Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nytt lagförslag kan tvinga 56 000 stödtagare att flytta

Uppdaterad 18.09.2023 12:16.
FPA:s kontor från utsidan.
Bildtext Regeringen vill att Folkpensionsanstalten ska vara hårdare med att få utkomststödtagare att flytta ut ur för dyra lägenheter.
Bild: Henrietta Hassinen / Yle

De som lyfter utkomststöd kan få tre månader på sig att flytta till en billigare lägenhet, annars skärs stödet ned. På så sätt vill regeringen spara 31 miljoner och sysselsätta 1 200.

Redan nu heter det att personer på utkomststöd ska hålla sig till hyror under en viss gräns, men regeringen Orpo föreslår åtstramningar som gör det lättare att tvinga de som inte gör det att flytta.

Regeringen räknar med att fler än 56 000 personer som lyfter utkomststöd i dag bor i en lägenhet där kostnaderna överstiger FPA:s bostadskostnadsnorm. Totalt fick omkring 252 000 hushåll grundläggande utkomststöd år 2022.

Ändringen beräknas spara 31 miljoner euro, en summa som skulle delas jämt mellan kommunerna och staten. Man uppskattar att förändringen skulle öka sysselsättningen med 1 200 personer.

Målet är att lagändringen ska träda i kraft i juli nästa år.

Det här handlar lagförslaget om

Så hög får hyran vara nu

Lagförslaget har kritiserats i remissbehandlingen, som tar slut i dag. Det påpekas att påtvingade flyttar kan orsaka en djupare social klyfta mellan fattiga och rika när den pressar ut utkomststödtagarna till periferin, och att det inte finns tillräckligt med bostäder som är billigare än vad som godtas.

Justitieombudsmannen

Mikko Sarja är biträdande justitieombudsman vid riksdagen. Han påpekar att eftersom utkomststödet är den sista lösningen för att trygga en persons utkomst så är det problematiskt att fatta beslut utan att ta hänsyn till de individuella stödtagarnas situation.

Sarja tycker att förslaget borde tas upp till grundlagsutskottet om det går vidare enligt nuvarande modell.

Diskrimineringsombudsmannen

Marko Leimio är specialsakkunnig vid diskrimineringsombudsmannens byrå. Enligt honom hotar förändringarna leda till en ökning av antalet personer som upplever diskriminering på bostadsmarknaden.

”Ändringen kan leda till en åtstramning av de sökandes ekonomiska situation, vräkningar, betalningsanmärkningar, samt ett ökat behov av mathjälp och diakoniarbete”, skriver Leimio.

Äldreombudsmannen

Också äldreombudsmannen kommer med kritik.

Även om förslaget tillåter högre boendekostnader baserat på till exempel dålig hälsa eller nedsatt funktionsförmåga så kan arbetet med utvärderingarna innebära mycket extraarbete för tjänster som redan är överbelastade.

Enligt äldreombudsmannen har behovet av försörjningsstöd har ökat bland äldre med nästan en fjärdedel sedan 2015.

”Den föreslagna tremånadersfristen är orimligt kort för att hitta en bostad, särskilt för personer som kan ha olika svårigheter att hitta eller få en bostad”, bedömer äldreombudsmannen.

Y-stiftelsen

Y-stiftelsen, som officiellt heter Y-Säätiö, är en stiftelse som fokuserar på att hjälpa hemlösa.

De anser att lagen inte bara vore skadlig för de som påverkas direkt, utan också för samhället som helhet. Också de lyfter fram att förändringarna kunde leda till en ökning av vräkningar och segregation.

”Y-Säätiö anser att lagförslaget är problematiskt, eftersom det resulterar i onödiga flyttar och flyttkostnader. Samtidigt är den totala ekonomiska nyttan marginell”, meddelar stiftelsen.

FPA

FPA påpekar i sitt yttrande att timingen för det planerade ikraftträdandet i början av juli nästa år är dålig.

”Ett stort antal ansökningar skulle då hopa sig för handläggning under semestern”, konstaterar FPA som föreslår antingen april eller början av september som bättre alternativ.