Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Ny vändning: Gynekologen i Jakobstad blir polisärende

Uppdaterad 25.09.2023 13:34.
Läkare vid skylt till gynekolog
Bildtext Drygt 130 kvinnor har skrivit till Yle Österbotten om sina egna erfarenheter av gynekologiska enheten vid Malmska sjukhuset i Jakobstad.
Bild: Kim Blåfield / Yle

Enligt uppgifter till Yle Österbotten har fallet Linda blivit polisärende. Regionförvaltningsverket ser allvarligt på saken och för ärendet vidare till polis för bedömning.

Efter att Yle Österbotten gick ut med nyheten att flera kvinnor riktar skarp kritik mot den gynekologiska enheten vid Malmska sjukhuset i Jakobstad valde Österbottens välfärdsområde att starta en intern utredning av enheten i fråga.

Efter en vecka kom man fram till att det inte skett några medicinska misstag i de två fall man tittat närmare på.

Linda, som är en av de kvinnor Yle Österbotten intervjuat, var missnöjd med välfärdsområdets utredning och valde därför att lämna in ett klagomål till Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland.

Yle Österbotten kan nu avslöja att Regionförvaltningsverket gjort bedömningen att det finns skäl att föra fallet till polismyndigheten för vidare utredning.

Detta har hänt

Handlar om fallet ”Linda”

Annika Rajala, jurist vid enheten för rättsskydd, bekräftar att det under året kommit in ett klagomål mot den utpekade gynekologen och att man valt att be polisen utreda om ett brott har begåtts.

Regionförvaltningsverket konstaterar också att det finns skäl att överväga olika övervakningsåtgärder.

Eftersom berörda dokument och beslut är starkt sekretessbelagda kan Regionförvaltningsverket inte gå ut med detaljer kring fallet, annat än att det handlar om vård och undersökningar. Inte heller polisen kan än så länge kommentera ärendet.

Enligt uppgifter till Yle Österbotten handlar det ändå om fallet Linda. Yle Österbotten har rapporterat om Linda, som fick en felaktig missfallsdiagnos och abortpiller av gynekologen trots att god gynekologisk vårdpraxis enligt experter ska kunna förhindra att sådana misstag sker.

Linda själv bekräftar att hon för några dagar sedan fått beskedet från Regionförvaltningsverket med posten och Yle Österbotten har fått ta del av dokumenten.

– Det känns bättre nu eftersom de på Regionförvaltningsverket tar det här på allvar, säger Linda.

Läkaren fick en anmärkning år 2021

Årets klagomål är ändå inte det första som kommit in mot den omskrivna gynekologen i Jakobstad. Regionförvaltningsverket uppger att man under åren 2010 till 2023 har behandlat tre klagomål som gäller gynekologen.

Klagomålet som lämnades in 2010 gällde gynekologen och en annan person inom personalen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Fallet gällde en patient som ansåg sig ha blivit tvungen att vänta på en diagnos och vård för länge. Beslutet är sekretessbelagt, men Regionförvaltningsverket konstaterar att gynekologen den gången inte fick någon anmärkning.

Däremot ledde ett klagomål år 2021 som gällde vård i anslutning till en förlossning vid Malmska till att gynekologen fick en administrativ anmärkning.

Allvarligt, säger välfärdsområdet

För första gången på några veckor har ledningen för Österbottens välfärdsområde beviljat Yle Österbotten en ny intervju rörande gynekologin vid Malmska sjukhuset i Jakobstad.

Välfärdsområdets direktör Marina Kinnunen är fåordig kring att även polis nu kommer att syna frågan.

– Vi kommenterar inte enskilda fall. Men det är viktigt att vi samarbetar med andra myndigheter och vi kommer naturligtvis att svara på deras frågor och det är bra att man utreder om det kommer fall där det måste göras.

Kinnunen och Sjöström kommenterar gynekologfallet - Spela upp på Arenan

Fallet som ska bedömas av polis handlar enligt vad vi på Yle Österbotten erfar om en ung kvinna som fått en felaktig missfallsdiagnos och abortpiller av gynekologen vid Malmska sjukhuset. Senare har tre andra kvinnor ställt upp på intervju och berättat för oss att de har ytterst snarlika erfarenheter. Vad kan du säga om detta?

– Jag kan inte säga någonting, för vi kommenterar inte enskilda fall.

Men hypotetiskt – hur allvarligt skulle ni i ledningen för välfärdsområdet anse att det är om en läkare anställd av er upprepade gånger gör samma felbedömning och det handlar om en felbedömning som kan få allvarliga konsekvenser?

– Det är förstås jätteallvarligt. Våra kanaler borde fungera på ett sådant sätt att det snabbt skulle komma fram, och det är detta vi nu har börjat jobba med då vi fått feedback. Men förstås är det allvarligt om det händer. Vi måste trygga servicen för våra invånare.

Ser du någon förklaring till att det här inte har fungerat?

– Jag kommenterar inte några enskilda fall. Men alltid när man får feedback så är det viktigt att gå igenom processerna.

