Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Hemvård på distans till Jakobstad och Kristinestad

Hemvård på distans utvidgas till Jakobstad och Kristinestad. Via distansvårdstjänsten Alvar stöds de äldres möjligheter att bo hemma. Tjänsten ska också främja de äldres sociala liv, funktionsförmåga och rehabilitering.

Just nu håller välfärdsområdet på att kartlägga vilka hemvårdsklienter som systemet lämpar sig för.

Alvar fungerar genom videokontakt.

Systemet har en längre tid använts i Vasa, Korsholm, Kronoby och Laihela. I planerna finns också en utvidgning till Pedersöre, Larsmo, Närpes och Kristinestad samt att förenhetliga användningen i Kronoby.

Relaterat

Björkbacka i Jakobstad.

Direktör om stängning av vårdavdelningar i Österbotten: ”Det här kräver engagemang”

50 vårdplatser försvinner inom Österbottens välfärdsområde.

Hemsjukhusvården utvidgas

Sjukhusvården i hemmet utvidgas i början av oktober till Malax och till Vörå under år 2024.

Sjukhusvård i hemmet innebär att patienten får vård på sjukhusnivå i sitt hem och är avsedd för patienter över 16 år. Syftet med hemsjukhusvården är att underlätta utskrivningen från sjukhuset, att hjälpa en sjuk patient att klara sig hemma och att ge anhöriga stöd i hemvården av patienten.

I Vasa, Korsholm och Laihela är hemsjukhusvården verksam dygnet runt varje dag. I övriga kommuner, förutom Vörå och Kristinestad, är man verksam mellan klockan 7 och 22 varje dag.

Texten korrigerad så att ordet ”hemsjukvård” har bytts ut mot det korrekta ”hemsjukhusvård”.

En äldre människas hand.

Dålig behandling på drygt hälften av alla äldreboenden – demenssjuka speciellt utsatta

Inom hemvården behandlar anhöriga de äldre dåligt.

En läkemedelsautomat placerad på ett bord. I rutan står att medicinen är tillgänglig. Under rutan finns en grön knapp.

Västnylänningar kan i framtiden få vård endast i Ekenäs och Lojo

Det finns tre förslag på besparingar.