Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Helsingfors fattade beslut: Biltrafiken i innerstaden får ge plats för gång-, cykel- och kollektivtrafik

Uppdaterad 19.09.2023 20:50.
Helsingfors järnväggstation i bakgrunden och en gata med bilar i förgrunden.
Bildtext Planen är att styra biltrafiken i Helsingfors innerstad till Esplanaderna så att man kan satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik på Brunnsgatan.
Bild: Heini Rautoma

Ett omstritt förslag för trafiken i Helsingfors innerstad godkändes i stadsmiljönämnden, efter jämn omröstning. Det kan betyda att Brunnsgatan stängs av för biltrafik.

Brunnsgatan framför Järnvägsstationen i Helsingfors ska göras om till en gata för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik. Biltrafiken tvärs genom innerstaden ska i framtiden i huvudsak ledas via Esplanaderna, det har stadsmiljönämnden bestämt efter en jämn omröstning.

Rösterna föll 7 mot 6

Nämndens vice ordförande Risto Rautava (Saml) ville att ett nytt förslag skulle arbetas fram där genomfartstrafik längs Brunnsgatan tilläts i lämplig mån. Med sig på förslaget fick han sex röster från Samlingspartiets, Sannfinländarnas och SFP:s representanter i nämnden.

Men Socialdemokraterna, Vänsterförbundet och De Gröna utgjorde totalt sju röster och röstade ned Rautavas förslag.

Förvandlingen av Brunnsgatan förverkligas i samband med en stor renovering av gatan med start 2026. Staden ska också utreda om det går att ta i bruk underhållstunnlar för att förenkla nedfarten till parkeringsgrottan i centrum.

Stadsmiljönämndens beslut styr den framtida trafikplaneringen i centrum. Det är alltså inte fråga om ett kategoriskt förbud mot biltrafik längs Brunnsgatan i det här skedet.

Rättad 19.9.2023 klockan 20.50 - I en tidigare version av artikeln påstods felaktigt att Rautava är ordförande i nämnden. I själva verket är han vice ordförande i stadsmiljönämnden.