Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Sibbo ger Borgå nobben, vill ordna sysselsättningstjänsterna med Kervo i stället – kommundirektör Grannas: ”Huvudproblemet är demokratibrist”

Uppdaterad 19.09.2023 18:44.
TE-byråns skylt.
Bildtext 2025 övergår sysselsättningstjänsterna från TE-byråerna till kommunerna. Arkivbild.
Bild: Tiina Jutila / Yle

Sibbo börjar bereda ett gemensamt sysselsättnings- och näringsområde med Kervo istället för att gå ihop med Borgå och de andra östnyländska kommunerna.

Sibbo är missnöjt med vissa aspekter som ett samarbete med Borgå skulle föra med sig. Enligt kommundirektör Mikael Grannas ligger huvudproblematiken i samarbetsavtalet.

– Den absoluta bestämmanderätten samt obegränsad upptagningsrätt för Borgå stad, det är nog en klar tröskelfråga som vi inte kan gå med på, säger Grannas.

Ansvaret för arbetskraftsservicen för arbetssökande och företag övergår från staten till kommunerna den 1 januari 2025. Tanken är att förflytta arbets- och näringstjänsterna närmare kunderna.

Kommuner med fler än 20 000 invånare på arbetsmarknaden kan ordna tjänsterna själva, mindre kommuner måste hitta någon eller några att samarbeta med.

Vill inte ge Borgå all makt

Sibbo har hittills varit med i beredningen av ett gemensamt sysselsättningsområde tillsammans med Borgå, Lovisa, Askola, Mörskom, Pukkila och Lappträsk. Borgå som är störst agerar ansvarskommun.

Stadsstyrelsen i Borgå har godkänt ett samarbetsavtal som nu är på en sista runda hos de andra kommunerna innan det behandlas i Borgå stadsfullmäktige. Avtalet ska lämnas in till arbets- och näringsministeriet inom oktober månad.

I Borgås modell fördelas rösträtten enligt antalet ledamöter, och antalet ledamöter bestäms enligt kommunens storlek. Det skulle ge Borgå över hälften av rösterna i nämnden som ska bestämma om samarbetsområdets angelägenheter. Ett enat Borgå skulle kunna köra över de andra kommunerna varje gång det ska röstas om något.

Det vill Sibbo inte gå med på och enligt Grannas finns det klara prejudikat som stöder Sibbos synsätt.

– Det finns tidigare fall där statens grundlagsutskott har gjort bedömningen att ett lagstadgat regionalt organ inte enligt grundlagen och demokratiprinciperna kan läggas upp så att en av parterna har absolut majoritet, säger Grannas.

I Sibbo är man inte nöjda med kostnadsfördelningen heller.

– Men huvudproblemet är demokratibrist, säger Grannas.

En man.
Bildtext Mikael Grannas. Arkivbild.
Bild: Yle/Carmela Walder

Sibbo har i ett tidigare skede under processen föreslagit att rösträtten ska begränsas så att en kommun inte kan ha hälften eller flera av rösterna, men Borgå har inte gått med på det. Stadsstyrelsen i Borgå anser att rösträtten ska bestämmas enligt invånartalet för att beslutanderätten och ansvaren ska vara i balans.

Den andra stora stenen i Sibbos sko handlar också om vem som bestämmer. Borgå vill att stadsstyrelsen ska ha obegränsad upptagningsrätt medan Sibbo tycker upptagningsrätten borde begränsas till frågor som gäller överskridande av budgeten eller olagligheter.

– Obegränsad upptagningsrätt betyder i princip att vad än den gemensamma regionalnämnden beslutar så har Borgå stadsstyrelse rätt att ta över ärendet och besluta annat, säger Grannas.

Bråttom för Sibbo och Kervo

Enligt Grannas strävar Sibbo och Kervo efter att bereda en lösning som fungerar för båda parter. Grannarna Sibbo och Kervo samarbetar sedan tidigare kring näringsfrågor.

Nu ska kommunernas sysselsättnings- och näringslivschefer arbeta tillsammans med en konsult för att komma överens om grundprinciperna och bygga upp ett förslag till samarbetsavtal.

I praktiken har de bara en eller två veckor på sig att få ihop ett tillräckligt detaljerat dokument för att båda kommunernas fullmäktige ska kunna ta ställning till det i oktober. Arbets- och näringsministeriet kräver att alla kommuner ska ha beslutat hur de gör innan slutet av oktober. Annars bestämmer staten vem kommunen samarbetar med om den, som i Sibbos fall, inte är tillräckligt stor för att sköta tjänsterna ensam.

Lovisa hoppas på samarbete med Borgå

Lovisa har tidigare tagit upp ungefär samma problem med Borgås samarbetsavtal som Sibbo.

Enligt Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom så påverkar Sibbos beslut inte hur Lovisa går vidare i saken.

– Vi arbetar på att ingå i Borgås område och hoppas på en lösning. Vi har fortsättningsvis vissa krav och önskemål som vi kommunicerar mot Borgå, säger Oker-Blom.

En man i kostym tittar in i kameran.
Bildtext Jan D. Oker-Blom är inte heller nöjd med avtalet men hoppas Borgå kan komma emot. Arkivbild.
Bild: Loviisan kaupunki

Oker-Blom säger att ett enhetligt östnyländskt område skulle ha varit allra bäst sett ur Lovisas synvinkel.

– Men vi förstår att det är komplicerat och vi vill inte kritisera Sibbo, säger Oker-Blom.

Om samarbetet med Borgå inte blir till någonting så kan Lovisa vända sig mot Kotka eller vänta på att staten bestämmer vem Lovisa ska samarbeta med.

Oker-Blom hoppas att Borgå ännu ska gå med på att komma emot om det man är oense kring i avtalet.

Borgå fortsätter enligt planen

Eftersom Borgå är tillräckligt stort kan staden ordna sina sysselsättningstjänster själva ifall de andra kommunerna inte vill vara med. Enligt biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz kommer beredningen i Borgå att gå vidare enligt planerna.

– Det är synd att vi inte har Sibbo med om det är så det utfaller. Jag förstår samtidigt mycket väl att Sibbo vill titta på alla möjligheter som finns, säger von Schoultz.

Finns det inte längre någon chans att ändra avtalet så att Sibbo och Lovisa ska vara nöjda?

– Fram till den sista oktober finns det möjligheter att förhandla och komma fram till lösningar. Senast i oktobers fullmäktige kommer Borgå att besluta om ett hurdant utlåtande man ger staten gällande de här AN-tjänsterna, säger von Shoultz.

19.9 kl. 18.30: Artikeln har uppdaterats och skrivits om. Citat med Mikael Grannas, Jan D. Oker-Blom och Fredrick von Schoultz har lagts till.

Diskussion om artikeln