Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Kvinnor dör av tumörer och män i olyckor – men Österbotten klarar sig ändå bättre än landet i medeltal

Ett trafikmärke för landskapet Österbotten, invid en trafikerad asfaltväg
Bild: Roger Källman/Yle

Läget i Österbotten är klart bättre än i landet som helhet sett till dödsfall som kunde ha undvikits. Det här visar statistik som sammanställts av Finnish Consulting Group och gäller tidsperioden 2016 till 2020.

Det mätningssätt som används är ett så kallat Pyll (potential years of life lost)-index. Och enligt detta mätningssätt klarar sig Österbotten 15-25 procent bättre än landet som helhet sett till åren 2016 till 2020. Eller egentligen ska vi väl säga fastlandet, för Åland klarar sig ännu bättre.

Kort förklarat ser man på dödsfall som inträffat före 75 års ålder och ur dessa sorterar man ut sådana som anses ha kunnat undvikas.

Glädjande för hela landet är det faktum att utvecklingen från mitten av 90-talet fram till år 2020 går åt rätt håll; såväl i Österbotten som i Finland minskar de åtgärdbara dödsfallen.

Här kan också noteras att landet sedan 90-talet knappat in på Österbottens försprång. Skillnaden till hela landets medeltal minskar alltså.

Tumörer tar kvinnor – olyckor män

Bland kvinnor i Österbotten är den vanligaste för tidiga dödsorsaken elakartade tumörer (2016-2020). Och de österbottniska kvinnorna har faktiskt sämre siffror i den här kategorin än landets medeltal.

Bland männen i Österbotten är det olyckor och våld som är den största kategorin. Likt tumörerna för kvinnor är de österbottniska männens siffror för dödsfall i trafikolyckor sämre än landets medeltal.

Jämför man män och kvinnor i Österbotten är männens siffror till och med 9 gånger större än kvinnornas vad gäller trafikolyckorna.

Kynttilöitä Kuopion bussiturman tapahtumapaikalla Kuopion Kolmisopessa.
Bildtext Trafikolyckor kräver relativt många mäns liv i Österbotten.
Bild: Matti Myller / Yle

Bättre siffror gällande alkohol och droger

Sett till död orsakad av alkohol klarar sig såväl de österbottniska männen som kvinnorna bra i jämförelse. Man har betydligt lägre förluster i den kategorin än i landet som helhet.

Samma gäller tidiga dödsfall orsakade av droganvändning. Detta även om dödsfallen på grund av droger ökar bland männen i Österbotten.

Österbottningarna klarar sig också bra sett till dödsfall på grund av sjukdomar i andningsorganen.

En kategori som dock inte utvecklats mot det bättre är kvinnors dödsfall som en följd av olyckor och våld. Dessutom har självmorden bland kvinnor ökat.

Använd spruta som ligger på marken på barr och löv.
Bildtext Även om Österbotten klarar sig bra i jämförelse, så ökar dödsfallen orsakade av droger bland männen.
Bild: Daniel Westö

Bäst klarar sig Larsmo och Kristinestad

Går man ner på kommunnivå har Kaskö och Jakobstad de sämsta siffrorna. Det gäller när man ser på alla för tidiga dödsfall sammantaget. Bäst siffror har då Larsmo och Kristinestad.

För männen ser det sämst ut i Jakobstad, även om trenden går mot det bättre. Bäst är läget i Kristinestad, som nu tagit första platsen av Larsmo.

För kvinnorna är läget värst i Kaskö och bäst i Larsmo. Skillnaderna mellan dessa två verkar enorm, men här konstateras att kommunerna är så små att slumpmässig variation kan ställa till det lite i siffrorna.

Kommunstyrelsen i Vörå behandlar rapporten på sitt möte den 18 september och den går att läsa här.