Hoppa till huvudinnehåll

Politik

Wickström: Viktigt med fullständig konsekvensanalys på sparlagarna

En ung man i kostym, bilden tagen i Ingå 5.9.2023. Henrik Wickström
Bildtext Henrik Wickström säger att utkosttsarbetet är en viktig del av demokratin.
Bild: Linus Westerlund / Yle

SFP-ledamoten Henrik Wickström förstår oron kring de nedskärningar i den sociala tryggheten som varit uppe till diskussion i offentligheten men säger att det också finns förbättringar i regeringsprogrammet.

– De här åtstramningarna och anpassningarna i ekonomin görs inte utan orsak.

Det säger SFP:s riksdagsledamot Henrik Wickström när vi pratar om den snabba tidtabellen för lagförslag och regeringens planer på nedskärningar.

Wickström sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott och kommer att behandla och sätta sig in i lagar som till exempel förändringen av bostadsbidraget och utkomststödet.

Andra lagar som berör omläggningen av den sociala tryggheten går också via social- och hälsovårdsutskottet.

– Vi har utmaningar med förändringen i ekonomin som vi helt enkelt måste försöka lösa. Det är viktigt med tanke på de framtida generationerna, säger Wickström.

Han säger att man jobbar på att få tillväxt i landet och att det också är viktigt att skapa fler arbetsplatser. Enligt Wickström är det en förutsättning för social- och hälsovårdstjänsterna att det kommer in tillräckligt med skattemedel.

– En förändring är helt enkelt nödvändig för att vi kan garantera att vi är ett nordiskt välfärdssamhälle också i framtiden.

Viktigt att reservera tid för konsekvensbedömning

Vårens regeringsförhandlingar var en aning längre än tidigare regeringars processer. Det här är en förklaring som hörts från regeringshåll till att flera lagar nu haft en väldigt snabb utlåtanderunda.

Hur hinner man som riksdagsledamot sätta in sig i och konsekvensbedöma alla lagförslag?

– Förstås måste man reservera tid för det. Det är upp till varje enskild ledamot hur mycket tid man sätter på att begrunda de lagförslag som kommer.

Wickström själv är väldigt medveten om att i det utskott där han sitter kommer det att komma väldigt många omfattande lagförslag före årsskiftet.

Hur ser du själv på sparlagarna, speciellt de som rör den sociala tryggheten, som bostadsbidraget och utkomststödet, och att åldern för barnskyddets eftervård ska sänkas till 23 år?

– För mig personligen, och för hela SFP, kommer det att vara väldigt viktigt att göra fullständiga konsekvensbedömningar på hur de här anpassningarna kommer att påverka olika människogrupper. Jag är förstås själv speciellt orolig för hur allting påverkar barn och unga. Där kommer också utskottsarbetet att vara väldigt viktigt.

– Förstås försöker vi också påverka innehållet i de här lagarna så gott som det går i själva utskottsbehandlingen. Men vi har också lagt fram flexibla satsningar på grundläggande utbildning. Det är också en väldigt viktig del i att helt enkelt försöka undvika att barnskyddet och andra tjänster ska komma in i ett för sent skede.

Sociala tryggheten måste ses över

De grönas ordförande Sofia Virta lyfte nyligen fram en oro om att barnfamiljsfattigdomen kan öka på grund av nedskärningar i bostadsbidraget. Wickström säger att han förstår att de lagförslag som varit uppe i offentligheten väcker diskussion.

Flera av sparlagarna har väckt kritik och många oroar sig till exempel för att barnfamiljers fattigdom kommer att öka. Hur svarar du på sådan här kritik?

– Jag förstår att de här olika lagförslagen som har varit uppe i offentligheten väcker mycket diskussion. Vi vet att Finland är i en svår ekonomisk situation och att den här regeringen har i sitt program velat skapa förutsättningar för tillväxt och för sysselsättning. Det kräver också att vi ser över socialskyddsstrukturerna. Jag ser själv att här kommer det viktiga arbetet in i till exempel utskottet.

– Jag vill också lyfta fram att det i regeringsprogrammet ändå finns åtgärder som man vill bekämpa barnfattigdomen med. Till exempel att man kommer att se över barnbidraget, men också andra element. Förstås hoppas vi att så många som möjligt i Finland också ska ha ett jobb som man får en skälig inkomst ifrån.