategi. För att genomföra förändringen inleder Yle två omställningsförhandlingar som omfattar totalt 177 anställda.

Över 2 000 SSAB-anställda omfattas av omställningsförhandlingar

Det nordiska stålbolaget SSAB Europe inleder omställningsförhandlingar vid stålfabriken i Brahestad i Norra Österbotten.

Målet med förhandlingarna är att minska bolagets utgifter med 10 miljoner årligen i och med att efterfrågan på stål har minskat.

Förhandlingarna omfattar samtliga 2  400 anställda vid fabriken.

Sammanlagt 4 700 personer arbetar vid SSAB i Finland.

Personer i traditionella dräkter i Papua Nya Guinea. Bakom deras relativt primitiva båtar syns ett modernt kryssningsfartyg.

Missionssällskapet kan tvingas säga upp en knapp tredjedel av sina anställda

Minusresultat tvingar till omställningsförhandlingar.

Geritrim omställningsförhandlar på grund av välfärdsområdets beslut

Geritrim inleder omställningsförhandlingar med hela personalen i Kristinestad och Nykarleby. Geritrim erbjuder geratrisk vård och rehabilitering. Sammanlagt berörs cirka 80-85 personer.

Orsaken är att Österbottens välfärdsområde som är Geritrims huvudsakliga kund har meddelat att de kommer dra in på sina klientplatser både i Kristinestad och Nykarleby. I praktiken har klientströmmen till de två enheterna upphört efter att beslutet fattades den 21 augusti.

I ett pressmeddelande säger vd Tony Westerlund att de i praktiken nu står med tomma vård- och rehabiliteringsplatser och en för stor personalstyrka i förhållande till klientantalet vilket anses vara ohållbart i längden.

Fram tills nu säger man att samarbetet med välfärdsområdet har fungerat bra.

Sydin: Personalen i Kaskö hamn permitteras

Hamnoperatören Silva Shipping i Kaskö permitterar sina anställda, rapporterar tidningen Syd-Österbotten.

Enligt företagets vd Ilkka Hovi är orsaken att trafiken i hamnen har minskat sedan Metsä Board minskade på frakten av pappersmassa i maj.

De 21 anställda kommer att vara permitterade i högst 18 veckor. Permitteringarna genomförs mellan oktober och mars.