Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Operationer avbokas i sista minuten i Mellersta Österbotten

Eftersom en del operationer avbokas i sista minuten har köerna inom vården blivit längre i Mellersta Österbotten.

Enligt ett pressmeddelande från Mellersta Österbottens välfärdsområde blir det både dyrt och onödigt långa köer då operationssalar står oanvända.

Därför önskar välfärdsområdet nu att patienter meddelar så snabbt som möjligt ifall de inte kan komma till planerade operationer, och då kan tiden i stället ges till en annan patient.

– De vanligaste orsakerna till avbokningar är hudinflammation, influensa som håller på att bryta ut eller att man tvekar kring operationen. Det lönar sig att ta kontakt i tid så kan vi gemensamt fundera på hur vi ska gå vidare, säger ledande överläkare Katja Virta.

Just nu är köerna till operationer i medeltal ett halvt år långa.

Relaterat

Enkät visar skillnader i service på svenska och finska inom Soite

Service på svenska ska utvecklas inom Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite.

Omkring 150 personer svarade på enkät om den svenska servicen inom Soite.

Enligt responsen fungerar inte rådgivningstjänster på samma sätt på svenska som på finska.

De som svarade på enkäten upplever också att de inte får tillräcklig service på svenska inom äldrevården. Ett bekymmer är att det inte finns tillräckligt med platser för svenskspråkiga på serviceboenden, i dagsläget köper Soite platser på boenden i Kronoby.

Minna Korkiakoski-Västi säger till Yle Kokkola att de har noterat resultatet och de ska göra ändringar.

En liknande undersökning ska göras om ett år för att se om något har ändrat.

Artikeln är ett översatt sammandrag av Kyselyn tulos: ruotsinkielisissä palveluissa on kehittämistä Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueella.

Uutissuomalainen: Alla välfärdsområden på minus i år

Samtliga välfärdsområden uppskattar att deras resultat landar rejält på minus i år, visar en enkät som nyhetstjänsten Uutissuomalainen låtit göra.

Enligt de nyaste prognoserna blir välfärdsområdenas sammanslagna underskott nästan 1,2 miljarder euro i år.

Mest på minus ser Egentliga Finlands välfärdsområde ut att gå med 106 miljoner euro.

Mellersta Österbottens välfärdsområde är den som tror sig klara sig med det minsta underskottet, det beräknas bli fyra miljoner euro.

Så gott som alla välfärdsområden anger att den främsta orsaken till underskottet är den redan vid starten underdimensionerade statliga finansieringen och kostnadsökningen.

Nej till mer veganmat i Mellersta Österbottens välfärdsområde

De Gröna vill se mer veganmat inom välfärdsområdet. I en motion önskar de att välfärdsområdet från och med nästa år (2024) vid olika tillställningar och möten skulle ha minst 80 procent veganmat.

Före 2030 skulle 80 procent av all mat på avdelningarna vara veganmat, enligt motionen.

Styrelsen för Mellersta Österbottens välfärdsområde svarar att det finns tillräckligt med alternativ redan nu. Mat helt utan kött eller fisk serveras två gånger per vecka.

Ändrar man maten på möten och tillställningar kommer många att fråga efter kött, och det blir för komplicerat, säger välfärdsområdet i svaret. Ärendet går nu till fullmäktige.

man sitter med ryggen mot kameran

Unga nås inte av information om mentalvårdstjänster – Soite ska bli bättre på att informera

61 procent ansåg att informationen om tjänsterna är dålig.

Soite delar ut jodtabletter till barn och gravida

Mellersta Österbottens välfärdsområde, Soite, delar ut jodtabletter till barn under tre år och gravida.

Det är Social- och hälsovårdsministeriet och Strålsäkerhetscentralen som rekommenderar att tabletterna ska delas ut vid rådgivningsbesöken.

Personer mellan tre och 40 år rekommenderas att frivilligt köpa jodtabletter på apoteket.

Hos vuxna har man inte kunna påvisa ett samband mellan en exponering av radioaktivt jod och sköldkörtelcancer och därför rekommenderar inte WHO jodtabletter till över 40-åringar vid en strålningsrisksituation.

Fler familjevårdare behövs – Soite ordnar skolning

Mellersta Österbottens välfärdsområde Soite söker nya familjevårdare. Familjevård ordnas hemma hos en familj för personer som behöver lång- eller kortvarig vård, omvårdnad och stöd.

Familjevård kan erbjudas oberoende av ålder till dem som av en eller annan orsak inte kan bo i sitt eget hem eller som behöver stöd för att kunna bo i sitt hem.

Familjevårdare kan dela sitt eget hem med en vårdbehövande eller finnas som stöd för kunder och närståendevårdare. En familjevårdare kan arbeta med personer som genomgår mentalvårdsrehabilitering, personer med en intellektuell funktionsnedsättning eller äldre personer.

Soite erbjuder i september skolning för personer som är intresserade av att arbeta inom familjevård.