Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Tycker du att cannabis ska legaliseras? Medborgarparlamentet testar ett nytt sätt att höra folket

Uppdaterad 20.09.2023 14:15.
Medborgarparlamentet ska diskutera bränsleskatt, distributionsskyldighet, legalisering av cannabis och injiceringsrum för sprutnarkomaner. Vi frågade Helsingforsbor vad de tycker om de här frågorna. - Spela upp på Arenan

Riksdagen och universiteten har tagit initiativ till ett nytt sätt att involvera medborgarna i beslutsfattandet. 600 inbjudna ska diskutera bränsleskatt och drogpolitik.

I början av september fick 30 000 finländska medborgare inbjudan till Medborgarparlamentet. Det är någonting alldeles nytt i finländskt beslutsfattande.

De inbjudna ska diskutera bränslepriser, legalisering av cannabis och injiceringsrum. Initiativtagare är riksdagen, Åbo Akademi, Tammerfors universitet, Sitra och Stanford University.

Vi reder ut vad det handlar om.

1. Vem har fått inbjudan?

Inbjudan har gått till 30 000 slumpmässigt valda medborgare. De är män och kvinnor i åldern 18 till 79. De ska vara i olika livssituationer och komma från olika håll i landet.

– På det här sättet kan man garantera att så gott som alla relevanta åsikter är representerade, säger professorn i statskunskap vid Åbo Akademi Kimmo Grönlund.

Alla intresserade ska först svara på en enkät. Efter det väljs 600 personer ut. De samlas senare i höst till ett medborgarparlament.

Kimmo Grönlund säger att intresset för att delta i medborgarparlamentet har varit stort. Det finns redan hundratals frivilliga.

Sedan finns det också personer som inte har blivit inbjudna som har tagit kontakt och gärna skulle delta, men det är inte möjligt.

– Tyvärr är logiken den att rekryteringen ska vara helt slumpmässig så att alla ska ha en chans att bli invalda. Det här är inte först till kvarn eller den som vet mest, utan det här ska vara det finländska folket i miniatyr.

Brev från Medborgarparlamentet
Bildtext Flera hundra finländare var genast intresserade att delta i medborgarparlamentet. Sexhundra utvalda kommer att få möjligheten att delta antingen på distans eller genom att vara fysiskt på plats.
Bild: Privat

2. Var möts parlamentet?

Medborgarparlamentet är en möjlighet för riksdagen och universiteten att testa ett nytt sätt att involvera medborgarna i beslutsfattandet.

De sexhundra utvalda vanliga medborgarna samlas under två dagar för att lyssna på experter och diskutera i små grupper.

Två av tre deltar i medborgarparlamentet på distans medan ar tredje är på plats i Helsingfors. Vem som får delta fysiskt avgörs via lottning.

Alla deltagare får en ersättning på 200 euro. De som kommer till Helsingfors får dessutom resor, mat och hotellrum betalda.

Medborgardiskussioner blir allt vanligare på olika håll i världen. Ämnen som har diskuterats har varit bland annat klimatpolitik och grundläggande rättigheter.

– Finland ansluter sig nu till skaran av länder där man engagerar folk på ett nytt sätt.

Konceptet har utvecklats av professor James Fishkin vid Stanford University.

3. Vilken funktion fyller parlamentet?

Tanken är att utveckla den finländska demokratin genom att inkludera allt flera i debatten. Deltagarna i medborgarparlamentet ska bidra med genomtänkta åsikter. De ska ge riksdagsledamöterna en större insikt i hur medborgarna resonerar och ge dem bättre möjligheter att fatta beslut.

Deltagarna får svara på frågor både före och efter medborgarparlamentet.

– Det sker ganska stora förändringar i folks åsikter när de får information och när de får samtala i små grupper under moderering, säger professor Kimmo Grönlund.

Grönlund säger att Finland har ett ganska väl fungerande system med medborgarinitiativ, men att det senare i beslutsfattningsprocessen saknas en koppling till medborgarna. Finland har inte heller en tradition av att ordna folkomröstningar.

– Det finns ändå ett behov av att riksdagsledamöterna får höra vad folk egentligen skulle tänka i en viss fråga.

Medborgarpaneler som medborgarparlamentet kan vara ett sätt att ge riksdagsledamöterna kännedom om hur folk tänker om de får all information de behöver för att bilda sig en uppfattning.

Det finns en klar skillnad mellan enkäter och medborgarpaneler. I enkäter får de tillfrågade inte någon form av information att grunda sina åsikter på.

4. Vilka konkreta frågor ska diskuteras?

Deltagarna i medborgarparlamentet ska diskutera frågor som har lyfts upp i fyra olika medborgarinitiativ. De här medborgarinitiativen har samlat 50 000 underskrifter och därmed gått vidare för behandling i riksdagen.

Två av medborgarinitiativen handlar om bränslebeskattning och distributionsskyldigheten.

Två handlar om drogpolitik: det ena om legalisering av cannabis och det andra om injiceringsrum för sprutnarkomaner.

Här några exempel på frågor som kan bli aktuella:

5. Vad händer sen?

Medborgarparlamentet slutar med att deltagarnas åsikter kartläggs. Resultatet ges över till de riksdagsutskott som behandlar medborgarinitiativen om bränsle- och drogpolitik.

Utskotten kan ha nytta av medborgarnas åsikter då de behandlar medborgarinitiativen.

Enligt Kimmo Grönlund kan riksdagen utnyttja konceptet också senare om det visar sig vara lyckat.

– Riksdagen kan själv bestämma att det här vill vi utnyttja i någon fråga där vi faktiskt vill höra lite bredare hur folk tänker.

De åsikter som kommer fram i frågeformulären före och efter medborgarparlamentet kommer också att utnyttjas inom forskningen. Vid universiteten har man forskat i metoden sedan år 2006 enligt en modell från Stanford university i USA.

20.9. kl 14.15 Korrigering att det inte endast är deltagarna som kommer till Helsingfors utan alla deltagare som får en ersättning på 200 euro.

Diskussion om artikeln