Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Flisfjärrvärmen av eget energibolag kostar skjortan – Raseborg utreder om den borde ersättas med något annat

Två män framför en flisvärmeanläggning. Det kommer rök ur pipan.
Bildtext Raseborgs Energis vd Frank Hoverfelt och fjärrvärmechef Ulf Bäckman kunde i vintras berätta att bolaget gör en stor investering då de ska bygga en flisvärmecentral till i Bäljars i Karis.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Kostnaderna för att värma upp stadens egna fastigheter skjuter i höjden eftersom flisvärmepriserna stigit. Nu vill Raseborg utreda om det finns alternativ.

Priset på fjärrvärme i Raseborg har stigit markant under det gångna året. Staden vill nu utreda om det finns bättre alternativ. Energibolagets vd tror att det bästa alternativet är att minska på värmeförbrukningen.

Flisfjärrvärmen slukar 80 procent av stadens värmepengar

Att flisfjärrvärmen har blivit dyrare i Raseborg har inte undgått någon fastighetsägare som köper flisfjärrvärme av stadens energibolag Raseborgs Energi.

Högre priser på skogsflis har sin bakgrund i Rysslands anfallskrig i Ukraina och de därpå följande importbegränsningarna från Ryssland.

Puusta tehtyä energiahaketta ihmisen kourassa.
Bildtext Priset på flis har stigit också i Raseborg. Det påverkar alla som köper fjärrvärme av stadens energibolag Raseborgs Energi, ett bolag som satsat mycket på just flisfjärrvärme. En av kunderna är staden själv.
Bild: Ville Kinnunen / Yle

Raseborgs stad får nu också bita i det sura äpplet eftersom staden värmer upp många av sina egna fastigheter med flisfjärrvärme som Raseborgs Energi levererar.

Uppvärmningskostnaderna i Raseborgs stads fastigheter hotar i år stiga med cirka 25 procent, från budgeterade 2 miljoner euro till 2,5 miljoner. I fjol kostade uppvärmningen staden 2,3 miljoner euro. Orsaken till årets överskridningar är enligt stadens tekniska sektor uttryckligen det stigande fjärrvärmepriset.

Uppvärmningskostnaderna består av grundavgifter för fjärrvärme (410 000 euro), fjärrvärmens energipris (1,6 miljoner euro) och olja (500 000 euro).

Fjärrvärmen står med andra ord för 80 procent av värmekostnaderna i Raseborg.

Raseborgs Energi har i år två gånger höjt fjärrvärmens energipris. Också grundavgiften för fjärrvärme har höjts.

Utredningen ska vara klar i januari

Tekniska nämnden i Raseborg beslutade (29.8) på förslag av SDP:s Kimmo Koivunen att staden börjar utreda ”olika uppvärmningsmetoder och metoder för att sänka fastigheternas uppvärmningskostnader”. Beslutet var enhälligt. Det gäller inte alla fastigheter: ”Utredningen berör de fastigheter som för tillfället värms upp med fjärrvärme.”

Målsättningen var att tillsammans med bland annat Raseborgs Energi, alltså fjärrvärmeleverantören, presentera alternativ för uppvärmningen och hur lönsamma de kunde vara.

En 1950-talsskola i Karis, grå, rappad, skymning. Lite snö på marken. Belysning i en del av byggnaden.
Bildtext Staden äger många stora byggnader och det är dyrt att värma upp dem alla. På bilden från i vintras: Katarinaskolan i Karis som just nu genomgår en grundlig renovering.
Bild: Pia Santonen / Yle

Nu har tekniska nämnden också tillsatt en arbetsgrupp (19.9) som ska vara klar med arbetet senast i januari.

I arbetsgruppen sitter stadens fastighetschef, projektchefen för miljö och energieffektivering och stadens hållbarhetskoordinator.

Dessutom har nämnden ansökt om mer pengar för att klara av årets värmekostnader.

Minska värmeförbrukningen, säger energibolagets vd

Nämndens ordförande Britt-Marie Granström (SFP) tycker det är en god idé att söka sparmodeller i samarbete med energibolaget som staden äger.

På stadens energibolag Raseborgs Energi känner man väl till planerna att granska andra uppvärmningsalternativ för att hålla stadens skolor, daghem och andra fastigheter varma, berättar vd Frank Hoverfelt. Han tror inte att byte av värmesystem är någon patentlösning.

”Jag tror att det ekonomiskt och miljömässigt klokaste skulle vara att försöka minska värmeförbrukningen som helhet.”

En man i blå jacka, han heter Frank Hoverfelt.
Bildtext Frank Hoverfelt, vd för stadens energibolag, tycker det vettigaste inte är att byta ut flisfjärrvärme mot något annat utan att förbruka mindre värme.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Raseborg borde med andra ord enligt Hoverfelt granska vad man kan göra inom ramen för nuvarande värmelösningar. Och det får staden gärna göra tillsammans med Raseborgs Energi.

”Vi känner till andra städer där staden och stadens fjärrvärmebolag samarbetar kring detta, det vill säga gör energieffektiverande åtgärder i stadens fastigheter tillsammans. Vi är självklart öppna för ett sådant samarbete. Att byta värmesystem skulle knappast bli billigare, det skulle bara bli svårare och kräva stora investeringar.”

Hoverfelt menar alltså att gräset inte är grönare på andra sidan staketet.

”Vi behöver i stället vårda gräset på den här sidan om staketet.”

Raseborgs Energi har satsat stort på flisfjärrvärme och nu finns också ett beslut att bygga ytterligare ett flisvärmeverk i Bäljars i Karis så att all flisfjärrvärme i Karis kommer från Bäljars. Det nya verket ska bland annat ersätta flisverket i Tallmo.

Diskussion om artikeln