Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

Finlands Bank: Ekonomin kommer inte att återhämta sig så snabbt som väntat

Uppdaterad 15.09.2023 11:24.
Betalningsmaskin i en butik. I bakgrunden en man som betalar sina inköp vid en annan kassa.
Bild: Jarkko Riikonen / Yle

Enligt en prognos från Finlands Bank befinner sig Finland i en recession 2023. Nästa år blir tillväxten mycket blygsam. Bättre tider hägrar tidigast 2025.

Priserna stiger, räntorna är höga och den utländska efterfrågan på finländska exportprodukter är svagare än förr. Sysselsättningsläget har förbättrats en längre tid, men nu stannar den goda utvecklingen av.

Det skriver Finlands Bank i sin färska prognos.

En positiv utveckling är att inflationen nu sjunker snabbt.

Fortfarande väntar sig Finlands Bank att recessionen blir mild, men återhämtningen av ekonomin blir mer utdragen än banken räknade med i somras.

Bättre tider hägrar tidigast 2025.

Finlands Banks prognos

Statistiken från sommaren tyder på att slutet av året blir svagt. Dessutom har de negativa riskerna för den ekonomiska utvecklingen ökat både i Finland och globalt.

Nu förutspår Finlands Bank att Finlands bruttonationalprodukt (BNP) i år krymper med 0,2 procent.

Återhämtningen från recessionen väntas komma i gång trögt under 2024.

BNP-tillväxten år 2024 blir långsammare än vad Finlands Bank räknade med i sin prognos i juni. Nu väntas den stanna vid 0,2 procent.

Den ekonomiska tillväxten ser ut att ta fart 2025, men stannar på 1,4 procent.

Sysselsättningsgraden faller

Sysselsättningen har länge ökat, men under recessionen kommer läget att försämras. Banken väntar sig att sysselsättningsgraden sjunker under 2024. Bland 20–64-åringar minskar den till 77,7 procent.

Den väntas börja stiga igen i takt med att den ekonomiska tillväxten tar fart 2025. Då ser den ut att stiga till nivåer som ligger nära dem vi hade år 2022.

De dyrare priserna tär på hushållens köpkraft, men hushållens konsumtionsmöjligheter förbättras tack vare att inkomstnivån stiger och inflationen mattas av. Inflationen saktar in till 1 procent under 2024, men prisökningen på tjänster är fortfarande snabbare än tidigare.

Risken är stor att läget försämras ytterligare

En prognos av det här slaget är alltid osäker. Det finns alltid risker att det händer något som prognosen inte har kunnat beakta.

När det gäller överraskningar som förbättrar läget mer än väntat talar ekonomer om positiva risker. När det gäller överraskningar som försämrar läget mer än väntat kallas riskerna för negativa.

Riskerna för den här prognosen bedöms vara övervägande negativa. Finlands Bank ser att räntehöjningarna kan försämra läget i ekonomin mer än väntat och att de geopolitiska motsättningarna kan få negativa konsekvenser som det är svårt att se i dag.

Svår situation för finländsk export

Om den globala ekonomin växer långsammare än väntat, kan det ytterligare försämra finländska företags möjligheter att öka sin export. De stigande räntorna bromsar också upp investeringar och påverkar verksamheten på fastighetsmarknaden.

I Finland har bostadsmarknaden bromsats upp avsevärt. Det har snabbt försämrat utsikterna för bostadsbyggandet, vilket kan få kraftiga återverkningar i sysselsättningen och ekonomin.