Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Soteldarna i vintras dubbelt så många som året innan – senast nu ska du sota din eldstad

Uppdaterad 06.10.2023 08:38.
John Saxberg sotar.
Bildtext Hösten är en aktiv tid på jobbfronten för sotaren John Saxberg och hans kolleger.
Bild: Ulrica Fagerström / Yle

Stigande elpriser hösten 2022 fick intresset för vedeldning att skjuta i höjden. Men det gjorde också antalet soteldar som var fler senaste vinter än vintrarna innan.

Nu inleds en ny kall säsong och de som inte sotade senaste vinter har börjat ringa.

– Det har kommit helt nya kunder. Vi märker att vedeldning är ett populärt sätt att få ner elräkningen, säger sotaren John Saxberg i Sibbo.

Sotning är inte bara ett krav från lagstiftaren utan en praktisk nödvändighet, speciellt för skorstenar som stått oanvända.

– För dem som lät sota i vintras gick det okej, men sen fanns det sådana som tänkte att vi börjar nu elda bara i en eldstad som stått oanvänd i tio år. I vissa fall gick det riktigt dåligt och ledde till tilltäppta rökkanaler och rök inomhus.

Hundratals sotbränder

Men det kan bli värre än rökskada. I Finland inträffar årligen i genomsnitt 300 sotbränder, d.v.s. bränder inne i själva skorstenen.

En genomgång av lokala tidningar runt om i landet visar på åtminstone ett 20-tal sotbränder under början av året som nått över nyhetströskeln. Svenskspråkiga orter med egnahemshus som drabbats är bland annat Lovisa, Borgå, Finström på Åland, Björneborg, Korsholm, Pedersöre och Larsmo.

På räddningsinstitutet i Kuopio där man statistikför bränder visar preliminära uppgifter att antalet sotbränder i år var nästan dubbelt högre under januari-februari jämfört med samma tid ifjol och totalt hade perioden oktober 2022 - mars 2023 fler sotbränder än vintrarna innan.

Antalet sotbränder oktober - mars under flera år
Bildtext Preliminära uppgifter från Räddningsinstitutet visar på en vintersäsong med många sotbränder 2022-2023, 226 stycken jämfört med 207 vintern 2020-2021 och 185 vintern 2021-2022.
John Saxberg visar upp olika klabbar ved.
Bildtext Det är viktigt att veden är tillräckligt torr innan den bränns, då brinner den renare, konstaterar John Saxberg.
Bild: Ulrica Fagerström / Yle

Undvik fuktig ved och plast som fastnar i rökkanalen

Soteld uppstår då det bildats en beläggning av sot på insidan av skorstenen som till sist fattar eld. Den stora faran med en brinnande skorsten är att den blir het och spricker varvid elden kan sprida sig till den övriga byggnaden.

Det kan också vara svårt att släcka en soteld eftersom kallt vatten inte kan användas då det i sig kan få skorstenen att spricka. Det man brukar göra är att avlägsna eventuellt kvarvarande brinnande ved i eldstaden och därefter skrapa skorstenen tom med hjälp av sotningsverktyg.

Torr eller fuktig ved? Hör skillnaden!

0:30

Orsaken till att sot fastnat i skorstenen kan till exempel vara att man eldat med ved som inte helt hunnit torka. Fuktig ved brinner orent och sotar såväl skorsten som natur. Träd som nyligen fällts och klyvts ska helst torka i drygt ett år.

– Det är också problematiskt att elda skräp, till exempel engångstallrikar och kartong som innehåller plast. Plasten lossnar och kan fastna i rökkanalen, binda sot och leda till sotbrand, säger Saxberg.

– En rejäl sotbrand slår upp gnistor från pipan. Mindre sotbränder kanske inte ens märks, men vi ser dem då vi sotar.

Anders Söderling framför sin bastu.
Bildtext Anders Söderling i Sibbo framför sin bastu som nu får sin årliga sotning.
Bild: Ulrica Fagerström/ Yle

Höjda elpriser fick Anders Söderling att elda mer

Anders Söderling i Sibbo är den som får sin bastuskorsten sotad i dag. Senare är det dags för bostadshuset intill. Elprisstegringen för ett år sedan kom att påverka också Söderlings eldande.

– Jo lite mer värmde vi med ved. Men vi eldar annars också mycket, både i eldstad och i bastuugn. Sotning har vi en gång per år, både för att få ut maximal värme och så med tanke på säkerheten förstås.

Artikeln har uppdaterats 3.10 klockan 10.26. Ordet sotbrand har ersatts med soteld i alla formuleringar förutom i citat.