Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Avlivningar på pälsfarmer kan dröja – på de värst drabbade områdena har man inte ens hunnit börja med granskningar

Djur i bur på pälsfarm.
Bildtext Att 115 000 pälsdjur ska avlivas innebär en stor arbetsbörda för tillsynsveterinärerna, som dessutom borde hinna med alla granskningar.
Bild: Kalle Niskala / Yle

De knappa veterinärresurserna vill inte räcka till för alla uppdrag som fågelinfluensan orsakar vid pälsfarmer. Samtidigt som alla avlivningar borde övervakas av tillsynsveterinär har man på sina håll inte ens hunnit börja med de granskningar som krävs.

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland kan ännu inte ge något besked om när man kan komma igång med att förverkliga Livsmedelsverkets avlivningsbeslut.

Det är lokala och regionala resurser som avgör i vilken takt man kan genomföra arbetet i de olika landskapen.

Andreas Smeds, direktör för hälsoövervakningen vid Mellersta Österbottens miljöhälsovård, uppger att det i de värst drabbade områdena i landskapet fortfarande finns arbete ogjort med redan tidigare fattade avlivningsbeslut.

Samtidigt beslöt Livsmedelsverket för en månad sedan att landets alla pälsfarmer ska granskas på grund av fågelinfluensan och även detta arbete borde man hinna med.

Granskningarna borde vara slutförda inom loppet av oktober månad, men i Mellersta Österbotten har man inte ens hunnit inleda dem, berättar Smeds.

Tidskrävande uppdrag

På andra håll i landet är man redan i full gång med granskningarna, uppger länsveterinär Matti Nyberg som fungerar som chef för miljö- och hälsoskyddsenheten på regionförvaltningsverket.

Enligt Nyberg vore det viktigt att man också i Mellersta Österbotten kommer igång med granskningsarbetet. I landskapet finns många minkfarmer.

Istället har all tid och kraft i Mellersta Österbotten gått till att följa med läget vid de farmer som drabbats av fågelinfluensan och till att övervaka vid avlivningar.

Granskningarna som genomförs vid pälsfarmer är tidskrävande uppdrag.

Veterinärerna inom miljöhälsovården behövs för alla dessa uppdrag samtidigt och på flera håll har man lyckats anställa extra personal för att klara av arbetsbördan. I Mellersta Österbotten har man ändå ännu inte lyckats hitta någon ny tillsynsveterinär.

Hittills har djur vid 26 pälsfarmer smittats av fågelinfluensa. Fallen är koncentrerade till landskapen Mellersta Österbotten, Österbotten och Södra Österbotten. Värst drabbat är Kaustby i Mellersta Österbotten, där 17 farmer är drabbade.

Enligt Matti Nyberg berörs 15 pälsfarmer av det beslut som kom från Livsmedelsverket i onsdags, enligt vilket alla djur vid pälsfarmer som drabbas av fågelinfluensan ska avlivas. Det arbetet har knappt börjat.