Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hemvård på distans till Jakobstad och Kristinestad

Hemvård på distans utvidgas till Jakobstad och Kristinestad. Via distansvårdstjänsten Alvar stöds de äldres möjligheter att bo hemma. Tjänsten ska också främja de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som systemet lämpar sig för.

Alvar fungerar genom videokontakt.

Systemet har en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela. I planerna finns också en utvidgning till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kristinestad samt att förenhetliga användningen i Kronoby.

Relaterat

En äldre människas hand.

Dålig behandling på drygt hälften av alla äldreboenden – demenssjuka speciellt utsatta

Inom hemvården behandlar anhöriga de äldre dåligt.

En läkemedelsautomat placerad på ett bord. I rutan står att medicinen är tillgänglig. Under rutan finns en grön knapp.

Västnylänningar kan i framtiden få vård endast i Ekenäs och Lojo

Det finns tre förslag på besparingar.

Skoltaxi i Sjundeå

Ingå kommun vill inte upphandla transporter för Västra Nylands välfärdsområde i höst

Ingå kommun kommer inte att delta i den gemensamma upphandlingen av persontrafik för Västra Nylands välfärdsområde nu i höst 2023.

Störning i trygghetstelefonerna i östra Nyland

Larmen når inte fram till tjänsteleverantörens central. Det handlar om en riksomfattande störning bland trygghetstelefonerna. Alla påverkar inte utan det beror på vilken operatör man har.

Östra Nylands välfärdsområde kontaktar de invånare som har en trygghetstelefon. Om trygghetstelefonen inte fungerar kan man ringa sin egen hemvårdare. I nödfall ska man ringa 112.

Om du har en närstående som har en trygghetstelefon ska du kontakta hen och se till att hen är medveten om situationen och att allt är okej. Det skriver Östra Nyland välfärdsområde i ett pressmeddelande.

Det lönar sig inte att göra ett testsamtal från trygghetstelefonen. Välfärdsområdet meddelar när allting fungerar som normalt igen.