Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Hangö till välfärdsområdet: Hallå, vi är tre gånger fler än siffran visar – plocka inte bort vår vårdcentral

Uppdaterad 24.09.2023 19:45.
En skylt framför en byggnad. På skylten står det hälsocentralen på finska och svenska.
Bildtext Är det godnatt för vårdcentralen i Hangö? Nej, nej och nej, det går vi inte med på, säger Hangö stad till Västra Nylands välfärdsområde.
Bild: Malin Valtonen / Yle

Hangö vill absolut inte mista sin vårdcentral. Staden påminner välfärdsområdet om att invånarna i Hangö är mångfalt fler än den officiella siffran visar.

Också Hangö stad berättar nu för välfärdsområdet vad de tänker om planerna för social- och hälsovårdens framtida service. Staden är föga överraskande ytterst kritisk, i synnerhet till det mest radikala alternativet där Hangö skulle mista sin vårdcentral.

Tre alternativa modeller ligger på bordet

Välfärdsområdets utkast till servicestrategi presenterar tre olika alternativ: ett är ”status quo” där serviceställena egentligen inte förändras och ett där endast nio vårdcentraler bevaras, fem av dem i Esbo och de övriga i i Ekenäs, Lojo, Kyrkslätt och Nummela i Vichtis. Utöver de två ytterligheterna finns en mellanmodell där det förutom regioncentraler också kan finnas mindre lokala vårdenheter.

En kartbild över Västnyland där så kallade regioncentrum är utmärkta med gröna bollar. Till höger en lista över centrumen.
Bildtext I en bilaga i det drygt 100 sidor långa utkastet till servicestrategi finns en viktig bild. Den visar vilka nio vårdcentraler som finns i västra Nyland ifall välfärdsområdet går in för den mest radikala modellen. På bilden finns tio regioncentrum men de föreslagna vårdcentralerna skulle bli nio då Grankulla inte skulle få egen vårdcentral.
Bild: Västra Nylands välfärdsområde

Hangö skulle endast i status quo-modellen få behålla en regelrätt vårdcentral.

Men att bevara alla hälsostationer och fortsätta som hittills är knappast det som majoriteten av beslutsfattarna i välfärdsområdet vill eftersom det blir dyrt med så många vårdcentraler och lokal service överallt.

Motiveringen till modellen med endast nio större vårdcentraler är trots allt att över 80 procent av befolkningen i Västra Nylands välfärdsområde bor i områdets tio största regioncentrum.

Dessutom heter det att både mobila (rörliga) och digitala tjänster kan hjälpa dem som inte bor i eller i närheten av de här tio centrumen.

Hangö: En halv miljon människor har varit här i år – vi behöver en vårdcentral

De mindre kommunerna i västra Nyland är inte glada över alternativet där de skulle mista sin nuvarande vårdcentral. Det här gäller också Raseborg, som i det mest radikala alternativet trots allt skulle behålla en vårdcentral i Ekenäs.

Också politiker i kommunerna är upprörda.

Hangö poängterar i sitt färska utlåtande att staden är mycket större än vad den officiella invånarsiffran ger vid handen.

”Invånarsiffran i Hangö är tre gånger större än befolkningsstatistiken visar. Det här beror på fritidsinvånarna. Också sommarevenemang lockar mycket folk till Hangö”, skriver staden i sitt utlåtande som stadsstyrelsen godkände på måndagen (18.9).

Hangö picknick
Bildtext Evenemang i Sommarhangö brukar locka mycket folk. Den här arkivbilden är från jättepicknicken i Casinoparken 2019.
Bild: YLE / Linus Westerlund

Hangö uppger att staden hade över en halv miljon besökare under de åtta första månaderna i år. Siffran uppges komma från telefonoperatörerna.

Dessutom motiveras behovet av egen lokal vård och egen vårdcentral med det långa avståndet till Ekenäs.

Hangö påminner också om att stadens befolkning är äldre, sjukligare och oftare arbetslös än i de övriga kommunerna som hör till Västra Nylands välfärdsområde.

Hamnen och det strategiska läget ska också väga tungt, menar Hangö


Också havet, hamnen, den livliga fritidsbåttrafiken samt stadens strategiska läge nämns som motiveringar för bevarandet av vården i Hangö.

Ett hamnområde med trailers.
Bildtext Hangö hamn och all trafik hamnen skapar bidrar också till behovet av egen vårdcentral, anser Hangö stad.
Bild: Sofia Herrlin / Yle

Läget skulle bli ohållbart genast om det till exempel hände något som stoppar trafiken på riksväg 25, den enda vägen till och från Hangö, skriver staden.

”Att plocka bort vårdcentralen i Hangö skulle innebära en oersättlig förlust för Hangö stad och stadens livskraft” skriver staden och befarar att många Hangöbor skulle flytta bort om den här modellen blir verklighet.

Vem tryggar servicen för långtidsarbetslösa?

Hangö ställer sig också kritisk till flera andra förslag i servicestrategin. Till exempel undrar Hangö hur de som behöver rehabiliterande arbetsverksamhet, både yngre och äldre, ska få sin service framöver ifall tjänsterna konkurrensutsätts.

De personer som borde hitta tillbaka till arbetslivet behöver ofta både omfattande och lokala social- och hälsovårdstjänster men det är enligt Hangö stad oklart om sådana i framtiden finns att få på hemorten.

Hangö: Vårdmodellen går inte att klona – se till de lokala behoven

Staden betonar sammanfattningsvis att behoven i västra Nyland varierar. Det behövs därför olika modeller för social- och hälsovården i olika delar av regionen.

Ett rostrött torn med mintgröna detaljer. Omkring tornet växer träd och i bakgrunden syns trähus och mindre betongbyggnader. Längre bort syns havet.
Bildtext Behoven i västra Nyland varierar. Esbo är inte likadant som Hangö. Det krävs olika modeller för vården betonar Hangö stad i sitt utlåtande.
Bild: Linus Westerlund / Yle

”Att snabbt klona en och samma modell för hela västra Nyland såsom strategiplanen föreslår kommer inte att lyckas”, slår Hangö fast.

Staden vill att servicen fortsätter som hittills och att det mest radikala tredje alternativet stryks helt och hållet.

Hela Finland pratar om samma sak

Utkastet till servicestrategi har varit på en snabb utlåtanderunda i kommunerna och hos andra berörda instanser. De skulle ge sina synpunkter senast den 18 september. Sedan fortsätter behandlingen och manglingen i välfärdsområdets beslutande organ.

Diskussioner pågår just nu i hela Finland om hur välfärdsområdena ska sköta sitt jobb. En åldrande befolkning, ett ökande vårdbehov och bristen på vårdarbetskraft är utmaningar som kommunerna inte alltid heller lyckades lösa. Nu borde välfärdsområdena ta itu med frågorna. Det som i praktiken ofta diskuteras är effektivering och nedskärningar – saker som i praktiken ofta innebär att mindre kommuner ser sig som förlorare.

Bildtexten till kartbilden kompletterades 10.9.2023 klockan 8.09 med uppgiften att regioncentrumet Grankulla i den mest radikala modellen inte skulle få en egen vårdcentral.

Diskussionen avslutades 24.9.2023 klockan 19.45.

Diskussion om artikeln