Nya anmälningar har kommit in

Välfärdsområdets interna utredning visade att det sedan början av år 2022 lämnats in 13 anmälningar mot den gynekologiska enheten i Jakobstad. Marina Kinnunen bekräftar att det kommit in flera nya anmälningar under den månad som gått sedan Yle Österbotten först rapporterade om kvinnors dåliga erfarenheter av den utpekade gynekologen. Hon berättar inte exakt hur många, men säger att det inte handlar om tiotals.

De nya anmälningarna hanteras inte på något avvikande sätt, enligt Kinnunen.

– Vi går igenom dem precis enligt våra normala anvisningar. Det är olika process beroende på vilken kanal de kommit genom.

Kinnunen påpekar att man ändå redan gjort förändringar som man hoppas ska leda till en lägre tröskel för klienter att anmäla. Från och med nu kan klienter göra en anmälan om farlig situation i vården utan att det går direkt till enheten där vården givits. Istället kan anmälan sändas direkt till kvalitetsenheten vid välfärdsområdet.

Kan du säga något om hur ni har reagerat på de nya anmälningarna, vilka tankar det väcker?

– Jag kan inte kommentera enskilda fall, men all feedback vi får tar vi på allvar och vi går igenom anmälningarna och tänker på hur vi måste ändra på våra processer så att vi säkerställer att om något har hänt så skulle det inte hända på nytt.

Kan inte hitta uppgifter om anmärkning

Pia-Maria Sjöström är sektordirektör för barn, unga och familjer vid Österbottens välfärdsområde. Tidigare var Sjöström under många år chefsläkare på social- och hälsovårdsverket i Jakobstad.

Till Sjöström har Yle Österbotten ställt frågor som gäller fall som rör perioden före Österbottens välfärdsområde blev till.

Sedan år 2010 har tre klagomål gällande denna läkare lämnats in till Regionförvaltningsverket. År 2021 resulterade detta i en anmärkning för gynekologen. Hur kan man som arbetsgivare inte vara medveten om att en läkare fått en anmärkning av Regionförvaltningverket?

– Via media har vi hört om den här anmärkningen. Jag känner inte igen den, och jag har sökt igenom vad det har kommit för begäranden från regionförvaltningsverket eller beslut till social- och hälsovårdsverket i Jakobstad. Men den finns inte där. Den kan ha behandlats senare eller något annat, men den har inte kommit till vår kännedom.

Står ni fast vid att ni inte varit medvetna om att det har funnits ett missnöje med den här läkaren?

– Som jag har sagt tidigare så har vi inte haft några misstankar om allvarliga vårdfel. Under årens lopp kommer det in ganska många typer av respons. Det kommer in anmärkningar på våra läkare och vår övriga personal med jämna mellanrum, och dem svarar vi på vartefter. Men misstankar om allvarliga vårdfel har vi inte haft under social- och hälsovårdsverkets tid.

Men har ni känt till att det har funnits ett missnöje med just den här läkaren?

– Det har kommit in sådana anmärkningar och som ni själva också säger att ni har tagit del av. Och då har dom blivit besvarade efterhand.

Vi har sett journaler till flera av de kvinnor vi intervjuat. Vi har också sett de svar de fått då de anmält via sjukhusets egna interna kanaler. Där kan man se att svaren är undertecknade av chefer vid Malmska. Om cheferna själva skrivit under svaren, hur kan man säga att det inte är allvarligare än så här?

– Det är naturligtvis väldigt allvarligt också om man upplever att man inte har fått ett bra bemötande, men vi skiljer ändå på det här med bemötande och allvarliga vårdfel. Och allvarliga vårdfel har vi inte haft misstanke om.

Tidigare har ni inte kunnat svara på den här frågan, men kanske ni nu har hunnit gå igenom äldre fall. Vet du nu hur många anmälningar som kommit in före 2022?

– Det är en del av vår interna utredning som vi inte kommenterar desto mera, säger Sjöström.

Responsplats vid utgång av sjukhusbyggnad
Bild: Kim Blåfield / Yle

Lovar trygg vård i Jakobstad

Exakt på vilket sätt välfärdsområdets interna utredningsarbete eventuellt fortsätter berättar varken Pia-Maria Sjöström eller Marina Kinnunen.

Men arbete med att förbättra vården görs aktivt, uppger Kinnunen och hänvisar till åtgärder som man kommit överens om redan tidigare.

– Vi beslöt ju redan för tre veckor sedan i vår ledningsgrupp om sju olika åtgärder som vi kommer att vidta, och de är alla på gång. Vi har också redan diskuterat mycket om dåligt bemötande. Det är förstås en annan sak än det att man misstänker vårdfel, men vi har diskuterat bemötande med alla våra närchefer och tagit upp att vi inte accepterar dåligt bemötande och att man alltid genast måste ta tag i de här situationerna.

Jobbar gynekologen kvar?

– Det kan jag inte kommentera.

Vilket budskap skulle du vilja sända till kvinnor i Jakobstadsregionen som behöver gynekologiska tjänster eller vård?

– De kan lita på vår service. Vi måste säkerställa kvaliteten och säkerheten och det har vi gjort, säger Kinnunen.